Hier werken we aan ons water

Foto: kinderen op een nieuwe steiger over de Regge in Goor

Reggeherstel

Sinds het midden van de 19de eeuw is de Regge gekanaliseerd. Daardoor voert de rivier regenwater te snel af en is de waterkwaliteit onvoldoende.

Het riviertje mag straks weer meanderen:
Sinds het midden van de 19de eeuw is de Regge gekanaliseerd. Daardoor voert de rivier regenwater te snel af en is de waterkwaliteit onvoldoende. Oplossing: herstel van de rivierloop.
Sinds het midden van de 19de eeuw is de Regge gekanaliseerd. Daardoor voert de rivier regenwater te snel af en is de waterkwaliteit onvoldoende.
Reggeherstel
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/overijssel/regge1.ashx
werkinuitvoering
Kikkervisjes onder een waterlelieblad in het Nieuwe Rijpmakanaal

Beeldschoon water

Schoon water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. In Groningen en Drenthe wordt hard gewerkt aan schoon oppervlaktewater. En dat is te zien.

In Groningen en Drenthe wordt hard gewerkt om het oppervlaktewater schoon te hou
Schoon water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten In Groningen en Drenthe wordt hard gewerkt om het oppervlaktewater schoon te houden. En dat is te zien. Beeldschoon Water brengt de fascinerende onderwaterwereld in beeld. Diverse fotografen laten zien hoe het gesteld is met de ecologische waterkwaliteit in beide provincies.
Schoon water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. In Groningen en Drenthe wordt hard gewerkt aan schoon oppervlaktewater. En dat is te zien.
Beeldschoon water
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/drenthe/nieuwe-rijpmakanaal--kikkervisjes.ashx
werkinuitvoering
Plaatje dat de werking van riothermiek uitlegt

Rioolwater verwarmt de school

Een schoolgebouw verwarmen in de winter en koelen in de zomer, kost veel energie. De nieuwbouw van het Vellesan College in IJmuiden wordt verwarmd en gekoeld met energie die uit het riool wordt gehaald.

Een schoolgebouw verwarmen in de winter en koelen in de zomer, kost veel energie
Een schoolgebouw verwarmen in de winter en koelen in de zomer, kost veel energie. De nieuwbouw van het Vellesan College in IJmuiden wordt verwarmd en gekoeld met energie die uit het riool wordt gehaald.
Een schoolgebouw verwarmen in de winter en koelen in de zomer, kost veel energie. De nieuwbouw van het Vellesan College in IJmuiden wordt verwarmd en gekoeld met energie die uit het riool wordt gehaald.
Hier werken we aan ons water - Rioolwater verwarmt de school
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordholland/riothermieweb_grootmet_tekst.ashx
werkinuitvoering
Sluisje in de nu nog rechtgetrokken Astense Aa met snel wegstromend water

Astense Aa

De Astense Aa is een rechte beek met steile oevers. Dit geeft wateroverlast als het veel en hard regent. En een watertekort als het lang droog blijft.

moet het water beter vasthouden. #onswater
De Astense Aa is een rechte beek met steile oevers. Dit geeft wateroverlast als het veel en hard regent. En een watertekort als het lang droog blijft.
De Astense Aa is een rechte beek met steile oevers. Dit geeft wateroverlast als het veel en hard regent. En een watertekort als het lang droog blijft.
Beekherstel Astense Aa
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordbrabant/astense-aa.ashx
werkinuitvoering
Foto: rwzi Zuidoostbeemster

Hergebruik toiletpapier

Rioolslib reinigen kost veel geld, terwijl er nog veel bruikbaar materiaal in zit. Wc-papier bijvoorbeeld.

:
Rioolslib reinigen kost veel geld, terwijl er nog veel bruikbaar materiaal in zit. Wc-papier bijvoorbeeld. Oplossing: fijnzeven filteren het cellulose van wc-papier uit het rioolwater. Daarna kunnen er nieuwe dingen van gemaakt worden, zoals bloempotjes.
Rioolslib reinigen kost veel geld, terwijl er nog veel bruikbaar materiaal in zit. Wc-papier bijvoorbeeld.
Hergebruik van toiletpapier
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordholland/noordholland_rwzibeemster1.ashx
werkinuitvoering
Foto van blauwalg in een recreatieplas

Blauwalg in zwemwater

Blauwalgen kunnen gifstoffen produceren en ophopen tot dikke drijflagen. Zwemmers, watersporters en dieren kunnen hiervan ziek worden en het stinkt.

is ieder jaar weer een plaag:
Blauwalgen kunnen gifstoffen produceren en ophopen tot dikke drijflagen. Zwemmers, watersporters en dieren kunnen hiervan ziek worden en het stinkt. Oplossing: diverse maatregelen moeten blauwalgen beperken, bijvoorbeeld door luchtmenginstallaties, mengers en pompen te plaatsen.
Blauwalgen kunnen gifstoffen produceren en ophopen tot dikke drijflagen. Zwemmers, watersporters en dieren kunnen hiervan ziek worden en het stinkt.
Blauwalg in zwemwater
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/zuidholland/blauwalg.ashx
werkinuitvoering
Uitgedroogde hoogveenvlakte

De Groote Peel

Dit bijzondere natuurgebied bestaat uit hoogveen. Het grondwaterpeil is te laag, waardoor het veen uitdroogt en bijzondere planten en dieren uitsterven.

Dit bijzondere natuurgebied bestaat uit hoogveen. Het grondwaterpeil is te laag,
Dit bijzondere natuurgebied bestaat uit hoogveen. Het grondwaterpeil is te laag, waardoor het veen uitdroogt en bijzondere planten en dieren uitsterven.
Dit bijzondere natuurgebied bestaat uit hoogveen. Het grondwaterpeil is te laag, waardoor het veen uitdroogt en bijzondere planten en dieren uitsterven.
Hier werken we aan ons water - De Groote Peel
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordbrabant/de-groote-peel-foto-1.ashx
werkinuitvoering
Hondjes spelen in de geleenbeek

Geleenbeekdal

De Geleenbeek is sterk gekanaliseerd. De kwaliteit van het water en van het omliggende landschap laten te wensen over.

De beek mag weer meanderen:
De Geleenbeek is sterk gekanaliseerd. De kwaliteit van het water en van het omliggende landschap laat te wensen over. Oplossing: De beek zal weer meanderen door een natuurlijk landschap waarin plaats is voor mens, water, dier en plant in dit sterk verstedelijkt gebied van Zuid-Limburg.
De Geleenbeek is sterk gekanaliseerd. De kwaliteit van het water en van het omliggende landschap laten te wensen over.
Geleenbeekdal
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/limburg/geleenbeek_hondjes.ashx
werkinuitvoering
Infographic over het verband tussen ziekenhuisafval en rioolwaterzuivering

Grip op medicijnresten

Medicijnresten komen via ontlasting en urine in het riool terecht. Ze zijn bijna niet uit het afvalwater weg te zuiveren.

Medicijnresten komen via urine in #onswater terecht. Een pilot bekijkt hoe dat a
Medicijnresten komen via ontlasting en urine in het riool terecht. Ze zijn bijna niet uit het afvalwater weg te zuiveren. Oplossing: plassen in een plaszak die bij het huisvuil kan.
Medicijnresten komen via ontlasting en urine in het riool terecht. Ze zijn bijna niet uit het afvalwater weg te zuiveren.
Hier werken we aan ons water - Grip op medicijnresten
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/overijssel/medicijnresten.ashx
werkinuitvoering
Watervogels strijken neer in het Vlijmense Ven

Moerputten en Vlijmens Ven

Veel oorspronkelijke moeras- en veengebieden in Nederland zijn verdwenen door verdroging. Daardoor dreigen bijzondere planten en dieren uit te sterven.

worden weer moerasgebied:
Veel oorspronkelijke moeras- en veengebieden in Nederland zijn verdwenen door verdroging. Daardoor dreigen bijzondere planten en dieren uit te sterven. Oplossing: Water langer vasthouden. Sloten in het gebied worden gedempt of afgedamd en stuwen zorgen dat het water langer in het gebied blijft staan.
Veel oorspronkelijke moeras- en veengebieden in Nederland zijn verdwenen door verdroging. Daardoor dreigen bijzondere planten en dieren uit te sterven.
Moerputten en Vlijmens Ven
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordbrabant/moerputten_vlijmensven.ashx
werkinuitvoering
Natuurvriendelijke over met veel beplanting met een duidelijk glooiend talud

Natuurvriendelijke oevers

Om water sneller bij de gemalen te krijgen en de natuur een handje te helpen, leggen we natuurvriendelijke oevers aan.

in Zeeland zijn er om water sneller bij de gemalen te krijgen en de natuur een h
Om water sneller bij de gemalen te krijgen en de natuur een handje te helpen, leggen we natuurvriendelijke oevers aan.
Om water sneller bij de gemalen te krijgen en de natuur een handje te helpen, leggen we natuurvriendelijke oevers aan.
Natuurvriendelijke oevers
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/zeeland/natuurvriendelijke_oever2.ashx
werkinuitvoering
Graafmachines aan het werk in het Reitdiepdal

Reitdiepdal

Er zijn steeds minder weidevogels in Nederland. Dat komt omdat er weinig land meer is dat een deel van het jaar onder water mag staan.

Door het waterpeil te verhogen, komen er meer weidevogels:
Er zijn steeds minder weidevogels in Nederland. Dat komt omdat er weinig land meer is dat een deel van het jaar onder water mag staan. In natuurgebied Reitdiepdal wordt het waterpeil verhoogd en worden stuwen gebouwd die het water vasthouden.
Er zijn steeds minder weidevogels in Nederland. Dat komt omdat er weinig land meer is dat een deel van het jaar onder water mag staan.
Reitdiepdal
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/groningen/reitdiepdal.ashx
werkinuitvoering
Uitgraving geul

Schonere IJssel

Bepaalde vissoorten die van nature in de IJssel zouden moeten voorkomen, vinden hier nu geen leefgebied meer. Bijvoorbeeld omdat er te weinig paaigebieden zijn.

. De oevers worden aangepakt om vis een beter leefgebied te geven:
Bepaalde vissoorten die van nature in de IJssel zouden moeten voorkomen, vinden hier nu geen leefgebied meer. Bijvoorbeeld omdat er te weinig paaigebieden zijn. Waterschap Vallei en Veluwe graaft daarom nieuwe geulen in de uiterwaarden aan beide oevers van de IJssel. Ook wordt op 20 plekken de oever natuurvriendelijker.
Bepaalde vissoorten die van nature in de IJssel zouden moeten voorkomen, vinden hier nu geen leefgebied meer. Bijvoorbeeld omdat er te weinig paaigebieden zijn.
Schonere IJssel
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/gelderland/krw_ijssel.ashx
werkinuitvoering
vorige slide
volgende slide

Hier werken we aan ons water

Oplossing: Herstel van de rivierloop
De komende jaren
Foto: Paarden drinken uit de Regge
De rivier mag weer meanderen. Er ontstaat ruimte voor waterberging en recreatie. Het water wordt schoner. Ook wordt rekening gehouden met de landbouw.
Oplossing: Fotoproject
Tot en met 2016
Een zeilschip passeert de Emmabrug in Groningen met aan de onderkant een reclameposter voor Beeldschoon Water
Beeldschoon Water brengt de fascinerende onderwaterwereld in beeld. Diverse fotografen laten zien hoe het gesteld is met de waterkwaliteit in beide provincies.
Oplossing: Riothermie
Feestelijke menigte bij het starten van de werkzaamheden aan het riool
Riothermie is de naam van een techniek waarbij energie uit het riool wordt gehaald. Het Vellesan College is de eerste school in Nederland die hier gebruik van kan maken.
Oplossing: Beekherstel
T/m 2019
kaart van het projectgebied
Bochten in de beek houden het water langer vast. Zo is er voldoende water voor de landbouw en meer leefgebied voor planten en dieren.
Oplossing: Filters plaatsen
Foto: rwzi Zuidoostbeemster
fijnzeven filteren het cellulose van wc-papier uit het rioolwater. Daarna kunnen er nieuwe dingen van gemaakt worden, zoals bloempotjes.
Oplossing: Diverse maatregelen
Foto: recreanten op een strand langs een plas
Diverse maatregelen moeten blauwalgen beperken, bijvoorbeeld door luchtmenginstallaties, mengers en pompen te plaatsen.
Oplossing: Ander peilbeheer
Tot en met 2018
ven in de Groote Peel met daarin een waterhoogtemeter
Door kaden en stuwen aan te leggen, blijft het water langer in het gebied staan. Daardoor kan het veen zich herstellen.
Oplossing: Beekherstel
De komende jaren
Geleenbeek meandert door nieuw aangelegd landschap
De beek zal weer meanderen door een natuurlijk landschap waarin plaats is voor mens, water, dier en plant in dit sterk verstedelijkt gebied van Zuid-Limburg.
Oplossing: Plassen in een plaszak
inhoud van de tas die patiënten van het deventer ziekenhuis meekregen
In een proefproject plassen patiënten uit het Deventer Ziekenhuis in een plaszak. Die kan daarna bij het huisvuil.
Oplossing: Water langer vasthouden
Tot en met 2017
Het pimpernelblauwtje op een bloeiende pimpernel
Sloten in het gebied worden gedempt of afgedamd en stuwen zorgen dat het water langer in het gebied blijft staan.
Oplossing: Natuurvriendelijke oevers
Tot en met eind 2016
Natuurvriendelijke over met veel wilde planten langs bouwland
Deze oevers hebben een geleidelijke overgang van land naar water waardoor er meer bergingsruimte is. Ook kunnen planten en dieren zich beter ontwikkelen.
Oplossing: Verhoging waterpeil
Tot en met 2017
Nieuwe geul voor het Reitdiep
In natuurgebied Reitdiepdal wordt het waterpeil verhoogd en worden stuwen gebouwd die het water vasthouden.
Oplossing: Verbetering waterkwaliteit en leefgebied
Nieuwe geul in uiterwaarden IJssel
Waterschap Vallei en Veluwe graaft nieuwe geulen in de uiterwaarden aan beide oevers van de IJssel. Ook wordt op 20 plekken de oever natuurvriendelijker gemaakt.

Voorbereid op ons water

auto rijdt door weg die blank staat

Wat kun je zelf doen

Het regent vaker en harder: wat kun jij doen tegen wateroverlast?

Blader door de tips via de pijltjes en bekijk wat je zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen.

. Kijk hier wat je zelf kunt doen. #onswater
Het regent vaker en harder: wat kun jij doen tegen wateroverlast? Blader door de tips via de pijltjes en bekijk wat je zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen.
Het regent vaker en harder: wat kun jij doen tegen wateroverlast? Blader door de tips via de pijltjes en bekijk wat je zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen.
Voorbereid op ons water - Wat kun je zelf doen
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/afbeeling_voorbereid-op-ons-water_1110x624.ashx
overlast
infographic regenpijp afkoppelen

Regenpijp van het riool afkoppelen

Zo kan het regenwater weglopen in de tuin. Of gebruik een regenton, -waterschutting, -watervijver, infiltratiekrat, open goot, grindstrook of aansluiting op een sloot.

Zo kan het regenwater weglopen in de tuin. Of gebruik een regenton, -waterschutt
Zo kan het regenwater weglopen in de tuin. Of gebruik een regenton, -waterschutting, -watervijver, infiltratiekrat, open goot, grindstrook of aansluiting op een sloot.
Zo kan het regenwater weglopen in de tuin. Of gebruik een regenton, -waterschutting, -watervijver, infiltratiekrat, open goot, grindstrook of aansluiting op een sloot.
Voorbereid op ons water - Regenpijp van het riool afkoppelen
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/infographics/regenpijp_afkoppelen_1110x624px.ashx
overlast
infographic tegels met open voeg gebruiken

Klinkers of tegels met een open voeg gebruiken

Zo kan het regenwater in de grond wegzakken.

Zo kan het regenwater in de grond wegzakken.
Zo kan het regenwater in de grond wegzakken.
Zo kan het regenwater in de grond wegzakken.
Voorbereid op ons water - Klinkers of tegels met een open voeg gebruiken
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/infographics/openvoeg_1110x624px.ashx
overlast
infographic hoogteverschillen in de tuin aanbrengen

Hoogteverschillen in de tuin aanbrengen

Zo kan regenwater in de grond wegzakken via de lagergelegen delen van de tuin.

Zo kan regenwater in de grond wegzakken via de lagergelegen delen van de tuin.
Zo kan regenwater in de grond wegzakken via de lagergelegen delen van de tuin.
Zo kan regenwater in de grond wegzakken via de lagergelegen delen van de tuin.
Voorbereid op ons water - Hoogteverschillen in de tuin aanbrengen
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/infographics/hoogteverschillen_1110x624px.ashx
overlast
infographic regenwatervijver aanleggen

Regenwatervijvers aanleggen

Zo kan de waterstand in de vijver tijdelijk wat hoger zijn.

Zo kan de waterstand in de vijver tijdelijk wat hoger zijn.
Zo kan de waterstand in de vijver tijdelijk wat hoger zijn.
Zo kan de waterstand in de vijver tijdelijk wat hoger zijn.
Voorbereid op ons water - Regenwatervijvers aanleggen
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/infographics/regenwatervijver_1110x624px.ashx
overlast
infographic tegels eruit groen erin

Tegels vervangen door groen

Zo kan het regenwater direct in de bodem wegzakken en hoeft het niet te worden afgevoerd via het riool.

Zo kan het regenwater direct in de bodem wegzakken en hoeft het niet te worden a
Zo kan het regenwater direct in de bodem wegzakken en hoeft het niet te worden afgevoerd via het riool.
Zo kan het regenwater direct in de bodem wegzakken en hoeft het niet te worden afgevoerd via het riool.
Voorbereid op ons water - Tegels vervangen door groen
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/infographics/tegel_eruit_groen_erin_1110x624px.ashx
overlast
infographic open goten aanleggen

Open goten aanleggen

Zo wordt het regenwater afgevoerd naar een onverhard lagergelegen deel van de tuin. Of bijvoorbeeld naar een grindstrook, regenwatervijver of een nabijgelegen sloot.

Zo wordt het regenwater afgevoerd naar een onverhard lagergelegen deel van de tu
Zo wordt het regenwater afgevoerd naar een onverhard lagergelegen deel van de tuin. Of bijvoorbeeld naar een grindstrook, regenwatervijver of een nabijgelegen sloot.
Zo wordt het regenwater afgevoerd naar een onverhard lagergelegen deel van de tuin. Of bijvoorbeeld naar een grindstrook, regenwatervijver of een nabijgelegen sloot.
Voorbereid op ons water - Open goten aanleggen
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/infographics/opengoot_1110x624px.ashx
overlast
infographic grindstrook aanleggen

Grindstroken aanleggen

Zo kan het regenwater tijdelijk worden opgevangen en in de bodem wegzakken.

Zo kan het regenwater tijdelijk worden opgevangen en in de bodem wegzakken.
Zo kan het regenwater tijdelijk worden opgevangen en in de bodem wegzakken.
Zo kan het regenwater tijdelijk worden opgevangen en in de bodem wegzakken.
Voorbereid op ons water - Grindstroken aanleggen
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/infographics/grindstrook_1110x624px.ashx
overlast
infographic infiltratiekratten gebruiken

Infiltratiekratten gebruiken

Zo zakt het opgevangen regenwater vertraagd naar de bodem.

Zo zakt het opgevangen regenwater vertraagd naar de bodem.
Zo zakt het opgevangen regenwater vertraagd naar de bodem.
Zo zakt het opgevangen regenwater vertraagd naar de bodem.
Voorbereid op ons water - Infiltratiekratten gebruiken
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/infographics/infiltratiekrat_1110x624px.ashx
overlast
infographic regenton plaatsen

Een regenton of regenwaterschutting plaatsen

Zo kun je het water later gebruiken.

Zo kun je het water later gebruiken.
Zo kun je het water later gebruiken.
Zo kun je het water later gebruiken.
Voorbereid op ons water - Een regenton of regenwaterschutting plaatsen
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/infographics/regenton_1110x624px.ashx
overlast
infographic groene daken aanleggen

Groene daken aanleggen

Zo kan het groene dak als een spons regenwater opslaan. Je kunt ook je tuinhuisje of balkon vergroenen.

Zo kan het groene dak als een spons regenwater opslaan. Je kunt ook je tuinhuisj
Zo kan het groene dak als een spons regenwater opslaan. Je kunt ook je tuinhuisje of balkon vergroenen.
Zo kan het groene dak als een spons regenwater opslaan. Je kunt ook je tuinhuisje of balkon vergroenen.
Voorbereid op ons water - Groene daken aanleggen
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/infographics/groene_daken_1110x624px.ashx
overlast
infographic dakgoot schoonhouden

Je dakgoot schoonhouden en een bladvanger plaatsen

Zo krijg je geen overstromingen of lekkages.

Zo krijg je geen overstromingen of lekkages.
Zo krijg je geen overstromingen of lekkages.
Zo krijg je geen overstromingen of lekkages.
Voorbereid op ons water - Je dakgoot schoonhouden en een bladvanger plaatsen
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/infographics/dakgoot_1110x624px.ashx
overlast
infographic terugslagklep installeren

Terugslagklep installeren

Zo wordt voorkomen dat rioolwater de woning instroomt bij een hoge rioolwaterstand.

Zo wordt voorkomen dat rioolwater de woning instroomt bij een hoge rioolwatersta
Zo wordt voorkomen dat rioolwater de woning instroomt bij een hoge rioolwaterstand.
Zo wordt voorkomen dat rioolwater de woning instroomt bij een hoge rioolwaterstand.
Voorbereid op ons water - Terugslagklep installeren
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/infographics/terugslagklep_1110x624px.ashx
overlast
Ondergelopen woning

Waterschade

Schade door wateroverlast is erg vervelend. Wat je vergoed krijgt, en hoeveel, hangt af van de inboedelverzekering die je hebt afgesloten.

. Kijk hier wat je zelf kunt doen. #onswater
Schade door wateroverlast is erg vervelend. Wat je vergoed krijgt, en hoeveel, hangt af van de inboedelverzekering die je hebt afgesloten.
Schade door wateroverlast is erg vervelend. Wat je vergoed krijgt, en hoeveel, hangt af van de inboedelverzekering die je hebt afgesloten.
Voorbereid op ons water - Waterschade
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/waterschade.ashx
overlast
vorige slide
volgende slide

Voorbereid op ons water

Extreme buien komen steeds vaker voor. De buien die het KNMI voor 2050 had voorspeld, vallen nu al. Hoosbuien worden pas een probleem wanneer het water niet op tijd kan worden afgevoerd. Huizen, tuinen en straten lopen onder met als gevolg overlast en waterschade.

Waterschappen, aannemers en gemeenten zoeken naar slimme oplossingen om water snel te kunnen afvoeren. Maar wat kun jij zelf doen? Deze card geeft je een aantal tips om je huis en tuin regenbestendig te maken. 

Afkoppelen van je regenpijp zorgt voor minder belasting van het riool. Om waterschade en vochtproblemen te voorkomen, is het belangrijk dat je het water wegleidt van je woning. 

Je kunt het regenwater laten weglopen naar een onverhard lager gelegen deel van de tuin, waar het regenwater even kan blijven staan en geleidelijk kan wegzakken.

Je kunt regenwater ook afvoeren via een open goot of een nabijgelegen sloot. Als je regenwater wilt opvangen om later zelf te gebruiken, kun je een regenton of regenwaterschutting plaatsen.

Klinkers met open voegen hebben noppen aan de zijkant, zodat de klinkers altijd op afstand blijven en een open voeg houden. De ruimte tussen de klinkers geeft regenwater de kans om weg te lopen. Klinkers met een open voeg zijn geschikt voor een terras, oprit en tuinpaden. 

Ook kun je gewone klinkers verder uit elkaar of in een ander open patroon leggen. De ruimte tussen de stenen wordt opgevuld met gras, grind of schelpen, waardoor het regenwater weg kan lopen. 

Een open bestratingspatroon is vanwege de maximale belasting uitsluitend geschikt voor opritten en tuinpaden. 


In een tuin met hoogteverschillen kan water weglopen via de lagergelegen delen. De hoger gelegen delen, zoals een terras, blijven dan droog na zware regenbuien.  

Zorg altijd dat de dieper gelegen delen van de tuin op afstand van je woning liggen, zodat je geen waterschade kunt oplopen. Breng in het hoger gelegen deel een licht afschot aan, zodat het water naar de lagergelegen delen kan wegstromen. 

In het lagere deel kan het water na een hoosbui even blijven staan en geleidelijk wegzakken. Kies daarom voor beplanting die voor zowel natte als droge grond geschikt is, zoals gras.Regenwatervijvers vangen tijdelijk regenwater op en voeren het vertraagd af, zodat er weer ruimte ontstaat voor de volgende regenbui. 

Beplanting in de oeverzones en vegetatie in de vijvers zorgen voor reiniging van het water. Als het water voldoende schoon is en de bodem het toelaat, kan het regenwater infiltreren in de tuin. 

Toch zal een regenwatervijver het regenwater niet altijd kunnen opvangen. Het is daarom handig om je vijver te voorzien van een overloop naar je border, gazon of een nabijgelegen sloot, zodat bij hoosbuien het overtollige water wordt afgevoerd en de vijver niet overstroomt.

Steeds meer tuinen zijn volledig betegeld, waardoor regenwater niet goed kan wegstromen. Wanneer regenwater op een beplante ondergrond valt, kan het direct via de grond wegzakken en hoeft het niet te worden afgevoerd via het riool. Zo voorkom je wateroverlast.  

Een beplante tuin houdt de tuin koeler op zomerse dagen en biedt voedsel voor vogels, vlinders, bijen en insecten.

Een open goot kan het regenwater afvoeren naar een onverhard lagergelegen deel van de tuin. Of bijvoorbeeld naar een nabijgelegen sloot, regenwatervijver of een grindstrook. Hier kan het water tijdelijk worden opgevangen en langzaam in de bodem wegzakken.

Een grindstrook kan een beperkte hoeveelheid regenwater tijdelijk opvangen waarna het langzaam in de bodem wegzakt. Je kunt bijvoorbeeld je regenpijp afkoppelen en regenwater (gedeeltelijk) laten afstromen in een grindstrook.

Door infiltratiekratten in te graven in de tuin maak je een holle ruimte onder de grond, waarin regenwater vanuit de regenpijp opgevangen kan worden en langzaam kan wegzakken in de grond. 

Voorwaarde is wel dat de ondergrond voldoende water kan opnemen. Een infiltratiekrat is omwikkeld met geotextiel, waardoor zand en wortels niet kunnen binnendringen. 

Een regenton is een makkelijke manier om water op te vangen en op te slaan. 

Een variant op de regenton is de regenwaterschutting: een schutting waarin je regenwater kunt opvangen. Je kunt beiden voorzien van een kraantje, zodat je het water later kunt gebruiken. Regentonnen en –schuttingen zijn zowel op een balkon als in een tuin toepasbaar.

Bij hoosbuien is de opvangcapaciteit van een regenton beperkt. Voorzie de ton daarom van een overstort terug naar het riool, of het liefst een overstort die de tuin in gaat. Je kunt je regenton of regenwaterschutting het beste legen vóór een nieuwe regenbui.

Groene daken nemen regenwater op, houden het onderliggende vertrek koel en trekken vogels, vlinders, bijen en insecten aan.

Een groen dak gaat meestal niet samen met regenwateropslag voor eigen gebruik, omdat een groen dak het regenwater grotendeels zelf opneemt en niet afvoert. Wanneer de opnamecapaciteit van je dak beperkt is, kun je deze combineren met een afvoer naar een regenton of een regenwaterschutting.

Wil je een daktuin realiseren waarin je kunt recreëren? Dan is in een aantal gemeenten een vergunning voor een dakterras nodig. 

Wanneer je dakgoot door bladeren of ander vuil niet goed doorstroomt, kun je overstromingen of lekkages krijgen. Zorg daarom dat je je dakgoot minimaal één keer per jaar schoon maakt. 

Ook kun je een bladvanger in de regenpijp plaatsen. Een bladvanger vangt bladeren af voordat deze de regenpijp bereiken. Controleer twee keer per jaar (vóór de lente en herfst) of de bladvanger schoon is. 

Wil je het riool verder ontlasten?  Je kunt minder regenwater naar het riool afvoeren  door de regenpijp af te koppelen. 

Een terugslagklep houdt rioolwater tegen. 

Terugslagkleppen worden bijvoorbeeld toegepast bij woningen die verdiept liggen. Bij deze huizen liggen de leidingen lager (op tegenschot) ten opzichte van de hoofdriolering. Hierdoor kunnen bij een hoge rioolwaterstand vloeistoffen terug de leidingen in stromen, soms zelfs tot in de woning aan toe.  

Vaak maakt een inboedelverzekering onderscheid tussen de schade die is ontstaan doordat regen je huis binnenkomt via een lek, of doordat water na een bui naar binnen spoelt. Het is altijd verstandig om schade zo snel mogelijk te melden bij je verzekeraar.

Als ons water stijgt

 
Hoever moet u in uw huis naar boven bij een overstroming U kunt zien hoever u huis of auto bij een overstroming onder water zou staan
60 procent van Nederland kan overstromen. Vul je postcode in en bekijk wat de maximale waterhoogte in jouw straat zou zijn bij een grote overstroming.
weet jij dan wat je moet doen?
60 procent van Nederland kan overstromen. Vul je postcode in en bereken wat de maximale waterhoogte in jouw straat zou zijn bij een grote overstroming.
60 procent van Nederland kan overstromen. Vul je postcode in en bekijk wat de maximale waterhoogte in jouw straat zou zijn bij een grote overstroming.
Als Ons Water stijgt
/~/media/images/kaarten/overstromingsrisico/risicokaart.ashx
overstroming

Als ons water stijgt

De gevolgen van een grote overstroming zijn ingrijpend. Nederland is goed beschermd tegen overstromingen, maar blijft kwetsbaar. We kunnen de natuur niet beheersen. Het kan een keer misgaan. Dat kan over 100 jaar zijn of morgen. Daarom is het goed te weten hoe hoog het water bij jou komt. En wat je in dat geval kunt doen.

video marker wadden

Marker Wadden

Marker Wadden is een plan om de natuur in het dichtgeslibde Markermeer te herstellen. Zo moet het Markermeer een paradijs voor vogels worden. En voor vogelaars.

Marker Wadden is een plan om de natuur in het dichtgeslibde Markermeer te herste
Marker Wadden is een plan om de natuur in het dichtgeslibde Markermeer te herstellen. Zo moet het Markermeer een paradijs voor vogels worden. En voor vogelaars.
Marker Wadden is een plan om de natuur in het dichtgeslibde Markermeer te herstellen. Zo moet het Markermeer een paradijs voor vogels worden. En voor vogelaars.
Waterverhalen carrousel - Waterverhalen
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/flevoland/videostillmarkerwadden.ashx
waterverhalen
Veehouder Johan Koskamp meet het nitraatgehalte van zijn grondwater en geeft de gegevens door via de app van Deltares

Boeren meten grondwaterkwaliteit

Veehouders Johan Koskamp en Suzanne Ruesink houden zelf de grondwaterkwaliteit in de gaten met een simpel te bedienen app van Deltares.

Boeren meten grondwaterkwaliteit. Houd #onswater schoon
Veehouders Johan Koskamp en Suzanne Ruesink houden zelf de grondwaterkwaliteit in de gaten met een simpel te bedienen app van Deltares.
Veehouders Johan Koskamp en Suzanne Ruesink houden zelf de grondwaterkwaliteit in de gaten met een simpel te bedienen app van Deltares.
Waterverhalen carrousel - Waterverhalen
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/nitraatstillreitze.ashx
waterverhalen
Lia en Wil Schröder genieten van het nieuwe waternatuurgebied

De Onlanden

Het nieuwe natuurgebied de Onlanden vangt overtollig water op en voorkomt zo overstromingen in de stad Groningen.

Het nieuwe natuurgebied de Onlanden vangt overtollig water op en voorkomt zo ove
Het nieuwe natuurgebied de Onlanden vangt overtollig water op en voorkomt zo overstromingen in de stad Groningen.
Het nieuwe natuurgebied de Onlanden vangt overtollig water op en voorkomt zo overstromingen in de stad Groningen.
Waterverhalen carrousel - Onlanden
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/groningen/onlanden.ashx
waterverhalen
Arnoud Hekkens in de Tuin van Jan

De Tuin van Jan

Een oud schoolplein in Amsterdam-West is omgetoverd in een prachtige buurttuin die bovendien regenwater opvangt en zo overlast tegengaat. Deze Tuin van Jan is partner van Amsterdam Rainproof.

voorkomt wateroverlast. @rainproof
Een oud schoolplein in Amsterdam-West is omgetoverd in een prachtige buurttuin die bovendien regenwater opvangt en zo overlast tegengaat. Deze Tuin van Jan is partner van Amsterdam Rainproof.
Een oud schoolplein in Amsterdam-West is omgetoverd in een prachtige buurttuin die bovendien regenwater opvangt en zo overlast tegengaat. Deze Tuin van Jan is partner van Amsterdam Rainproof.
De Tuin van Jan
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/tuinvanjanstillreitze.ashx
waterverhalen
De uiterwaarden bij Zwolle waar de bevers moeten verhuizen om ruimte te maken voor de IJssel

Bevers langs de IJssel

De bevers langs de IJssel moeten verhuizen. Leerlingen van De Groene Welle leggen daarom een nieuw beverbos aan.

De bevers langs de IJssel moeten verhuizen. Leerlingen van De Groene Welle legge
De bevers langs de IJssel moeten verhuizen. Leerlingen van De Groene Welle leggen daarom een nieuw beverbos aan.
De bevers langs de IJssel moeten verhuizen. Leerlingen van De Groene Welle leggen daarom een nieuw beverbos aan.
Waterverhalen carrousel - Bevers langs de IJssel
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/overijssel/werkoverijsselruimtezwollevoor.ashx
waterverhalen
Etteke Wypkema van Brabantse Delta opent een vat met slib

Bioplastic uit rioolslib

Plastic dat als afval in ons water terecht komt, veroorzaakt een groot milieuprobleem, omdat het niet vergaat. Beter is daarom het gebruik van bioplastics. Die maken ze bij waterschap Brabantse Delta uit het slib van afvalwater.

Plastic dat als afval in ons water terecht komt, veroorzaakt een groot milieupro
Plastic dat als afval in ons water terecht komt, veroorzaakt een groot milieuprobleem, omdat het niet vergaat. Beter is daarom het gebruik van bioplastics. Die maken ze bij waterschap Brabantse Delta uit het slib van afvalwater.
Plastic dat als afval in ons water terecht komt, veroorzaakt een groot milieuprobleem, omdat het niet vergaat. Beter is daarom het gebruik van bioplastics. Die maken ze bij waterschap Brabantse Delta uit het slib van afvalwater.
Waterverhalen carrousel - Waterverhalen
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/noordbrabant/bioplastic.ashx
waterverhalen
Ruud van Hoorn pratend in De Waterspin

De Waterspin

Ruud van Hoorn vertelt over dit project in een grote binnentuin midden in Den Haag. Een stuk groen voor alle omwonenden, waar waterbesparing een hoofdrol speelt.

Ruud van Hoorn vertelt over dit project in een grote binnentuin midden in Den Ha
Ruud van Hoorn vertelt over dit project in een grote binnentuin midden in Den Haag. Een stuk groen voor alle omwonenden, waar waterbesparing een hoofdrol speelt.
Ruud van Hoorn vertelt over dit project in een grote binnentuin midden in Den Haag. Een stuk groen voor alle omwonenden, waar waterbesparing een hoofdrol speelt.
Waterverhalen carrousel - Waterverhalen
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/zuidholland/waterspin.ashx
waterverhalen
Veehouder Jan Reinder Smeenge aan de oevcer van de Drentsche Aa

Een schone Drentsche Aa

Veehouder Jan Reinder Smeenge ziet zelf hoe belangrijk het is dat er geen overtollige meststoffen in de Drentsche Aa verdwijnen.

Veehouder Jan Reinder Smeenge ziet zelf hoe belangrijk het is dat er geen overto
Veehouder Jan Reinder Smeenge ziet zelf hoe belangrijk het is dat er geen overtollige meststoffen in de Drentsche Aa verdwijnen.
Veehouder Jan Reinder Smeenge ziet zelf hoe belangrijk het is dat er geen overtollige meststoffen in de Drentsche Aa verdwijnen.
Waterverhalen carrousel - Drentsche Aa
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/drenthe/drentsche-aa.ashx
waterverhalen
Wim Hafkamp in zijn regentuin

Een regentuin in de Watergraafsmeer

De tuin van Wim Hafkamp en Maxime Look is aangelegd om zoveel mogelijk regenwater op een mooie en natuurlijke wijze te kunnen opvangen. Zo maken ook zij Amsterdam Rainproof.

voorkomt wateroverlast. @rainproof
De tuin van Wim Hafkamp en Maxime Look is aangelegd om zoveel mogelijk regenwater op een mooie en natuurlijke wijze te kunnen opvangen. Zo maken ook zij Amsterdam Rainproof.
De tuin van Wim Hafkamp en Maxime Look is aangelegd om zoveel mogelijk regenwater op een mooie en natuurlijke wijze te kunnen opvangen. Zo maken ook zij Amsterdam Rainproof.
Een regentuin in de Watergraafsmeer
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/regentuinwatergraafsmeerstillreitze.ashx
waterverhalen
Visser

Vispassages helpen echt

Sportvisser Frans Schulte ziet de visstand verbeteren in de Caspargouwsewetering nu er vispassages zijn aangelegd langs het gemaal.

Sportvisser Frans Schulte ziet de visstand verbeteren in de Caspargouwsewetering
Sportvisser Frans Schulte ziet de visstand verbeteren in de Caspargouwsewetering nu er vispassages zijn aangelegd langs het gemaal.
Sportvisser Frans Schulte ziet de visstand verbeteren in de Caspargouwsewetering nu er vispassages zijn aangelegd langs het gemaal.
Waterverhalen carrousel - Waterverhalen
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/utrecht/utrechtstillvispassage2.ashx
waterverhalen
ons water video

Water is onze vriend en onze vijand

Leer Ons Water kennen.

Leer Ons Water kennen.
Leer Ons Water kennen.
Leer Ons Water kennen.
Waterverhalen carrousel - Film Ons Water
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/onswaterstillmoodfilm.ashx
waterverhalen
vorige slide
volgende slide

ons water in het riool

Sommige dingen mag je gewoon door de gootsteen of de wc spoelen. Andere juist niet. Weet jij voor elk product de juiste bestemming?
Autowaswater Waswater van de auto
Olie en vet Olie en vet
Verf Verf
WC doekjes Toiletdoekjes en tampons
Chemicalien Chemicalien
Etensresten Etensresten
Medicijnen Medicijnen
vorige slide
volgende slide
Chemokar Chemokar
Riool Afvoer via het riool
Vuilnisbak Afvalbak
Wasbak Afvoerputje
WC Toilet
vorige slide
volgende slide
Sommige dingen mag je gewoon door de gootsteen of de wc spoelen. Andere juist ni
Sommige dingen mag je gewoon door de gootsteen of de wc spoelen. Andere juist niet. Weet jij voor elk product de juiste bestemming?
Sommige dingen mag je gewoon door de gootsteen of de wc spoelen. Andere juist niet. Weet jij voor elk product de juiste bestemming?
ons water in het riool
/~/media/images/kaarten/rioolwater/rioolkaart.ashx
schoonwater

ons water in het riool

Deze afbeelding wordt met javascript bijgewerkt

kaart.rioolwater.weldoen

kaart.rioolwater.nietdoen

kaart.rioolwater.watmagwel

 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magwel
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magwel
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magwel
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magwel
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magwel
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magwel
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magwel
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magniet
 • kaart.rioolwater.magniet

ons water uit de kraan

Drinkwater
Per dag gebruiken wij gemiddeld 121 liter drinkwater per persoon. De waterbedrij
Per dag gebruiken wij gemiddeld 121 liter drinkwater per persoon. De waterbedrijven werken er elke dag hard aan om ons van schoon drinkwater te voorzien. Bekijk de video en zie wat daar bij komt kijken.
Eén van de manieren waarop drinkwater gemaakt wordt, is het oppompen en zuiveren van grondwater. In de video kun je zien hoe dat werkt.
ons water uit de kraan
/~/media/images/kaarten/drink-on-water/drinkonswater.ashx
drinkwater

ons water uit de kraan

Per dag gebruiken wij gemiddeld 121 liter drinkwater per persoon. De waterbedrijven werken er elke dag hard aan om ons van schoon drinkwater te voorzien. Bekijk de video en zie wat daar bij komt kijken.

