Maatregelen

Wat doen we tegen droogte?

Klimaatverandering en toenemende verstedelijking hebben meer wateroverlast, droogte en hittestress tot gevolg. Om Nederland goed te kunnen beschermen tegen de effecten van klimaatverandering is er meer ruimte nodig voor het water en moeten we de bodemminder verharden, zodat water kan infiltreren. Alleen dan kunnen we voldoende ruimte en flexibiliteit houden om extreme klimaatgevolgen op te vangen en op die manier schade te voorkomen. De Rijksoverheid heeft samen met gemeenten, provincies en waterschappen een belangrijke rol om dit voor elkaar te krijgen, maar zij kunnen dit niet alleen.

We maken Nederland klimaatbestendig door ons landgebruik aan te passen aan het water- en bodemsysteem. Daarnaast treffen we maatregelen via het Deltaprogramma Zoetwater en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Maatregelen

Het watersysteem is lange tijd vooral gericht geweest op het afvoeren van regenwater. In het verleden zijn bijvoorbeeld meanderende beken rechtgetrokken en is een groot oppervlak van steden en dorpen verhard. Over het hele jaar gezien valt er voldoende neerslag om droogte te voorkomen. Toch is er lang niet altijd genoeg water beschikbaar om te kunnen gebruiken in periodes van droogte. Dat komt doordat we het regenwater niet genoeg vasthouden. Nederland moet van een vergiet weer een spons worden. Daarom treffen we maatregelen om minder water af te voeren en meer water te infiltreren.

Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Het watersysteem anders inrichten zodat water langer wordt vastgehouden. Dit draagt bij aan het op peil houden of verhogen van de grondwaterstand.
  • Verharding vervangen door groen. Dit zorgt ervoor dat meer regenwater in de grond kan wegzakken. Kies voor groen dat goed kan tegen zowel natte als droge periodes. Kijk daarvoor goed naar de soortkeuze, de plek waar je het groen plant en de beschikbaarheid van bodemvocht.
  • Water zo veel mogelijk hergebruiken. Wat dat gebruikt wordt in de industrie kan bijvoorbeeld hergebruikt worden in de landbouw.
     

Het idee achter deze maatregelen is dat water en bodem als basis worden gezien. Meer informatie hierover vind je in het kennisdossier ‘Water en bodem als basis’.

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en Zoetwater

Het Deltaprogramma Zoetwater (DPZW) heeft als doelstelling om Nederland beter weerbaar te maken tegen droogte en watertekorten. Voor een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland zijn het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) opgesteld. Klik op de links van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en Deltaprogramma Zoetwater om meer over deze programma’s te leren en om erachter te komen welke maatregelen er op dit moment getroffen worden om ons land te beschermen tegen klimaatverandering.

Deltaplan 7 ambities schematisch
De 7 ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Wat kun je zelf doen?

Wil je weten wat je zelf kunt doen om droogte en wateroverlast tegen te gaan? Neem dan eens een kijkje op onze Wat kun je zelf doen pagina.

Wat doen we bij watertekort?

Als er een watertekort dreigt te ontstaan, komt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) bij elkaar. Deze commissie van waterbeheerders houdt de droogte goed in de gaten en neemt maatregelen als dat nodig is. Als het te droog is en er watertekorten zijn, dan kan de LCW adviseren om de verdringingsreeks in werking te laten treden. De verdringingsreeks geeft een volgorde voor welke functies voorrang moeten krijgen.

Nieuwe verdringingsreeks schematisch
De verdringingsreeks