Waterbeheer per provincie

Het Nederlandse waterbeleid en -beheer wordt uitgevoerd door verschillende overheden, waterschappen en de drinkwaterbedrijven. Zij werken intensief met elkaar samen om ons laaggelegen land te beschermen tegen overstromingen en om ervoor te zorgen dat er altijd voldoende schoon drinkwater beschikbaar is. Klik op de onderstaande links om te zien wie ons water in jouw provincie beheert. Op dit moment wordt er hard gewerkt om alle provincie pagina's gereed te maken. De reeds beschikbare pagina's zie je hieronder.