ons water in het riool

Sommige dingen mag je gewoon door de gootsteen of de wc spoelen. Andere juist niet. Weet jij voor elk product de juiste bestemming?
Autowaswater Waswater van de auto
Olie en vet Olie en vet
Verf Verf
WC doekjes Toiletdoekjes en tampons
Chemicalien Chemicalien
Etensresten Etensresten
Medicijnen Medicijnen
vorige slide
volgende slide
Chemokar Chemokar
Riool Afvoer via het riool
Vuilnisbak Afvalbak
Wasbak Afvoerputje
WC Toilet
vorige slide
volgende slide
Sommige dingen mag je gewoon door de gootsteen of de wc spoelen. Andere juist ni
Sommige dingen mag je gewoon door de gootsteen of de wc spoelen. Andere juist niet. Weet jij voor elk product de juiste bestemming?
Sommige dingen mag je gewoon door de gootsteen of de wc spoelen. Andere juist niet. Weet jij voor elk product de juiste bestemming?
ons water in het riool
schoonwater

ons water in het riool

Deze afbeelding wordt met javascript bijgewerkt

Wel doen

Niet doen

Wat mag wel

 • Autowaswater mag niet in Chemokar: Het waswater van je auto hoeft niet naar de chemokar.
 • Autowaswater mag wel in Riool: Was je auto liever niet op straat, maar in ieder geval alleen met goed afbreekbare zeep. Olie of koelvloeistof gooi je niet op straat of door een putje. In sommige gemeentes is het verboden om je auto op straat te wassen.
 • Autowaswater mag niet in Vuilnisbak: Het waswater van je auto hoeft niet in de vuilnisbak.
 • Autowaswater mag niet in Wasbak: Het waswater van je auto goei je niet door de gootsteen.
 • Autowaswater mag niet in WC: Het waswater van je auto gooi je niet in de wc.
 • Olie en vet mag niet in Chemokar: Oude olie en afgekoeld frituurvet hoef je niet in te leveren bij de chemokar.
 • Olie en vet mag niet in Riool: Giet geen olie of oud frituurvet in het riool. Hierdoor raakt het riool verstopt.
 • Olie en vet mag wel in Vuilnisbak: Oude olie en afgekoeld frituurvet mag inderdaad in de afvalbak. Giet het terug in de oude verpakking of een oude fles voordat je het in de afvalbak stopt.
 • Olie en vet mag niet in Wasbak: Giet geen olie of oud frituurvet in de wasbak. Hierdoor raakt de wasbak en het riool verstopt.
 • Olie en vet mag niet in WC: Giet geen olie en oud frituurvet door de WC. Hierdoor raakt het toilet verstopt.
 • Verf mag wel in Chemokar: Goed zo, oude verf lever je in bij de chemokar.
 • Verf mag niet in Riool: Verf mag je niet in het riool gieten. Dit vormt een gevaar voor de volksgezondheid, omdat dit dan in ons drinkwater komt.
 • Verf mag niet in Vuilnisbak: Verf mag je niet in de vuilsnisbak stoppen.
 • Verf mag niet in Wasbak: Verf mag je niet door de wasbak spoelen
 • Verf mag niet in WC: Verf mag je niet door de wc spoelen.
 • WC doekjes mag niet in Chemokar: Je hoeft vochtige wc-doekjes en tampons niet naar de chemokar te brengen.
 • WC doekjes mag niet in Riool: Je mag geen vochtige wc-doekjes en tampons door het riool spoelen. Hierdoor raakt het riool verstopt.
 • WC doekjes mag wel in Vuilnisbak: Je kunt vochtige wc-doekjes of tampons gewoon in de vuilnisbak deponeren.
 • WC doekjes mag niet in Wasbak: Je mag geen vochtige wc-doekjes of tampons door de wasbak spoelen. Hierdoor raakt de wasbak en het riool verstopt.
 • WC doekjes mag niet in WC: Je mag geen vochtige wc-doekjes of tampons door het toilet spoelen. Hierdoor raakt het toilet en het riool verstopt.
 • Chemicalien mag wel in Chemokar: Chemisch afval hoort in de chemobox, lever je in bij de chemokar of breng je naar het gemeentelijke milieuplein.
 • Chemicalien mag niet in Riool: Chemisch afval spoel je niet door het riool, want dan ontstaat ontploffingsgevaar, raakt ons water vervuild, en verstoor je de zuivering van ons water.
 • Chemicalien mag niet in Vuilnisbak: Chemisch afval mag niet in de afvalemmer. Het kan namelijk niet samen met restafval verwerkt worden.
 • Chemicalien mag niet in Wasbak: Chemisch afval spoel je niet door de gootsteen, want dan ontstaat ontploffingsgevaar, raakt ons water vervuild, en verstoor je de zuivering van ons water.
 • Chemicalien mag niet in WC: Chemisch afval spoel je niet door de wc, want dan ontstaat ontploffingsgevaar, raakt ons water vervuild, en verstoor je de zuivering van ons water.
 • Etensresten mag niet in Chemokar: Etensresten breng je niet naar de chemokar.
 • Etensresten mag niet in Riool: Etensresten spoel je niet door het riool. Het riool kan dan verstopt raken.
 • Etensresten mag wel in Vuilnisbak: Etensresten, zoals koffieprut, theeblaadjes, vleesresten en visresten en resten van gekookt eten horen in de gft-bak. De rest hoor in de grijze emmer.
 • Etensresten mag niet in Wasbak: Etensresten spoel je niet door de gootsteen. Het riool kan dan verstopt raken.
 • Etensresten mag niet in WC: Etensresten spoel je niet door de wc. Het riool kan dan verstopt raken.
 • Medicijnen mag wel in Chemokar: Oude medicijnen mogen in de chemobox, lever je in bij de chemokar of het gemeentelijke milieuplein of je brengt ze naar de apotheek.
 • Medicijnen mag niet in Riool: Oude medicijnen spoel je niet door het riool. Ons water raakt dan vervuild en de zuivering wordt moeilijker.
 • Medicijnen mag niet in Vuilnisbak: Oude medicijnen horen niet in de afvalbak. Ze horen namelijk niet samen met restafval verwerkt te worden.
 • Medicijnen mag niet in Wasbak: Oude medicijnen spoel je niet door de gootsteen. Ons water raakt dan vervuild en de zuivering wordt moeilijker.
 • Medicijnen mag niet in WC: Oude medicijnen spoel je niet door de wec. Ons water raakt dan vervuild en de zuivering wordt moeilijker.

Week van ons water

Foto genomen van onder water waarbij twee kinderen vanaf de wal met hun hoofd onder water kijken wat daar allemaal zoal leeft, zoals een zwemmende kikker en een voorntje. een man kijkt lachend toe

Dompel je onder in de  Week van Ons Water.
Van 1 t/m 8 mei zijn er heel veel evenementen waar je naar toe kunt. Kijk wat er in ons water leeft, bezoek een waterzuivering of stoomgemaal, ga kanoën, fietsen, wandelen. En zie wat er elke dag wordt gedaan om ons water schoon te houden. Waar ga jij heen?

#WeekVanOnsWater
Week van {beeldmerk}
Week van {beeldmerk}
Week van ons water
/~/media/images/kaarten/week-van-ons-water/2016-voorjaar/weekvanonswater_foto_1110x624.ashx
schoonwater

Hier werken we aan ons water

Foto: kinderen op een nieuwe steiger over de Regge in Goor

Reggeherstel

Sinds het midden van de 19de eeuw is de Regge gekanaliseerd. Daardoor voert de rivier regenwater te snel af en is de waterkwaliteit onvoldoende.

Het riviertje mag straks weer meanderen:
Sinds het midden van de 19de eeuw is de Regge gekanaliseerd. Daardoor voert de rivier regenwater te snel af en is de waterkwaliteit onvoldoende. Oplossing: herstel van de rivierloop.
Sinds het midden van de 19de eeuw is de Regge gekanaliseerd. Daardoor voert de rivier regenwater te snel af en is de waterkwaliteit onvoldoende.
Reggeherstel
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/overijssel/regge1.ashx
werkinuitvoering
Foto van plaatsnaambord Oude Willem

Oude Willem

De waterstand in Oude Willem wordt laag gehouden voor de landbouw. Dit veroorzaakt verdroging in het omliggende natuurgebied Drents-Friese Wold.

Landbouw Oude Willem maakt plaats voor natuur:
De waterstand in Oude Willem wordt laag gehouden voor de landbouw, maar dit veroorzaakt verdroging in het omliggende natuurgebied Drents-Friese Wold. Oplossing: waterafvoer vertragen.
De waterstand in Oude Willem wordt laag gehouden voor de landbouw. Dit veroorzaakt verdroging in het omliggende natuurgebied Drents-Friese Wold.
Oude Willem
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/drenthe/oude_willem_bord.ashx
werkinuitvoering
Kikkervisjes onder een waterlelieblad in het Nieuwe Rijpmakanaal

Beeldschoon water

Schoon water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. In Groningen en Drenthe wordt hard gewerkt aan schoon oppervlaktewater. En dat is te zien.

In Groningen en Drenthe wordt hard gewerkt om het oppervlaktewater schoon te hou
Schoon water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten In Groningen en Drenthe wordt hard gewerkt om het oppervlaktewater schoon te houden. En dat is te zien. Beeldschoon Water brengt de fascinerende onderwaterwereld in beeld. Diverse fotografen laten zien hoe het gesteld is met de ecologische waterkwaliteit in beide provincies.
Schoon water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. In Groningen en Drenthe wordt hard gewerkt aan schoon oppervlaktewater. En dat is te zien.
Beeldschoon water
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/drenthe/nieuwe-rijpmakanaal--kikkervisjes.ashx
werkinuitvoering
Fietsers rusten uit langs het water in het Rotterdamse Zuiderpark, dat deel uitmaakt van de Blauwe Verbinding

De Blauwe Verbinding

In het dichtbevolkte gebied rond Charlois is behoefte aan waterberging, recreatie en meer natuur.

is het waterlint door Rotterdam:
In het dichtbevolkte gebied rond Charlois is behoefte aan waterberging, recreatie en meer natuur. Oplossing: waterlopen verbinden. Deze bevaarbare route zorgt ook voor schoon water in het gebied en het Zuiderpark, functioneert als waterberging én een ecologische verbinding tussen verschillende groengebieden.
In het dichtbevolkte gebied rond Charlois is behoefte aan waterberging, recreatie en meer natuur.
De Blauwe Verbinding
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/zuidholland/blauweverbinding_park.ashx
werkinuitvoering
Hondjes spelen in de geleenbeek

Geleenbeekdal

De Geleenbeek is sterk gekanaliseerd. De kwaliteit van het water en van het omliggende landschap laten te wensen over.

De beek mag weer meanderen:
De Geleenbeek is sterk gekanaliseerd. De kwaliteit van het water en van het omliggende landschap laat te wensen over. Oplossing: De beek zal weer meanderen door een natuurlijk landschap waarin plaats is voor mens, water, dier en plant in dit sterk verstedelijkt gebied van Zuid-Limburg.
De Geleenbeek is sterk gekanaliseerd. De kwaliteit van het water en van het omliggende landschap laten te wensen over.
Geleenbeekdal
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/limburg/geleenbeek_hondjes.ashx
werkinuitvoering
Man loopt door ondergelopen straat in Amsterdam

Amsterdam Rainproof

In de loop der jaren hebben we het groen betegeld en de straten bebouwd. De stad heeft haar sponswerking verloren. Het water kan niet meer weg.

moet het groen en de waterberging in Amsterdam terugbrengen:
In de loop der jaren hebben we het groen betegeld en de straten bebouwd. De stad heeft haar sponswerking verloren. Het water kan niet meer weg. Rainproof brengt daar verandering in.
In de loop der jaren hebben we het groen betegeld en de straten bebouwd. De stad heeft haar sponswerking verloren. Het water kan niet meer weg.
Rainproof
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordholland/rainproof2.ashx
werkinuitvoering
Graafmachine graaft een nieuwe meander in de Kleine Dommel

Kleine Dommel

Grondwater wordt te snel afgevoerd, waardoor de natuur in de Urkhovense Zeggen is verdroogd. De Kleine Dommel zelf stroomt te traag.

moet water anders afvoeren:
Grondwater wordt te snel afgevoerd, waardoor de natuur in de Urkhovense Zeggen is verdroogd. De Kleine Dommel zelf stroomt te traag. Diverse projecten moeten hier verbetering in brengen.
Grondwater wordt te snel afgevoerd, waardoor de natuur in de Urkhovense Zeggen is verdroogd. De Kleine Dommel zelf stroomt te traag.
De Kleine Dommel
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordbrabant/kleinedommel_voor.ashx
werkinuitvoering
Watervogels strijken neer in het Vlijmense Ven

Moerputten en Vlijmens Ven

Veel oorspronkelijke moeras- en veengebieden in Nederland zijn verdwenen door verdroging. Daardoor dreigen bijzondere planten en dieren uit te sterven.

worden weer moerasgebied:
Veel oorspronkelijke moeras- en veengebieden in Nederland zijn verdwenen door verdroging. Daardoor dreigen bijzondere planten en dieren uit te sterven. Oplossing: Water langer vasthouden. Sloten in het gebied worden gedempt of afgedamd en stuwen zorgen dat het water langer in het gebied blijft staan.
Veel oorspronkelijke moeras- en veengebieden in Nederland zijn verdwenen door verdroging. Daardoor dreigen bijzondere planten en dieren uit te sterven.
Moerputten en Vlijmens Ven
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordbrabant/moerputten_vlijmensven.ashx
werkinuitvoering
De voet van de dijk wordt verbreed

Eiland van Dordrecht

Delen van Wieldrechtse Zeedijk en Zeedijk aan de west- en oostkant van het Eiland van Dordrecht voldoen niet aan de veiligheidsnormen.

wordt beter beschermd:
Delen van Wieldrechtse Zeedijk en Zeedijk aan de west- en oostkant van het Eiland van Dordrecht voldoen niet aan de veiligheidsnormen. Oplossing: Dijkversterking.
Delen van Wieldrechtse Zeedijk en Zeedijk aan de west- en oostkant van het Eiland van Dordrecht voldoen niet aan de veiligheidsnormen.
Het Eiland van Dordrecht
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/zuidholland/eilandvandordrechtnieuw.ashx
werkinuitvoering
Foto: Graafmachine bezig een nieuwe loop voor de Berkel uit te graven

Berkel

Door de jaren heen is de rivier de Berkel rechter gelegd. Daardoor wordt water te snel afgevoerd, en het ziet er minder aantrekkelijk uit.

De rivier de Berkel voert regenwater te snel af. dat moet anders:
De rivier de Berkel voert regenwater te snel af en heeft met de jaren minder recreatieve waarde gekregen. Oplossing: de rivier mag weer meanderen. Daardoor neemt de recreatieve waarde ook weer toe.
Door de jaren heen is de rivier de Berkel rechter gelegd. Daardoor wordt water te snel afgevoerd, en het ziet er minder aantrekkelijk uit.
Berkel
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/gelderland/gelderland_berkel1.ashx
werkinuitvoering
Foto van Cadzand-bad

Cadzand-Bad

De kustwering bij deze badplaats is over ongeveer een kilometer lengte niet sterk genoeg om een superstorm te weerstaan die eens in de 4.000 jaar kan voorkomen.

krijgt een stevigere zeewering:
De kustwering bij deze badplaats is over ongeveer een kilometer lengte niet sterk genoeg om een superstorm te weerstaan die eens in de 4.000 jaar kan voorkomen.
De kustwering bij deze badplaats is over ongeveer een kilometer lengte niet sterk genoeg om een superstorm te weerstaan die eens in de 4.000 jaar kan voorkomen.
Cadzand Bad
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/zeeland/zeeland-cadzand-voor.ashx
werkinuitvoering
Graafmachine bezig de nieuwe loop van de Bakelse Aa uit te graven

Bakelse Aa

Doordat de beek met de jaren is gekanaliseerd, wordt het regenwater te snel afgevoerd. Dat zorgt voor wateroverlast verderop.

krijgt weer een natuurlijke loop:
Doordat de beek met de jaren is gekanaliseerd, wordt het regenwater te snel afgevoerd. Dat zorgt voor wateroverlast verderop. Oplossing: beekherstel.
Doordat de beek met de jaren is gekanaliseerd, wordt het regenwater te snel afgevoerd. Dat zorgt voor wateroverlast verderop.
De Bakelse Aa
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordbrabant/bakelseaa_1.ashx
werkinuitvoering
Sluisje in de nu nog rechtgetrokken Astense Aa met snel wegstromend water

Astense Aa

De Astense Aa is een rechte beek met steile oevers. Dit geeft wateroverlast als het veel en hard regent. En een watertekort als het lang droog blijft.

moet het water beter vasthouden. #onswater
De Astense Aa is een rechte beek met steile oevers. Dit geeft wateroverlast als het veel en hard regent. En een watertekort als het lang droog blijft.
De Astense Aa is een rechte beek met steile oevers. Dit geeft wateroverlast als het veel en hard regent. En een watertekort als het lang droog blijft.
Beekherstel Astense Aa
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordbrabant/astense-aa.ashx
werkinuitvoering
vorige slide
volgende slide

Hier werken we aan ons water

Oplossing: Herstel van de rivierloop
De komende jaren
Foto: Paarden drinken uit de Regge
De rivier mag weer meanderen. Er ontstaat ruimte voor waterberging en recreatie. Het water wordt schoner. Ook wordt rekening gehouden met de landbouw.
Oplossing: Afvoer vertragen
T/m 2017
Foto: Sluis in het gebied Oude Willem
Het water in het gebied wordt geleidelijker afgevoerd naar de Vledder Aa. Dat houdt de grond vochtiger en zorgt dat de beek jaarrond wordt gevoed.
Oplossing: Fotoproject
Tot en met 2016
Een zeilschip passeert de Emmabrug in Groningen met aan de onderkant een reclameposter voor Beeldschoon Water
Beeldschoon Water brengt de fascinerende onderwaterwereld in beeld. Diverse fotografen laten zien hoe het gesteld is met de waterkwaliteit in beide provincies.
Oplossing: Waterlopen verbinden
In fasen t/m 2022
Kanoend gezin vaart op de blauwe verbinding onder een brug door waar net een fietser met zijn zoontje achterop overheen fietst
Deze bevaarbare route zorgt ook voor schoon water in het gebied en het Zuiderpark, functioneert als waterberging én een ecologische verbinding tussen verschillende groengebieden.
Oplossing: Beekherstel
De komende jaren
Geleenbeek meandert door nieuw aangelegd landschap
De beek zal weer meanderen door een natuurlijk landschap waarin plaats is voor mens, water, dier en plant in dit sterk verstedelijkt gebied van Zuid-Limburg.
Oplossing: Van polderdak tot slimme regenton
Tot en met september 2015
Moeder met kinderen met parapluus in een Amsterdamse binnentuin. Foto: L. Rusconi
Rainproof is een beweging van burgers, ondernemers, ambtenaren en kenniswerkers die er samen voor wil zorgen dat Amsterdam beter bestand is tegen extreme regenbuien en de regen wil gebruiken om het leefklimaat in de stad te verbeteren.
Oplossing: Diverse projecten
Tot en met voorjaar 2015
Natuurgebied met op de achtergrond graafmachines die een nieuwe meander uitgraven in de Kleine Dommel
Het grondwater wordt langer vastgehouden door slootjes te dempen en stuwen te plaatsen. De Kleine Dommel krijgt meer meanders en wordt hier en daar smaller.
Oplossing: Water langer vasthouden
Tot en met 2017
Het pimpernelblauwtje op een bloeiende pimpernel
Sloten in het gebied worden gedempt of afgedamd en stuwen zorgen dat het water langer in het gebied blijft staan.
Oplossing: Dijkversterking
Tot en met 2016
Werkzaamheden aan de zeedijk op het Eiland van Dordrecht
De dijkvakken worden niet overal hoger gemaakt, maar breder, met een extra berm. Dat maakt de dijken stabieler en voor de komende 50 jaar veilig.
Oplossing: Herstel van de rivier
Foto: Publiek gaat aan boord voor een excursie over de Berkel bij Zutphen
Tussen de Duitse grens en Zutphen krijgt de Berkel weer haar oorspronkelijke loop. Zo ontstaan er ook nieuwe kansen voor toerisme en recreatie.
Oplossing: Kustversterking
Tot en met medio 2016
Foto van de dijk bij Cadzand met basaltblok-bekleding
Er komt een nieuw duin op het strand voor de bestaande dijk. De strekdammen worden langer, hoger en steviger, met een jachthaven ertussen.
Oplossing: Beekherstel
Tot en met 2015
Graafmachine graaft nieuwe bocht in de Bakelse Aa
Door de beek weer te laten meanderen, wordt het water langer vastgehouden. Dat helpt tegen wateroverlast verderop, en bij perioden van droogte in het beekdal zelf.
Oplossing: Beekherstel
T/m 2019
kaart van het projectgebied
Bochten in de beek houden het water langer vast. Zo is er voldoende water voor de landbouw en meer leefgebied voor planten en dieren.
De hoofdmachinist van het Woudagemaal

Woudagemaal

Het ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer is het grootste stoomgemaal ter wereld. Als er veel regen valt, wordt dit gemaal weer op stoom gebracht.

Het ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer is het grootste stoomgemaal ter wereld. Als e
Het ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer is het grootste stoomgemaal ter wereld. Als er veel regen valt, wordt dit gemaal weer op stoom gebracht.
Het ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer is het grootste stoomgemaal ter wereld. Als er veel regen valt, wordt dit gemaal weer op stoom gebracht.
Waterverhalen carrousel - Waterverhalen
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/fryslan/fryslan_still_woudagemaal.ashx
waterverhalen
Daveson Ingnatia zittend op het waterplein dat hij als leerling van het Zadkine College zelf mede heeft helpen ontwikkelen

Waterplein

Twee pleinen in Rotterdam zijn zó ontworpen, dat ze bij hevige regenbuien het overtollige water uit de buurt opvangen. En is het droog, dan kunnen de scholieren van het Zadkine College er lekker chillen.

Twee pleinen in Rotterdam zijn zó ontworpen, dat ze bij hevige regenbuien het ov
Twee pleinen in Rotterdam zijn zó ontworpen, dat ze bij hevige regenbuien het overtollige water uit de buurt opvangen. En is het droog, dan kunnen de scholieren van het Zadkine College er lekker chillen.
Twee pleinen in Rotterdam zijn zó ontworpen, dat ze bij hevige regenbuien het overtollige water uit de buurt opvangen. En is het droog, dan kunnen de scholieren van het Zadkine College er lekker chillen.
Waterverhalen carrousel - Waterverhalen
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/zuidholland/waterplein.ashx
waterverhalen
Sam Wytema voor het luik dat zijn kelder waterdicht afsluit

Dordrecht, stad in het water

Sam Wytema woont in het oude centrum van Dordrecht en is gewend dat het water af en toe in de stad staat. Zijn huis is erop ingericht. Toch blijft het spannend.

Sam Wytema woont in het oude centrum van Dordrecht en is gewend dat het water af
Sam Wytema woont in het oude centrum van Dordrecht en is gewend dat het water af en toe in de stad staat. Zijn huis is erop ingericht. Toch blijft het spannend.
Sam Wytema woont in het oude centrum van Dordrecht en is gewend dat het water af en toe in de stad staat. Zijn huis is erop ingericht. Toch blijft het spannend.
Waterverhalen carrousel - Waterverhalen
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/zuidholland/dordrecht.ashx
waterverhalen
Boer oogst zeekraal

Zilte teelt

Stijging van de zeespiegel maakt het moeilijker om het grondwater zoet te houden. Een alternatief is dan om groenten te kweken die juist zout water nodig hebben.

Stijging van de zeespiegel maakt het moeilijker om het grondwater zoet te houden
Stijging van de zeespiegel maakt het moeilijker om het grondwater zoet te houden. Een alternatief is dan om groenten te kweken die juist zout water nodig hebben.
Stijging van de zeespiegel maakt het moeilijker om het grondwater zoet te houden. Een alternatief is dan om groenten te kweken die juist zout water nodig hebben.
Waterverhalen carrousel - Waterverhalen
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/zeeland/zeelandstillzilt.ashx
waterverhalen
video leliekweker drenthe

Water voor een leliekweker

Telers hebben voldoende zoetwater nodig. Maar ook weer niet teveel. Leliekweker Jan Seubring uit Drenthe vertelt hoe belangrijk een goed waterpeil voor hem is.

Telers hebben voldoende zoetwater nodig. Maar ook weer niet teveel. Leliekweker
Telers hebben voldoende zoetwater nodig. Maar ook weer niet teveel. Leliekweker Jan Seubring uit Drenthe vertelt hoe belangrijk een goed waterpeil voor hem is.
Telers hebben voldoende zoetwater nodig. Maar ook weer niet teveel. Leliekweker Jan Seubring uit Drenthe vertelt hoe belangrijk een goed waterpeil voor hem is.
Waterverhalen carrousel - Waterverhalen
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/videostilllelies.ashx
waterverhalen
Natuurboerin Annete Harberink tussen haar melkvee

Boerin langs de IJssel

Annette Harberink is boerin op een natuurboerderij aan de oever van de IJssel. Ze schippert tussen de belangen van natuurbeheer en Ruimte voor de Rivier.

Annette Harberink is boerin op een natuurboerderij aan de oever van de IJssel. Z
Annette Harberink is boerin op een natuurboerderij aan de oever van de IJssel. Ze schippert tussen de belangen van natuurbeheer en Ruimte voor de Rivier.
Annette Harberink is boerin op een natuurboerderij aan de oever van de IJssel. Ze schippert tussen de belangen van natuurbeheer en Ruimte voor de Rivier.
Waterverhalen carrousel - Waterverhalen
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/overijssel/ijsselboerin.ashx
waterverhalen
Lia en Wil Schröder genieten van het nieuwe waternatuurgebied

De Onlanden

Het nieuwe natuurgebied de Onlanden vangt overtollig water op en voorkomt zo overstromingen in de stad Groningen.

Het nieuwe natuurgebied de Onlanden vangt overtollig water op en voorkomt zo ove
Het nieuwe natuurgebied de Onlanden vangt overtollig water op en voorkomt zo overstromingen in de stad Groningen.
Het nieuwe natuurgebied de Onlanden vangt overtollig water op en voorkomt zo overstromingen in de stad Groningen.
Waterverhalen carrousel - Onlanden
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/groningen/onlanden.ashx
waterverhalen
Zelfredzaamheid

"Nu moet ik iets gaan doen"

Twee inwoners van Limburg hebben zich goed voorbereid op ons water. De één heeft zijn garage aangepast op extreme regenval. De ander is er klaar voor als de Maas een keer mocht overstromen.

Twee inwoners van Limburg hebben zich goed voorbereid op ons water. De één heeft
Twee inwoners van Limburg hebben zich goed voorbereid op ons water. De één heeft zijn garage aangepast op extreme regenval. De ander is er klaar voor als de Maas een keer mocht overstromen.
Twee inwoners van Limburg hebben zich goed voorbereid op ons water. De één heeft zijn garage aangepast op extreme regenval. De ander is er klaar voor als de Maas een keer mocht overstromen.
Waterverhalen carrousel - Waterverhalen
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/limburg/onswaterlbzelfredzaamheidstill1middel.ashx
waterverhalen
video marker wadden

Marker Wadden

Marker Wadden is een plan om de natuur in het dichtgeslibde Markermeer te herstellen. Zo moet het Markermeer een paradijs voor vogels worden. En voor vogelaars.

Marker Wadden is een plan om de natuur in het dichtgeslibde Markermeer te herste
Marker Wadden is een plan om de natuur in het dichtgeslibde Markermeer te herstellen. Zo moet het Markermeer een paradijs voor vogels worden. En voor vogelaars.
Marker Wadden is een plan om de natuur in het dichtgeslibde Markermeer te herstellen. Zo moet het Markermeer een paradijs voor vogels worden. En voor vogelaars.
Waterverhalen carrousel - Waterverhalen
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/videostillmarkerwadden.ashx
waterverhalen
Ruud van Hoorn pratend in De Waterspin

De Waterspin

Ruud van Hoorn vertelt over dit project in een grote binnentuin midden in Den Haag. Een stuk groen voor alle omwonenden, waar waterbesparing een hoofdrol speelt.

Ruud van Hoorn vertelt over dit project in een grote binnentuin midden in Den Ha
Ruud van Hoorn vertelt over dit project in een grote binnentuin midden in Den Haag. Een stuk groen voor alle omwonenden, waar waterbesparing een hoofdrol speelt.
Ruud van Hoorn vertelt over dit project in een grote binnentuin midden in Den Haag. Een stuk groen voor alle omwonenden, waar waterbesparing een hoofdrol speelt.
Waterverhalen carrousel - Waterverhalen
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/zuidholland/waterspin.ashx
waterverhalen
Veehouder Jan Reinder Smeenge aan de oevcer van de Drentsche Aa

Een schone Drentsche Aa

Veehouder Jan Reinder Smeenge ziet zelf hoe belangrijk het is dat er geen overtollige meststoffen in de Drentsche Aa verdwijnen.

Veehouder Jan Reinder Smeenge ziet zelf hoe belangrijk het is dat er geen overto
Veehouder Jan Reinder Smeenge ziet zelf hoe belangrijk het is dat er geen overtollige meststoffen in de Drentsche Aa verdwijnen.
Veehouder Jan Reinder Smeenge ziet zelf hoe belangrijk het is dat er geen overtollige meststoffen in de Drentsche Aa verdwijnen.
Waterverhalen carrousel - Drentsche Aa
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/drentsche-aa.ashx
waterverhalen
oesterkweker proeft van eigen kweek

Oesters kweken

Zeeuwse oesters zijn een gewild product. Alleen bij de juiste waterkwaliteit lukt het de oesters te kweken.

Zeeuwse oesters zijn een gewild product. Alleen bij de juiste waterkwaliteit luk
Zeeuwse oesters zijn een gewild product. Alleen bij de juiste waterkwaliteit lukt het de oesters te kweken.
Zeeuwse oesters zijn een gewild product. Alleen bij de juiste waterkwaliteit lukt het de oesters te kweken.
Waterverhalen carrousel - Waterverhalen
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/zeeland/zeelandstilloesters.ashx
waterverhalen
ons water video

Water is onze vriend en onze vijand

Leer Ons Water kennen.

Leer Ons Water kennen.
Leer Ons Water kennen.
Leer Ons Water kennen.
Waterverhalen carrousel - Film Ons Water
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/onswaterstillmoodfilm.ashx
waterverhalen
vorige slide
volgende slide

ons water en jouw NAP

Hoe hoog staat ons water
Een kwart van Nederland ligt onder zeeniveau. Vul je postcode in en bekijk hoe hoog of laag jij woont.
Een kwart van Nederland ligt onder zeeniveau. Vul je postcode in en bekijk hoe h
Een kwart van Nederland ligt onder zeeniveau. Vul je postcode in en bekijk hoe hoog of laag jij woont.
Een kwart van Nederland ligt onder zeeniveau. Vul je postcode in en bekijk hoe hoog of laag jij woont.
ons water en jouw NAP
vrijetijd
NAP staat voor Normaal Amsterdams Peil. Wat betekent dat?

ons water en jouw NAP

NAP staat voor Normaal Amsterdams Peil. Een NAP-hoogte van 0 meter is gelijk aan de gemiddelde hoogte van de zee. 

Het laagste punt van Nederland ligt bij Nieuwerkerk aan de IJssel: 6,76 meter onder NAP. 

Het hoogste punt ligt bij het Drielandenpunt op de Vaalserberg: 322,20 meter boven NAP.

NAP uitleg

Hoe hard is ons water ?

Water uit de kraan kan 'hard', 'zacht' of 'gemiddeld' zijn. In hard water zitten meer mineralen dan in zacht water. Vul je postcode in en ontdek hoe hard het water bij jou in de buurt is.
Water uit de kraan kan 'hard', 'zacht' of 'gemiddeld' zijn. In hard water zitten
Water uit de kraan kan 'hard', 'zacht' of 'gemiddeld' zijn. In hard water zitten meer mineralen dan in zacht water. Vul je postcode in en ontdek hoe hard het water bij jou in de buurt is.
Water uit de kraan kan 'hard', 'zacht' of 'gemiddeld' zijn. In hard water zitten meer mineralen dan in zacht water. Vul je postcode in en ontdek hoe hard het water bij jou in de buurt is.
Hoe hard is ons water ?
drinkwater

Hoe hard is ons water ?

Vul je postcode in op de voorkant en ontdek hoe hard het water bij jou in de buurt is.

Bij hard water:

 • Grotere kans op kalkaanslag in apparaten of in de badkamer.
 • Grotere hoeveelheid (af)wasmiddel of zeep nodig.
 • Vaker zout voor de afwasmachine.

Wat is waterhardheid?

In hard water is meer calcium (kalk) en magnesium opgelost dan in zacht water. Deze stoffen zijn niet ongezond en komen via de grond in het water terecht. Hardheid van water drukken we uit in dH (Duitse hardheid).

Leer ons water kennen

Droppie Water logo

Droppie Water

Wat is water eigenlijk? Raakt het water wel eens op? En wie zorgt er voor schoon en veilig water? Droppie Water weet het antwoord.

Wat is water eigenlijk? Raakt het water wel eens op? En wie zorgt er voor schoon
Wat is water eigenlijk? Raakt het water wel eens op? En wie zorgt er voor schoon en veilig water? Droppie Water weet het antwoord.
Wat is water eigenlijk? Raakt het water wel eens op? En wie zorgt er voor schoon en veilig water? Droppie Water weet het antwoord.
Leer ons water kennen - Droppie Water
/~/media/images/kaarten/educatie/algemeen/droppiewaterlogo.ashx
drinkwater
De jeugdwaterschappers

Jeugdwaterschap

Het nationale jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 14 en 17 jaar die de verschillende waterschappen vertegenwoordigt.

Het nationale jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 14 en 17 jaar die
Het nationale jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 14 en 17 jaar die de verschillende waterschappen vertegenwoordigt.
Het nationale jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 14 en 17 jaar die de verschillende waterschappen vertegenwoordigt.
Leer ons water kennen - Leren over ons water
/~/media/images/kaarten/educatie/algemeen/jeugdwaterschap.ashx
drinkwater
Het Woudagemaal in Lemmer

Ir. D.F. Woudagemaal

Het Woudagemaal van Wetterskip Fryslân is een origineel stoomgemaal. Je kunt langskomen in het bezoekerscentrum. Af en toe wordt het gemaal op stoom gebracht.

Het Woudagemaal van Wetterskip Fryslân is een origineel stoomgemaal. Je kunt lan
Het Woudagemaal van Wetterskip Fryslân is een origineel stoomgemaal. Je kunt langskomen in het bezoekerscentrum. Af en toe wordt het gemaal op stoom gebracht.
Het Woudagemaal van Wetterskip Fryslân is een origineel stoomgemaal. Je kunt langskomen in het bezoekerscentrum. Af en toe wordt het gemaal op stoom gebracht.
Leer ons water kennen - Leren over ons water
/~/media/images/kaarten/educatie/friesland/woudagemaal-voorkant-fr-16x9.ashx
educatie
Voormalig gemaal De Cruquius

Museum De Cruquius

Gemaal De Cruquius is de grootste stoommachine ter wereld. Het gemaal werd gebruikt om de Haarlemmermeer droog te leggen, maar is nu een museum.

Gemaal De Cruquius is de grootste stoommachine ter wereld. Het gemaal werd gebru
Gemaal De Cruquius is de grootste stoommachine ter wereld. Het gemaal werd gebruikt om de Haarlemmermeer droog te leggen, maar is nu een museum.
Gemaal De Cruquius is de grootste stoommachine ter wereld. Het gemaal werd gebruikt om de Haarlemmermeer droog te leggen, maar is nu een museum.
Leer ons water kennen - Leren over ons water
/~/media/images/kaarten/educatie/noord-holland/cruquius.ashx
educatie
kinderen aan boord van de replica van VOC-schip Batavia

Bataviawerf Lelystad

Bezoek de replica van het VOC-schip de Batavia en de open constructie van het admiraliteitsschip De 7 Provinciën. Leuk voor jong en oud.

Bezoek de replica van het VOC-schip de Batavia en de open constructie van het ad
Bezoek de replica van het VOC-schip de Batavia en de open constructie van het admiraliteitsschip De 7 Provinciën. Leuk voor jong en oud.
Bezoek de replica van het VOC-schip de Batavia en de open constructie van het admiraliteitsschip De 7 Provinciën. Leuk voor jong en oud.
Leer ons water kennen - Leren over ons water
/~/media/images/kaarten/educatie/flevoland/schoolreis-educatie-batavia-16x9.ashx
educatie
Het Forteiland Pampus vanaf het water

Pampus

Forteiland Pampus is gebouwd om Amsterdam te beschermen tegen aanvallen vanaf de toenmalige Zuiderzee.

Forteiland Pampus is gebouwd om Amsterdam te beschermen tegen aanvallen vanaf de
Forteiland Pampus is gebouwd om Amsterdam te beschermen tegen aanvallen vanaf de toenmalige Zuiderzee.
Forteiland Pampus is gebouwd om Amsterdam te beschermen tegen aanvallen vanaf de toenmalige Zuiderzee.
Leer ons water kennen - Leren over ons water
/~/media/images/kaarten/educatie/noord-holland/pampus.ashx
educatie
Boezemgemaal De Waterwolf

De Waterwolf

Vraag een excursie aan naar boezemgemaal De Waterwolf; het grootste gemaal van Europa.

Vraag een excursie aan naar boezemgemaal De Waterwolf; het grootste gemaal van E
Vraag een excursie aan naar boezemgemaal De Waterwolf; het grootste gemaal van Europa.
Vraag een excursie aan naar boezemgemaal De Waterwolf; het grootste gemaal van Europa.
Leer ons water kennen - Leren over ons water
/~/media/images/kaarten/educatie/groningen/boezemgemaal_de_waterwolf.ashx
educatie
vorige slide
volgende slide

Leer ons water kennen

Oplossing:
Droppie Water logo 2
Droppie Water is een digitale module over water. Met klikplaten, lesbladen, games en proefjes. Voor kinderen tot plm 12 jaar.
Oplossing:
wit
Het jeugdwaterschap wil ervoor zorgen dat jongeren meer betrokken worden bij waterbeheer in eigen land.
Oplossing: Kom langs of bezoek de website
Het Woudagemaal op stoom
We organiseren excursies. Ook hebben we materiaal voor spreekbeurten over het gemaal of over Wetterskip Fryslân.
Oplossing: Kom kijken
Bezoekers in het museum
Het museum vertelt de geschiedenis van de drooglegging van de Haarlemmermeer. Op aanvraag zijn speciale excursies en lessen mogelijk.
Oplossing: Leer over de VOC
Bezoekers op de Bataviawerf
Ook wordt de middeleeuwse IJsselkogge hier geconserveerd.
Oplossing: Bezoek het eiland
Pampus vanaf het water
Je kunt het eiland bezoeken. En op de website staat veel informatie over de gescheidenis van Pampus.
Oplossing:
De wateruitlaten van gemaal De Waterwolf
De Waterwolf is in 1920 in gebruik genomen en pompt nog altijd overtollig water naar de Waddenzee.

Last van ons water

Ondergelopen straat na de hoosbui van 28 juli 2014. Foto: Hollandse Hoogte

Wat kun je zelf doen

Ons klimaat verandert. We krijgen vaker te maken met extreme neerslag. Buien, waarbij in één keer net zoveel regen valt als normaal in een hele maand.

. Kijk hier wat je zelf kunt doen. #onswater
Ons klimaat verandert. We krijgen vaker te maken met extreme neerslag. Buien, waarbij in één keer net zoveel regen valt als normaal in een hele maand.
Ons klimaat verandert. We krijgen vaker te maken met extreme neerslag. Buien, waarbij in één keer net zoveel regen valt als normaal in een hele maand.
Last van ons water - Wat kun je zelf doen
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/wateroverlast.ashx
overlast
jaren 30-huis met volledig betegelde voortuin

Operatie Steenbreek

Door je hele tuin te bestraten, loopt het regenwater bij een bui meteen het riool in. Operatie Steenbreek roept tuinbezitters op om toch vooral ook planten in de tuin te zetten.

. Kijk hier wat je zelf kunt doen. #onswater
Door je hele tuin te bestraten, loopt het regenwater bij een bui meteen het riool in. Operatie Steenbreek roept tuinbezitters op om toch vooral ook planten in de tuin te zetten.
Door je hele tuin te bestraten, loopt het regenwater bij een bui meteen het riool in. Operatie Steenbreek roept tuinbezitters op om toch vooral ook planten in de tuin te zetten.
Last van ons water - Operatie Steenbreek
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/tuin_bestraat_voor.ashx
overlast
Pand met een grote regenton

Plaats een regenton

Een regenton vangt het water op als het regent, en je gebruikt het weer als het langere tijd droog is. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

. Kijk hier wat je zelf kunt doen. #onswater
Een regenton vangt het water op als het regent, en je gebruikt het weer als het langere tijd droog is. Het mes snijdt dus aan twee kanten.
Een regenton vangt het water op als het regent, en je gebruikt het weer als het langere tijd droog is. Het mes snijdt dus aan twee kanten.
Last van ons water - Plaats een regenton
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/regenton.ashx
overlast
Tuinvijver

Leg een watertuin aan

In een watertuin wordt het regenwater opgevangen in een grindbak, vijver of een mooi aangelegd moeras.

. Kijk hier wat je zelf kunt doen. #onswater
In een watertuin wordt het regenwater opgevangen in een grindbak, vijver of een mooi aangelegd moeras.
In een watertuin wordt het regenwater opgevangen in een grindbak, vijver of een mooi aangelegd moeras.
Last van ons water - Leg een watertuin aan
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/watertuin.ashx
overlast
Met sedum bekleed dak

Neem een groen dak

Een groen dak houdt regenwater langer vast en isoleert geluid en temperatuur.

. Kijk hier wat je zelf kunt doen. #onswater
Een groen dak houdt regenwater langer vast en isoleert geluid en temperatuur.
Een groen dak houdt regenwater langer vast en isoleert geluid en temperatuur.
Last van ons water - Neem een groen dak
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/groendak1.ashx
overlast
Ondergelopen woning

Waterschade

Schade door wateroverlast is erg vervelend. Wat je vergoed krijgt, en hoeveel, hangt af van de inboedelverzekering die je hebt afgesloten.

. Kijk hier wat je zelf kunt doen. #onswater
Schade door wateroverlast is erg vervelend. Wat je vergoed krijgt, en hoeveel, hangt af van de inboedelverzekering die je hebt afgesloten.
Schade door wateroverlast is erg vervelend. Wat je vergoed krijgt, en hoeveel, hangt af van de inboedelverzekering die je hebt afgesloten.
Last van ons water - Waterschade
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/waterschade.ashx
overlast
vorige slide
volgende slide

Last van ons water

Bij extreme hoosbuien kan het riool vaak de watervloed niet aan. Het helpt als het water dan tijdelijk kan worden opgevangen. In je eigen tuin, bijvoorbeeld. Plaats een regenton, of leg een stukje moeras aan. Zorg dat niet je hele tuin is bestraat, dan kan de regen in de grond wegzakken.

Klik op het oranje pijltje rechtsboven om terug te gaan. Daarna kun je rechtsonder via de pijltjes < en> bladeren door de tips waarmee je zelf wateroverlast kunt helpen voorkomen.

Bestrating in een voortuin in Den Haag
Bij een regenbui kan het water in een border gewoon in de grond wegzakken. Het regenwater komt dan niet meer in het riool of op straat terecht.
Regenton gemaakt van een oud plastic vat
Je slaat er regenwater in op, zodat dit niet naar het riool hoeft weg te lopen. Bovendien is regenwater rijker aan voedingsstoffen dan kraanwater, en dus beter voor je planten.
Vijver
Een watertuin vangt het regenwater van het dak en terras op. Na de bui loopt het opgevangen water langzaam weg. Hovenier Rob Verlinden laat zien hoe mooi dat wordt.
Met sedum bekleed dak
Een groen dak vangt water tijdelijk op. Het isoleert beter dan een doorsnee plat dak. En het zorgt ervoor dat je dak langer meegaat. Veel gemeentes geven er subsidie voor. Zie hoe het werkt in dit filmpje.
Vaak maakt een inboedelverzekering onderscheid tussen de schade die is ontstaan doordat regen je huis binnenkomt via een lek, of doordat water na een bui naar binnen spoelt. Het is altijd verstandig om schade zo snel mogelijk te melden bij je verzekeraar.

Speel memory met ons water

 • Hondje aan de wandel
 • Hondje aan de wandel
 • Natte voeten
 • Natte voeten
 • Rennen langs het water
 • Rennen langs het water
 • Overstroming van je huis
 • Overstroming van je huis
 • Zwemmen in ons water
 • Zwemmen in ons water
 • Storing in het waternet
 • Storing in het waternet
 • Natte voeten
 • Natte voeten
 • Snorkelen
 • Snorkelen
Gefeliciteerd! Je hebt het spel in {aantal seconden} seconden en {aantal klikken
Gefeliciteerd! Je hebt het spel in {aantal seconden} seconden en {aantal klikken} klikken uitgespeeld.
Speel memory met ons water. Verslavend!
Speel memory met ons water
vrijetijd

Als ons water stijgt

 
Hoever moet u in uw huis naar boven bij een overstroming U kunt zien hoever u huis of auto bij een overstroming onder water zou staan
60 procent van Nederland kan overstromen. Bekijk wat de maximale waterhoogte in jouw straat zou zijn bij een grote overstroming. Vul je postcode in.
weet jij dan wat je moet doen?
60 procent van Nederland kan overstromen. Vul je postcode in en bekijk wat de maximale waterhoogte in jouw straat zou zijn bij een grote overstroming.
60 procent van Nederland kan overstromen. Bekijk wat de maximale waterhoogte in jouw straat zou zijn bij een grote overstroming. Vul je postcode in.
Als Ons Water stijgt
/~/media/risicokaart.ashx
overstroming

Als ons water stijgt

De gevolgen van een grote overstroming zijn ingrijpend. Nederland is goed beschermd tegen overstromingen, maar blijft kwetsbaar. We kunnen de natuur niet beheersen. Het kan een keer misgaan. Dat kan over 100 jaar zijn of morgen. Daarom is het goed te weten hoe hoog het water bij jou komt. En wat je in dat geval kunt doen.

Verder met ons water

Klein jongetje staat voor een grote golf die aan land slaat
Water is onze vriend en onze vijand. We danken onze welvaart aan de ligging in de delta van de grote rivieren. Maar die ligging maakt ons ook kwetsbaar. Ons land is voor 60% overstroombaar. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Ook blijft het elke dag weer een hele klus om te zorgen voor voldoende zoetwater. We zijn in Nederland nooit klaar met ons water.
Water is onze vriend en onze vijand. We danken onze welvaart aan de ligging in d
Water is onze vriend en onze vijand. We danken onze welvaart aan de ligging in de delta van de grote rivieren. Maar die ligging maakt ons ook kwetsbaar. Ons land is voor 60% overstroombaar. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Ook blijft het elke dag weer een hele klus om te zorgen voor voldoende zoetwater. We zijn in Nederland nooit klaar met ons water.
Water is onze vriend en onze vijand. We danken onze welvaart aan de ligging in de delta van de grote rivieren. Maar die ligging maakt ons ook kwetsbaar.
Verder met ons water
/~/media/images/kaarten/waarom-ons-water/grillig1.ashx
overstroming

Verder met ons water

We weten dat de zeespiegel blijft stijgen en dat het weer steeds extremer wordt. Daarom denken we vooruit en gaan we nu al aan de slag  om ons land zo goed mogelijk te beschermen.  Zodat wij en ook generaties na ons, hier veilig kunnen blijven wonen en werken.

Daarnaast is het van belang dat er genoeg zoetwater beschikbaar is voor agrariërs, industrie en de natuur. We werken er ook aan om te zorgen dat iedereen altijd over voldoende water beschikt, ook als het heel erg droog is. De deltacommissaris maakt namens het kabinet plannen voor de toekomst: het Deltaprogramma. Het kabinet legt die plannen vast in het  Nationaal Waterplan

 

Beleef ons water

Vul je locatie in en vind leuke uitjes bij jou in de buurt. Je kunt ook zoeken in één van deze vier rubrieken.
Vul je locatie in en vind leuke uitjes bij jou in de buurt. Je kunt ook zoeken i
Vul je locatie in en vind leuke uitjes bij jou in de buurt. Je kunt ook zoeken in één van deze vier rubrieken.
Vul je locatie in en vind leuke uitjes bij jou in de buurt. Je kunt ook zoeken in één van deze vier rubrieken.
Beleef ons water
vrijetijd

Maak van ons water je werk

wateropleiding
Nederland beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Daar zijn professionals voor nodig met de juiste opleiding.
. Leer Nederland beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater.
Nederland beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Daar zijn professionals voor nodig met de juiste opleiding.
Maak van ons water je werk
/~/media/images/kaarten/educatie/algemeen/educatievoorkant.ashx
educatie

Maak van ons water je werk

wateropleiding

De watersector zoekt mensen met heel veel verschillende beroepen. Denk aan werkvoorbereider, rioleringswerker, milieutechnoloog, ingenieur of hydroloog.

ons water in beeld

Annimatie van de kogge die door duikers wordt vrijgemaakt

Berging IJsselkogge bij Kampen

Bij het uitdiepen van de IJssel bij Kampen is een gezonken kogge gevonden. Het houten schip wordt geborgen. Hoe gaat dat in z'n werk?

Bij het uitdiepen van de IJssel bij Kampen is een gezonken kogge gevonden. Het h
Bij het uitdiepen van de IJssel bij Kampen is een gezonken kogge gevonden. Het houten schip wordt geborgen. Hoe gaat dat in z'n werk?
Bij het uitdiepen van de IJssel bij Kampen is een gezonken kogge gevonden. Het houten schip wordt geborgen. Hoe gaat dat in z'n werk?
ons water in beeld - Berging IJsselkogge bij Kampen
/~/media/images/kaarten/watervideos/ijsselkogge.ashx
vrijetijd
Verwoeste huizen in Marken na de ramp van 1916

De watersnood van 1916

In de nacht van 13 op 14 januari 1916 stuwt een storm huizenhoge golven de Zuiderzee in. Het water spoelt over de dijken, en sommige breken door. Er vallen tientallen doden.

In de nacht van 13 op 14 januari 1916 stuwt een storm huizenhoge golven de Zuide
In de nacht van 13 op 14 januari 1916 stuwt een storm huizenhoge golven de Zuiderzee in. Het water spoelt over de dijken, en sommige breken door. Er vallen tientallen doden.
In de nacht van 13 op 14 januari 1916 stuwt een storm huizenhoge golven de Zuiderzee in. Het water spoelt over de dijken, en sommige breken door. Er vallen tientallen doden.
ons water in beeld - Stormramp 1916 Zuiderzeemuseum
/~/media/images/kaarten/watervideos/marken1916_zuiderzeemuseum.ashx
overstroming
De stalemn delen van de damwand worden in de dijk geslagen met een heimachine. Op de achtergrond een woonhuis

Damwand in de Zeedijk

Hollandse Delta versterkt de Zeedijk aan de Kop van ’t Land in Dordrecht. Over een lengte van 100 meter verdwijnt daar een stalen damwand in de dijk.

moet Dordrecht beschermen:
Hollandse Delta versterkt de Zeedijk aan de Kop van ’t Land in Dordrecht. Over een lengte van 100 meter verdwijnt daar een stalen damwand in de dijk.
Hollandse Delta versterkt de Zeedijk aan de Kop van ’t Land in Dordrecht. Over een lengte van 100 meter verdwijnt daar een stalen damwand in de dijk.
Stalen damwand in de Zeedijk
/~/media/images/kaarten/watervideos/still_damwandzeedijkdordt.ashx
werkinuitvoering
vorige slide
volgende slide

Wandelen langs ons water

Wandelaar loopt over een schaduwrijk bospad langs en heideveld op de Sallandse Heuvelrug

Sallandse Heuvelrug

Een wandeling door nationaal park de Sallandse Heuvelrug biedt on-Nederlandse vergezichten over uitgestrekte heidevelden.

Een wandeling door nationaal park de Sallandse Heuvelrug biedt on-Nederlandse ve
Een wandeling door nationaal park de Sallandse Heuvelrug biedt on-Nederlandse vergezichten over uitgestrekte heidevelden.
Een wandeling door nationaal park de Sallandse Heuvelrug biedt on-Nederlandse vergezichten over uitgestrekte heidevelden.
Wandelen langs ons water - Sallandse Heuvelrug
/~/media/images/kaarten/waterwandelingen/sallandse_heuvelrug.ashx
wandelingen
Foto: informatiebord met op de achtergrond knotwilgen

Het Engelse Werk

De wandeling neemt je mee naar oude parkarchitectuur en nieuwe natuur waar natuurbeheer en waterwinning goed met elkaar samengaan.

De wandeling neemt je mee naar oude parkarchitectuur en nieuwe natuur waar natuu
De wandeling neemt je mee naar oude parkarchitectuur en nieuwe natuur waar natuurbeheer en waterwinning goed met elkaar samengaan.
De wandeling neemt je mee naar oude parkarchitectuur en nieuwe natuur waar natuurbeheer en waterwinning goed met elkaar samengaan.
Wandelen langs ons water - Het Engelse Werk
/~/media/images/kaarten/waterwandelingen/engelse_werk.ashx
wandelingen
Kasteelruine Batenburg

Struinommetje Batenburg

Wandel langs het oude kerkje, de hoge standerdmolen aan de Molendijk, de gepleisterde huisjes op de Stadswal en vele andere wonderschone plekjes.

Wandel langs het oude kerkje, de hoge standerdmolen aan de Molendijk, de gepleis
Wandel langs het oude kerkje, de hoge standerdmolen aan de Molendijk, de gepleisterde huisjes op de Stadswal en vele andere wonderschone plekjes.
Struinommetje Batenburg. Wandel langs het oude kerkje, de hoge standerdmolen aan de Molendijk, de gepleisterde huisjes op de Stadswal en vele andere wonderschone plekjes.
Wandelen langs ons water
/~/media/images/kaarten/waterwandelingen/struinommetje_batenburg.ashx
wandelingen
Friedesemolen in Neer

Neerbeek

Je wandelt langs allerlei waterschapswerken die te maken hebben met de hoogwaterbestrijding, langs de kronkelende Neerbeek, en de eeuwenoude Friedesche molen.

Je wandelt langs allerlei waterschapswerken die te maken hebben met de hoogwater
Je wandelt langs allerlei waterschapswerken die te maken hebben met de hoogwaterbestrijding, langs de kronkelende Neerbeek, en de eeuwenoude Friedesche molen.
Je wandelt langs allerlei waterschapswerken die te maken hebben met de hoogwaterbestrijding, langs de kronkelende Neerbeek, en de eeuwenoude Friedesche molen.
Wandelen langs ons water - Neerbeek
/~/media/images/kaarten/waterwandelingen/wpm_waterwandeling_neerbeek.ashx
wandelingen
Foto: zitbank met uitzicht over waterwingebied Mander

Mander

Wandeling door een fraai open landschap in Twente. Dit is een nieuw waterwingebied van Vitens, waar de nieuwe beek De Doorbraak voor de aanvoer van voldoende water zorgt.

Wandeling door een fraai open landschap in Twente. Dit is een nieuw waterwingebi
Wandeling door een fraai open landschap in Twente. Dit is een nieuw waterwingebied van Vitens, waar de nieuwe beek De Doorbraak voor de aanvoer van voldoende water zorgt.
Wandeling door een fraai open landschap in Twente. Dit is een nieuw waterwingebied van Vitens, waar de nieuwe beek De Doorbraak voor de aanvoer van voldoende water zorgt.
Wandelen langs ons water - Mander
/~/media/images/kaarten/waterwandelingen/mander.ashx
wandelingen
Foto: runderen op de bloeiende heide voor een boomgroep

Wezepsche Heide

Dit bos- en heidegebied is het grootste waterwingebied van Vitens. Hier wordt onder meer het drinkwater gewonnen voor de stad Kampen.

Dit bos- en heidegebied is het grootste waterwingebied van Vitens. Hier wordt on
Dit bos- en heidegebied is het grootste waterwingebied van Vitens. Hier wordt onder meer het drinkwater gewonnen voor de stad Kampen.
Wezepsche Heide. Dit bos- en heidegebied is het grootste waterwingebied van Vitens. Hier wordt onder meer het drinkwater gewonnen voor de stad Kampen.
Wandelen langs ons water - Wezepsche Heide
/~/media/images/kaarten/waterwandelingen/wezepscheheide.ashx
wandelingen
Foto van de route Doodemanskisten Terschelling

Doodemanskisten route Terschelling

Deze wandeling over het zuidelijkste stukje van Terschelling leert je over de geschiedenis en de toekomst van dit afwisselende terrein.

Deze wandeling over het zuidelijkste stukje van Terschelling leert je over de ge
Deze wandeling over het zuidelijkste stukje van Terschelling leert je over de geschiedenis en de toekomst van dit afwisselende terrein.
Doodemanskisten route Terschelling. Deze wandeling over het zuidelijkste stukje van Terschelling leert je over de geschiedenis en de toekomst van dit afwisselende terrein.
Wandelen langs ons water - Doodemanskisten route Terschelling
/~/media/images/kaarten/waterwandelingen/waterwandeling-terschelling.ashx
wandelingen
Duinen in natuurgebied Meijendel

Ga mee op duinexcursie

Dunea neemt je graag mee op pad. Onder professionele begeleiding bezoek je bijzondere en mooie plekken in de duinen tussen Monster en Katwijk.