Hoe hard is ons water ?

Water uit de kraan kan 'hard', 'zacht' of 'gemiddeld' zijn. In hard water zitten meer mineralen dan in zacht water. Vul je postcode in en ontdek hoe hard het water bij jou in de buurt is.
Water uit de kraan kan 'hard', 'zacht' of 'gemiddeld' zijn. In hard water zitten
Water uit de kraan kan 'hard', 'zacht' of 'gemiddeld' zijn. In hard water zitten meer mineralen dan in zacht water. Vul je postcode in en ontdek hoe hard het water bij jou in de buurt is.
Water uit de kraan kan 'hard', 'zacht' of 'gemiddeld' zijn. In hard water zitten meer mineralen dan in zacht water. Vul je postcode in en ontdek hoe hard het water bij jou in de buurt is.
Hoe hard is ons water ?
/~/media/images/kaarten/waterhardheid/waterhardheid.ashx
drinkwater

Hoe hard is ons water ?

Vul je postcode in op de voorkant en ontdek hoe hard het water bij jou in de buurt is.

Bij hard water:

 • Grotere kans op kalkaanslag in apparaten of in de badkamer.
 • Grotere hoeveelheid (af)wasmiddel of zeep nodig.
 • Vaker zout voor de afwasmachine.

Wat is waterhardheid?

In hard water is meer calcium (kalk) en magnesium opgelost dan in zacht water. Deze stoffen zijn niet ongezond en komen via de grond in het water terecht. Hardheid van water drukken we uit in dH (Duitse hardheid).

Verder met ons water

Klein jongetje staat voor een grote golf die aan land slaat
Water is onze vriend en onze vijand. We danken onze welvaart aan de ligging in de delta van de grote rivieren. Maar die ligging maakt ons ook kwetsbaar. Ons land is voor 60% overstroombaar. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Ook blijft het elke dag weer een hele klus om te zorgen voor voldoende zoetwater. We zijn in Nederland nooit klaar met ons water.
Water is onze vriend en onze vijand. We danken onze welvaart aan de ligging in d
Water is onze vriend en onze vijand. We danken onze welvaart aan de ligging in de delta van de grote rivieren. Maar die ligging maakt ons ook kwetsbaar. Ons land is voor 60% overstroombaar. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Ook blijft het elke dag weer een hele klus om te zorgen voor voldoende zoetwater. We zijn in Nederland nooit klaar met ons water.
Water is onze vriend en onze vijand. We danken onze welvaart aan de ligging in de delta van de grote rivieren. Maar die ligging maakt ons ook kwetsbaar.
Verder met ons water
/~/media/images/kaarten/waarom-ons-water/grillig1.ashx
overstroming

Verder met ons water

We weten dat de zeespiegel blijft stijgen en dat het weer steeds extremer wordt. Daarom denken we vooruit en gaan we nu al aan de slag  om ons land zo goed mogelijk te beschermen.  Zodat wij en ook generaties na ons, hier veilig kunnen blijven wonen en werken.

Daarnaast is het van belang dat er genoeg zoetwater beschikbaar is voor agrariërs, industrie en de natuur. We werken er ook aan om te zorgen dat iedereen altijd over voldoende water beschikt, ook als het heel erg droog is. De deltacommissaris maakt namens het kabinet plannen voor de toekomst: het Deltaprogramma. Het kabinet legt die plannen vast in het  Nationaal Waterplan

 

ons water in beeld

De IJssel vanuit de lucht gezien met de karakteristieke felrode spoorbrug die zowel de rivier als de nieuwe hoogwatergeul overspant

Ruimte voor de Rivier bij Zwolle

De IJssel heeft bij hoogwater meer ruimte bij Zwolle. Kijk wat er veranderd is en waarom.

De IJssel heeft bij hoogwater meer ruimte bij Zwolle. Kijk wat er veranderd is e
De IJssel heeft bij hoogwater meer ruimte bij Zwolle. Kijk wat er veranderd is en waarom.
De IJssel heeft bij hoogwater meer ruimte bij Zwolle. Kijk wat er veranderd is en waarom.
ons water in beeld - Ruimte voor de Rivier Zwolle
/~/media/images/kaarten/watervideos/ruimtevoorderivierzwolle_youtube.ashx
overstroming
Rioolwerkers zijn bezig een geïmpregneerde glasvezelkous aan te brengen in een beschadigde rioolbuis

Met relinen goedkoper en sneller het riool repareren

De grote voordelen van relinen zijn dat het bestaande riool weer jaren mee kan en dat de kosten voor reparatie 30 tot 50% lager zijn.
Daardoor hoeft de rioolheffing in de gemeentes Doetinchem, Oude IJsselstreek en Montferland minder te stijgen. Ook de aanlegperiode is kort en daarmee ook de overlast in de straat.

bespaart kosten en voorkomt overlast
De grote voordelen van relinen zijn dat het bestaande riool weer jaren mee kan en dat de kosten voor reparatie 30 tot 50% lager zijn. Daardoor hoeft de rioolheffing in de gemeentes Doetinchem, Oude IJsselstreek en Montferland minder te stijgen. Ook de aanlegperiode is kort en daarmee ook de overlast in de straat.
De grote voordelen van relinen zijn dat het bestaande riool weer jaren mee kan en dat de kosten voor reparatie 30 tot 50% lager zijn. Daardoor hoeft de rioolheffing in de gemeentes Doetinchem, Oude IJsselstreek en Montferland minder te stijgen. Ook de aanlegperiode is kort en daarmee ook de overlast in de straat.
ons water in beeld - Met relinen goedkoper en sneller het riool repareren
/~/media/images/kaarten/watervideos/relinendoetinchem.ashx
schoonwater
Een ecoloog en een jongetje onderzoeken de vangst van waterbeestjes die ze net uit het water hebben gevist

De Schoonheid van Water

Een film over de schoonheid van het Nederlandse water. Hoe houden we ons water schoon en waarom is dat zo belangrijk?

Een film over de schoonheid van het Nederlandse water. Hoe houden we ons water s
Een film over de schoonheid van het Nederlandse water. Hoe houden we ons water schoon en waarom is dat zo belangrijk?
Een film over de schoonheid van het Nederlandse water. Hoe houden we ons water schoon en waarom is dat zo belangrijk?
ons water in beeld - De Schoonheid van Water
/~/media/images/kaarten/watervideos/schoonheidvanwater.ashx
waterverhalen
Tekening die verbeeldt hoe Nederland beveiligd moet worden tegen overstromingen vanuit zee

Staat van Ons Water

Benieuwd hoeveel het waterbeheer jou jaarlijks kost, en waaraan het geld wordt besteed? Kijk op staatvanonswater.nl

Benieuwd hoeveel het waterbeheer jou jaarlijks kost, en waaraan het geld wordt b
Benieuwd hoeveel het waterbeheer jou jaarlijks kost, en waaraan het geld wordt besteed? Kijk op staatvanonswater.nl
Benieuwd hoeveel het waterbeheer jou jaarlijks kost, en waaraan het geld wordt besteed? Kijk op staatvanonswater.nl
ons water in beeld - Staat van Ons Water
/~/media/images/kaarten/watervideos/screenshot-svow.ashx
drinkwater
Victor de Otter vertelt de geschiedenis van de Vecht

Geschiedenis van de Vecht

Victor de Vechtotter vertelt over de geschiedenis van de Overijsselse Vecht. En hij kijkt of de rivier schoon en veilig genoeg is voor de terugkeer van de otter.

