Droogte en wateroverlast

Klimaatdeskundigen verwachten dat de extremen in ons klimaat groter worden. We kunnen vaker extreme neerslag verwachten, met wateroverlast als gevolg, maar er is ook een kans op lange droge perioden met watertekorten. Dat vraagt aandacht voor de waterbeschikbaarheid: hoe houden we het beschikbare zoetwater en de vraag duurzaam in balans?

Waterbestendig stadsplein in Rotterdam

(Een jongeman met een rugzak.)

DAVESON IGNATIA: We hadden sowieso al een idee van ja, kijk, er moet iets gebeuren met het schoolplein.

Het was heel kaal, er stond niets op en je kon er eigenlijk niets op doen.

Niet eens even voetballen of zo als je pauze had of een tussenuur.

En zo zijn we, zeg maar, in een werkgroep gekomen waarbij, zeg maar, het Waterplein is ontstaan.

FLORIAN BOER: Men wilde heel graag dat daar meer zou kunnen gebeuren met name de scholen eromheen hadden er ideeën over en het bevindt zich in het Oude Noorden en het Oude Noorden heeft gewoon veel waterproblemen.

Als het hevig regent, dan staan daar de kelders onder water, dan lopen singels over.

Er zijn allerlei problemen die zich daar voordoen dus eigenlijk zagen we daar meteen ook een goeie combinatie die tot een goeie pilot zou kunnen leiden.

(Het plein vanuit de lucht.)

IGNATIA: Wij wilden puur gewoon een plein waar je leuke dingen kon doen.

En hij zei van: Ja, maar het moet ook voor Rotterdam wat te betekenen hebben als je nu dat plein gaat veranderen. Toen heeft hij uitgelegd van kijk, bij noodweer en zo is er heel veel water dat weg moet en die riolen, die kunnen dat niet opvangen.

ARJAN KABBOORD: De klimaatomstandigheden zijn dat we meer extremen zullen kennen. Dus meer droogten of juist wel veel meer natte periodes en dan behoorlijk extreem in een korte tijd.

IGNATIA: Dus ja, als je dan een plek hebt waar het water naartoe gaat is dat gewoon veel beter, vooral voor de wijk.

Ik denk dat iedereen dat wel gelijk begrijpt.

(Jongeren op het plein.)

BOER: Het plein heeft drie bassins.

Er zit één heel groot bassin in het midden. Dat verzamelt water van de wijde omgeving.

Dat loopt, zeg maar terug, naar ons oppervlaktewater.

En dan hebben we twee kleinere bassins en die verzamelen het water uit de directe omgeving en dat infiltreren we ook weer terug in de grond.

En daarmee ontlasten we dus ook weer dat grote rioleringssysteem want die oppervlakte die wij nu, zeg maar, lokaal opvangen en ook bergen die gaat ook niet meer het riool in.

We hebben mensen uitgenodigd om mee te denken over het plein toen we nog geen ontwerp hadden.

IGNATIA: Gewoon een plein waar je kan chillen als het ware dus leuke dingen kan doen.

Dus dat zijn even voetballen, even basketballen skaters die, zeg maar, op verhogingen dingen kunnen doen.

BOER: Daardoor hadden wij ineens heel veel input om een programma van eisen samen te stellen.

(Een maquette van het plein.)

IGNATIA: Toen had ik een tekening ervan gezien die heb ik tot op de dag van vandaag nog op m'n telefoon.

Die was echt top en ik zie ook dat mensen er echt gebruik van maken.

Het heeft geregend, dus je ziet al gelijk een beetje wat de functie ervan is.

KABBOORD: Als we hier nu ook zijn, het wordt meer gebruikt en intensiever gebruikt.

IGNATIA: Als ik later oud ben en met m'n kleinkinderen hiernaartoe kan komen dat ik tegen hen kan zeggen van kijk, opa heeft hieraan meegewerkt. En dat is gewoon top.

(Beeldtekst: Ons Water in Zuid-Holland.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT