Hoe ontstaat droogte?

Hoe ontstaat droogte?

Droogte ontstaat als er meer water verdampt dan dat er neerslag valt. Men spreekt dan van een neerslagtekort. Vier van de vijf afgelopen zomers waren droog en bij vrijwel alle klimaatscenario’s neemt de kans op droogte toe. Vooral het voorjaar en de zomers worden droger, terwijl ook de kans op langdurige droogte toeneemt. Dat vraagt aandacht voor de waterbeschikbaarheid: hoe zorgen we voor voldoende water van goede kwaliteit?

Zoet water is onmisbaar

De beschikbaarheid van voldoende zoetwater is belangrijk voor Nederland, zowel voor de ecologie als onze economie. Veel sectoren, zoals landbouw, scheepvaart en industrie, zijn voor hun productie afhankelijk van zoetwater. Daarnaast is zoetwater onmisbaar voor de drinkwater- en elektriciteitsvoorziening. Net zo belangrijk zijn natuurgebieden, het leefmilieu in de stad en de volksgezondheid die mede afhankelijk zijn van voldoende zoetwater.

Nederland heeft dankzij zijn ligging en klimaat relatief veel zoet water, maar ook hier kunnen in droge perioden tekorten ontstaan. In die droge perioden kan aanzienlijke schade optreden. Op zulke momenten moet de verdeling van zoetwater goed geregeld zijn. Bij waterschaarste krijgen cruciale functies voorrang.

Verzilting

Door weinig neerslag en een verhoogde watervraag in de zomer, nemen de rivierafvoeren af. Dit zorgt ervoor dat het zeewater meer landinwaarts komt, met als gevolg dat het zoutgehalte in het oppervlaktewater toeneemt. Dit noemen we ook wel verzilting. Hierdoor is het water minder bruikbaar voor landbouw, drinkwater, industrie en kan het leiden tot schade aan natuurgebieden.

infographic gevolgen van droogte