Victor de Vechtotter kijkt of #onswater in de Vecht schoon genoeg is
Victor de Vechtotter vertelt over de geschiedenis van de Overijsselse Vecht. En hij kijkt of de rivier schoon en veilig genoeg is voor de terugkeer van de otter.
Victor de Vechtotter vertelt over de geschiedenis van de Overijsselse Vecht. En hij kijkt of de rivier schoon en veilig genoeg is voor de terugkeer van de otter.
ons water in beeld - Geschiedenis van de Vecht
/~/media/images/kaarten/watervideos/img_20160719_103030.ashx
waterverhalen
Tekening van laag 1 van de meerlaagsveiligheid. Links de zee, in het midden een dijk die versterkt wordt, rechts een polder die lager ligt dan de zee

Waterveiligheid

Nederland krijgt een nieuw waterveiligheidsbeleid. Voor iedereen die achter de dijken woont, geldt straks dezelfde kleine kans op een overstroming. Gebieden die extra kwetsbaar zijn, worden extra beschermd.

Nederland krijgt een nieuw waterveiligheidsbeleid. Voor iedereen die achter de d
Nederland krijgt een nieuw waterveiligheidsbeleid. Voor iedereen die achter de dijken woont, geldt straks dezelfde kleine kans op een overstroming. Gebieden die extra kwetsbaar zijn, worden extra beschermd.
Nederland krijgt een nieuw waterveiligheidsbeleid. Voor iedereen die achter de dijken woont, geldt straks dezelfde kleine kans op een overstroming. Gebieden die extra kwetsbaar zijn, worden extra beschermd.
ons water in beeld - Nieuw Waterveiligheidsbeleid
/~/media/images/kaarten/watervideos/still_waterveiligheid.ashx
waterverhalen
Visser in een klein bootje op een grote plas water

Wat doe jij bij een overstroming?

Wij Nederlanders zijn de hele dag bezig met waterveiligheid, toch?
Dan weet jij vast precies wat je moet doen als ons water stijgt...

Wij Nederlanders zijn de hele dag bezig met waterveiligheid, toch? Dan weet ji
Wij Nederlanders zijn de hele dag bezig met waterveiligheid, toch? Dan weet jij vast precies wat je moet doen als ons water stijgt...
Wij Nederlanders zijn de hele dag bezig met waterveiligheid, toch? Dan weet jij vast precies wat je moet doen als ons water stijgt...
ons water in beeld - Wat doe jij bij een overstroming?
/~/media/images/kaarten/watervideos/wat-doe-jij-bij-een-overstroming.ashx
overstroming
Annimatie van de kogge die door duikers wordt vrijgemaakt

Berging IJsselkogge bij Kampen

Bij het uitdiepen van de IJssel bij Kampen is een gezonken kogge gevonden. Het houten schip wordt geborgen. Hoe gaat dat in z'n werk?

Bij het uitdiepen van de IJssel bij Kampen is een gezonken kogge gevonden. Het h
Bij het uitdiepen van de IJssel bij Kampen is een gezonken kogge gevonden. Het houten schip wordt geborgen. Hoe gaat dat in z'n werk?
Bij het uitdiepen van de IJssel bij Kampen is een gezonken kogge gevonden. Het houten schip wordt geborgen. Hoe gaat dat in z'n werk?
ons water in beeld - Berging IJsselkogge bij Kampen
/~/media/images/kaarten/watervideos/ijsselkogge.ashx
vrijetijd
Verwoeste huizen in Marken na de ramp van 1916

De watersnood van 1916

In de nacht van 13 op 14 januari 1916 stuwt een storm huizenhoge golven de Zuiderzee in. Het water spoelt over de dijken, en sommige breken door. Er vallen tientallen doden.

In de nacht van 13 op 14 januari 1916 stuwt een storm huizenhoge golven de Zuide
In de nacht van 13 op 14 januari 1916 stuwt een storm huizenhoge golven de Zuiderzee in. Het water spoelt over de dijken, en sommige breken door. Er vallen tientallen doden.
In de nacht van 13 op 14 januari 1916 stuwt een storm huizenhoge golven de Zuiderzee in. Het water spoelt over de dijken, en sommige breken door. Er vallen tientallen doden.
ons water in beeld - Stormramp 1916 Zuiderzeemuseum
/~/media/images/kaarten/watervideos/marken1916_zuiderzeemuseum.ashx
overstroming
Virtual Reality-beeld van Lent vanuit de lucht gezien met een rode helicopter

Lent in 3D

Bekijk deze Virtual Reality film van het Ruimte voor het Rivier gebied Nijmegen/Lent en waan jezelf in het projectgebied. Het beste beeldresultaat van de film krijg je door een 3D-bril op te zetten.

Bekijk Lent op je gsm met een VR-bril #Ruimtevoorderivier #onswater
Bekijk deze Virtual Reality film van het Ruimte voor het Rivier gebied Nijmegen/Lent en waan jezelf in het projectgebied. Het beste beeldresultaat van de film krijg je door een 3D-bril op te zetten.
Bekijk deze Virtual Reality film van het Ruimte voor het Rivier gebied Nijmegen/Lent en waan jezelf in het projectgebied. Het beste beeldresultaat van de film krijg je door een 3D-bril op te zetten.
ons water in beeld - Lent in 3D
/~/media/images/kaarten/watervideos/still_vrlent.ashx
waterverhalen
vorige slide
volgende slide

Beleef ons water

Rubberbootjes in de gracht in Utrecht. Foto: Jan Sluimer

Geniet van ons water. Een dagje naar het strand of kanoën op een rivier. Bekijk de Deltawerken. Of bezoek 1 van de vele Watermusea. Er valt zoveel te doen!

Beleef {beeldmerk}
Beleef {beeldmerk}
Beleef {beeldmerk}
Beleef ons water
/~/media/images/kaarten/campagne/winnaar-fotowedstrijd-kiekonswater_bootjesinutrecht_jansluimer1120.ashx
vrijetijd

Speel memory met ons water

 • Hondje aan de wandel
 • Hondje aan de wandel
 • Natte voeten
 • Natte voeten
 • Rennen langs het water
 • Rennen langs het water
 • Overstroming van je huis
 • Overstroming van je huis
 • Zwemmen in ons water
 • Zwemmen in ons water
 • Storing in het waternet
 • Storing in het waternet
 • Natte voeten
 • Natte voeten
 • Snorkelen
 • Snorkelen
Gefeliciteerd! Je hebt het spel in {aantal seconden} seconden en {aantal klikken
Gefeliciteerd! Je hebt het spel in {aantal seconden} seconden en {aantal klikken} klikken uitgespeeld.
Speel memory met ons water. Verslavend!
Speel memory met ons water
/~/media/images/kaarten/watermemory/memorie.ashx
vrijetijd

Breng ons water in balans

afbeelding ecologische waterkwaliteit

Gezond water is van levensbelang. Mensen gebruiken het als drinkwater, voor recreatie, scheepvaart, landbouw en proceswater voor de industrie. Voor planten en dieren is het de omgeving om in te leven. De ondergrond van water, bodem en chemische stoffen bepalen of het geheel in balans en dus gezond is. Allerlei maatregelen als het graven van geulen in rivieren en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers helpen daarbij.

Breng {beeldmerk} in balans
Breng {beeldmerk} in balans
Breng {beeldmerk} in balans
Breng ons water in balans
/~/media/ecologische_waterkwaliteit_afbeelding.ashx
ecowater

Leer ons water kennen

Droppie Water logo

Droppie Water

Wat is water eigenlijk? Raakt het water wel eens op? En wie zorgt er voor schoon en veilig water? Droppie Water weet het antwoord.

Wat is water eigenlijk? Raakt het water wel eens op? En wie zorgt er voor schoon
Wat is water eigenlijk? Raakt het water wel eens op? En wie zorgt er voor schoon en veilig water? Droppie Water weet het antwoord.
Wat is water eigenlijk? Raakt het water wel eens op? En wie zorgt er voor schoon en veilig water? Droppie Water weet het antwoord.
Leer ons water kennen - Droppie Water
/~/media/images/kaarten/educatie/algemeen/droppiewaterlogo.ashx
drinkwater
De jeugdwaterschappers

Jeugdwaterschap

Het nationale jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 14 en 17 jaar die de verschillende waterschappen vertegenwoordigt.

