Waterbeheer per provincie

Overheden, waterschappen en drinkwaterbedrijven voeren het Nederlands waterbeleid- en beheer uit, zie ook Wie doet wat? Landelijk werken zij daarbij nauw samen met Rijkwaterstaat om ons laaggelegen land te beschermen tegen overstromingen en om ervoor te zorgen dat er altijd voldoende schoon drinkwater beschikbaar is. Wil je meer weten? Kijk dan voor een uitgebreid verhaal over het waterbeheer in jouw eigen provincie op een van de onderstaande links.