Het nationale jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 14 en 17 jaar die
Het nationale jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 14 en 17 jaar die de verschillende waterschappen vertegenwoordigt.
Het nationale jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 14 en 17 jaar die de verschillende waterschappen vertegenwoordigt.
Leer ons water kennen - Leren over ons water
/~/media/images/kaarten/educatie/algemeen/jeugdwaterschap.ashx
drinkwater
Het Woudagemaal in Lemmer

Ir. D.F. Woudagemaal

Het Woudagemaal van Wetterskip Fryslân is een origineel stoomgemaal. Je kunt langskomen in het bezoekerscentrum. Af en toe wordt het gemaal op stoom gebracht.

Het Woudagemaal van Wetterskip Fryslân is een origineel stoomgemaal. Je kunt lan
Het Woudagemaal van Wetterskip Fryslân is een origineel stoomgemaal. Je kunt langskomen in het bezoekerscentrum. Af en toe wordt het gemaal op stoom gebracht.
Het Woudagemaal van Wetterskip Fryslân is een origineel stoomgemaal. Je kunt langskomen in het bezoekerscentrum. Af en toe wordt het gemaal op stoom gebracht.
Leer ons water kennen - Leren over ons water
/~/media/images/kaarten/educatie/friesland/woudagemaal-voorkant-fr-16x9.ashx
educatie
Voormalig gemaal De Cruquius

Museum De Cruquius

Gemaal De Cruquius is de grootste stoommachine ter wereld. Het gemaal werd gebruikt om de Haarlemmermeer droog te leggen, maar is nu een museum.

Gemaal De Cruquius is de grootste stoommachine ter wereld. Het gemaal werd gebru
Gemaal De Cruquius is de grootste stoommachine ter wereld. Het gemaal werd gebruikt om de Haarlemmermeer droog te leggen, maar is nu een museum.
Gemaal De Cruquius is de grootste stoommachine ter wereld. Het gemaal werd gebruikt om de Haarlemmermeer droog te leggen, maar is nu een museum.
Leer ons water kennen - Leren over ons water
/~/media/images/kaarten/educatie/noord-holland/cruquius.ashx
educatie
kinderen aan boord van de replica van VOC-schip Batavia

Bataviawerf Lelystad

Bezoek de replica van het VOC-schip de Batavia en de open constructie van het admiraliteitsschip De 7 Provinciën. Leuk voor jong en oud.

Bezoek de replica van het VOC-schip de Batavia en de open constructie van het ad
Bezoek de replica van het VOC-schip de Batavia en de open constructie van het admiraliteitsschip De 7 Provinciën. Leuk voor jong en oud.
Bezoek de replica van het VOC-schip de Batavia en de open constructie van het admiraliteitsschip De 7 Provinciën. Leuk voor jong en oud.
Leer ons water kennen - Leren over ons water
/~/media/images/kaarten/educatie/flevoland/schoolreis-educatie-batavia-16x9.ashx
educatie
Het Forteiland Pampus vanaf het water

Pampus

Forteiland Pampus is gebouwd om Amsterdam te beschermen tegen aanvallen vanaf de toenmalige Zuiderzee.

Forteiland Pampus is gebouwd om Amsterdam te beschermen tegen aanvallen vanaf de
Forteiland Pampus is gebouwd om Amsterdam te beschermen tegen aanvallen vanaf de toenmalige Zuiderzee.
Forteiland Pampus is gebouwd om Amsterdam te beschermen tegen aanvallen vanaf de toenmalige Zuiderzee.
Leer ons water kennen - Leren over ons water
/~/media/images/kaarten/educatie/noord-holland/pampus.ashx
educatie
Boezemgemaal De Waterwolf

De Waterwolf

Vraag een excursie aan naar boezemgemaal De Waterwolf; het grootste gemaal van Europa.

Vraag een excursie aan naar boezemgemaal De Waterwolf; het grootste gemaal van E
Vraag een excursie aan naar boezemgemaal De Waterwolf; het grootste gemaal van Europa.
Vraag een excursie aan naar boezemgemaal De Waterwolf; het grootste gemaal van Europa.
Leer ons water kennen - Leren over ons water
/~/media/images/kaarten/educatie/groningen/boezemgemaal_de_waterwolf.ashx
educatie
vorige slide
volgende slide

Leer ons water kennen

Oplossing:
Droppie Water logo 2
Droppie Water is een digitale module over water. Met klikplaten, lesbladen, games en proefjes. Voor kinderen tot plm 12 jaar.
Oplossing:
wit
Het jeugdwaterschap wil ervoor zorgen dat jongeren meer betrokken worden bij waterbeheer in eigen land.
Oplossing: Kom langs of bezoek de website
Het Woudagemaal op stoom
We organiseren excursies. Ook hebben we materiaal voor spreekbeurten over het gemaal of over Wetterskip Fryslân.
Oplossing: Kom kijken
Bezoekers in het museum
Het museum vertelt de geschiedenis van de drooglegging van de Haarlemmermeer. Op aanvraag zijn speciale excursies en lessen mogelijk.
Oplossing: Leer over de VOC
Bezoekers op de Bataviawerf
Ook wordt de middeleeuwse IJsselkogge hier geconserveerd.
Oplossing: Bezoek het eiland
Pampus vanaf het water
Je kunt het eiland bezoeken. En op de website staat veel informatie over de gescheidenis van Pampus.
Oplossing:
De wateruitlaten van gemaal De Waterwolf
De Waterwolf is in 1920 in gebruik genomen en pompt nog altijd overtollig water naar de Waddenzee.

Maak van ons water je werk

wateropleiding
Nederland beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Daar zijn professionals voor nodig met de juiste opleiding.
. Leer Nederland beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater.
Nederland beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Daar zijn professionals voor nodig met de juiste opleiding.
Maak van ons water je werk
/~/media/images/kaarten/educatie/algemeen/educatievoorkant.ashx
educatie

Maak van ons water je werk

wateropleiding

De watersector zoekt mensen met heel veel verschillende beroepen. Denk aan werkvoorbereider, rioleringswerker, milieutechnoloog, ingenieur of hydroloog.

Staat van ons water

Tekening die verbeeldt hoe Nederland beveiligd moet worden tegen overstromingen vanuit zee
Benieuwd hoeveel het waterbeheer jou jaarlijks kost, en waaraan het geld wordt besteed?
Staat van {beeldmerk}
Staat van {beeldmerk}
Staat van {beeldmerk}
Staat van ons water
/~/media/images/kaarten/watervideos/screenshot-svow.ashx
drinkwater

Wie beheert ons water?

Wie beheert ons water
Organisaties die aan Ons Water werken, zijn het Rijk, Rijkswaterstaat, het waterschap of hoogheemraadschap, het drinkwaterbedrijf, de gemeente en de provincie. Vul je postcode in en bekijk de waterorganisaties in jouw omgeving.
Organisaties die aan Ons Water werken, zijn het Rijk, Rijkswaterstaat, het water
Organisaties die aan Ons Water werken, zijn het Rijk, Rijkswaterstaat, het waterschap of hoogheemraadschap, het drinkwaterbedrijf, de gemeente en de provincie. Vul je postcode in en bekijk de waterorganisaties in jouw omgeving.
Organisaties die aan Ons Water werken, zijn het Rijk, Rijkswaterstaat, het waterschap of hoogheemraadschap, het drinkwaterbedrijf, de gemeente en de provincie. Vul je postcode in en bekijk de waterorganisaties in jouw omgeving.
Wie beheert ons water?
/~/media/images/kaarten/wie-beheert-ons-water/beheer.ashx
werkinuitvoering

Wie beheert ons water?

 • Rijk: zorgt voor landelijk waterbeheer, normen voor waterkwaliteit en waterveiligheid en primaire waterkeringen. 
 • RWS: zorgt voor bescherming tegen hoogwater met dijken, dammen, stuwen en stormvloedkeringen, door rivieren meer ruimte te geven en door het monitoren van waterstanden en voor voldoende en schoon oppervlaktewater. 
 • Hoogheemraadschap of waterschap: zorgen voor veilige dijken, voldoende en schoon water in de regio en zuiveren het afvalwater. 
 • Waterbedrijf: zorgt voor productie en distributie van drinkwater binnen het leveringsgebied.
 • Provincie: zorgt voor regionaal beleid, regionale waterkeringen, vergunningen voor grondwaterwinning. 
 • Gemeente: zorgt voor grondwaterbeheer in stedelijk gebied, afvoer van regen- en afvalwater via de riolering.

Vragen of meldingen over Ons Water? Ga naar meldpuntwater.nl