Dunea neemt je graag mee op pad. Onder professionele begeleiding bezoek je bijzo
Dunea neemt je graag mee op pad. Onder professionele begeleiding bezoek je bijzondere en mooie plekken in de duinen tussen Monster en Katwijk.
Dunea neemt je graag mee op pad. Onder professionele begeleiding bezoek je bijzondere en mooie plekken in de duinen tussen Monster en Katwijk.
Wandelen langs ons water
/~/media/images/kaarten/waterwandelingen/dunea_duinexcursie_foto1_img_1039.ashx
wandelingen
Foto: stuifduin met vliegdennen

Soesterduinen

Dit stuifzandgebied De Lange Duinen is een aardkundig monument, omdat je hier nog kunt zien hoe het landschap van nature is ontstaan.

Dit stuifzandgebied De Lange Duinen is een aardkundig monument, omdat je hier no
Dit stuifzandgebied De Lange Duinen is een aardkundig monument, omdat je hier nog kunt zien hoe het landschap van nature is ontstaan.
Dit stuifzandgebied De Lange Duinen is een aardkundig monument, omdat je hier nog kunt zien hoe het landschap van nature is ontstaan.
Wandelen langs ons water - Soesterduinen
/~/media/images/kaarten/waterwandelingen/soesterduinen.ashx
wandelingen
Foto: vlonderpad door het laagveenmoeras

Wieden

Een bijzondere en avontuurlijke wandeling over een laarzenpad in het grootste laagveenmoeras van West-Europa.

Een bijzondere en avontuurlijke wandeling over een laarzenpad in het grootste la
Een bijzondere en avontuurlijke wandeling over een laarzenpad in het grootste laagveenmoeras van West-Europa.
Een bijzondere en avontuurlijke wandeling over een laarzenpad in het grootste laagveenmoeras van West-Europa.
Wandelen langs ons water - Wieden
/~/media/images/kaarten/waterwandelingen/wieden.ashx
wandelingen
foto: hosterwold

Horsterwold

Een wandeling voor avonturiers door het grootste loofbos van Nederland. Neem picknickmand mee, of een tentje om te overnachten.

Een wandeling voor avonturiers door het grootste loofbos van Nederland. Neem pic
Een wandeling voor avonturiers door het grootste loofbos van Nederland. Neem picknickmand mee, of een tentje om te overnachten.
Horsterwold. Een wandeling voor avonturiers door het grootste loofbos van Nederland. Neem picknickmand mee, of een tentje om te overnachten.
Wandelen langs ons water - Horsterwold
/~/media/images/kaarten/waterwandelingen/waterwandeling-horsterwold.ashx
wandelingen
vorige slide
volgende slide

Wandelen langs ons water

 • 7.7km
 • Honden zijn op deze wandeling toegestaan
 • Er zijn parkeerplaatsen bij deze wandeling aanwezig

Sallandse Heuvelrug

 • 5.5km
 • Honden zijn op deze wandeling toegestaan
 • Er zijn parkeerplaatsen bij deze wandeling aanwezig

Het Engelse Werk

 • 4.5km
 • Honden zijn op deze wandeling toegestaan
 • Er zijn parkeerplaatsen bij deze wandeling aanwezig

Struinommetje Batenburg

 • Open: Hele jaar.
 • Startpunt: Parkeerplaats, Molendijk 9, Batenburg
 • Landschap: Middeleeuws stadje aan de oevers van de Maas
 • Markeringen: Ja
 • Toegankelijkheid: Geschikt voor kinderwagens en rolstoelen
 • 5.5km

Neerbeek

 • Open: Op afspraak op werkdagen van april tot oktober om 10 of 14 uur.
 • Startpunt: , , Neer
 • Landschap: Water, heuvels, bos
 • Markeringen: Wandeling met een gids
 • Toegankelijkheid: niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen
 • 12km
 • Honden zijn op deze wandeling toegestaan
 • Er zijn parkeerplaatsen bij deze wandeling aanwezig

Mander

 • Open: Het hele jaar
 • Startpunt: Watermolen Bels, Bergweg 9, Tubbergen
 • Landschap: Bos, veld, water, heuvels
 • Markeringen: Paaltjes met oranje pijlen
 • Toegankelijkheid: niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen
 • 5.8km
 • Honden zijn op deze wandeling toegestaan
 • Er zijn parkeerplaatsen bij deze wandeling aanwezig

Wezepsche Heide

 • 4km
 • Honden zijn op deze wandeling toegestaan
 • Er zijn parkeerplaatsen bij deze wandeling aanwezig

Doodemanskisten route Terschelling

 • 10km
 • Honden zijn op deze wandeling niet toegestaan
 • Er zijn parkeerplaatsen bij deze wandeling aanwezig

Ga mee op duinexcursie

 • 4.5km
 • Honden zijn op deze wandeling toegestaan
 • Er zijn parkeerplaatsen bij deze wandeling aanwezig

Soesterduinen

 • 3.2km
 • Honden zijn op deze wandeling niet toegestaan
 • Er zijn parkeerplaatsen bij deze wandeling aanwezig

Wieden

 • 4km
 • Honden zijn op deze wandeling toegestaan
 • Er zijn parkeerplaatsen bij deze wandeling aanwezig

Horsterwold

Beleef ons water langs de Deltaroute

deltaroute
De Deltawerken horen bij de 7 moderne wereldwonderen. We kennen ze van school, maar je kunt ze ook bekijken.
laat je de Deltawerken beleven:
De Deltawerken horen bij de 7 moderne wereldwonderen. We kennen ze van school, maar je kunt ze ook bekijken.
De Deltawerken horen bij de 7 moderne wereldwonderen. We kennen ze van school, maar je kunt ze ook bekijken.
De Deltaroute
/~/media/images/kaarten/deltaroute/deltaroute.ashx
vrijetijd

Beleef ons water langs de Deltaroute

Deltaroute
Bezoek de 13 dammen en stormvloedkeringen in Zeeland en Zuid-Holland. Ervaar zelf hoe imposant ze zijn en wat er omheen allemaal te doen is.

Wie beheert ons water?

Wie beheert ons water
Organisaties die aan Ons Water werken, zijn het Rijk, Rijkswaterstaat, het waterschap of hoogheemraadschap, het drinkwaterbedrijf, de gemeente en de provincie. Vul je postcode in en bekijk de waterorganisaties in jouw omgeving.
Organisaties die aan Ons Water werken, zijn het Rijk, Rijkswaterstaat, het water
Organisaties die aan Ons Water werken, zijn het Rijk, Rijkswaterstaat, het waterschap of hoogheemraadschap, het drinkwaterbedrijf, de gemeente en de provincie. Vul je postcode in en bekijk de waterorganisaties in jouw omgeving.
Organisaties die aan Ons Water werken, zijn het Rijk, Rijkswaterstaat, het waterschap of hoogheemraadschap, het drinkwaterbedrijf, de gemeente en de provincie. Vul je postcode in en bekijk de waterorganisaties in jouw omgeving.
Wie beheert ons water?
/~/media/images/kaarten/wie-beheert-ons-water/beheer.ashx
werkinuitvoering

Wie beheert ons water?

 • Rijk: zorgt voor landelijk waterbeheer, normen voor waterkwaliteit en waterveiligheid en primaire waterkeringen. 
 • RWS: zorgt voor bescherming tegen hoogwater met dijken, dammen, stuwen en stormvloedkeringen, door rivieren meer ruimte te geven en door het monitoren van waterstanden en voor voldoende en schoon oppervlaktewater. 
 • Hoogheemraadschap of waterschap: zorgen voor veilige dijken, voldoende en schoon water in de regio en zuiveren het afvalwater. 
 • Waterbedrijf: zorgt voor productie en distributie van drinkwater binnen het leveringsgebied.
 • Provincie: zorgt voor regionaal beleid, regionale waterkeringen, vergunningen voor grondwaterwinning. 
 • Gemeente: zorgt voor grondwaterbeheer in stedelijk gebied, afvoer van regen- en afvalwater via de riolering.

Vragen of meldingen over Ons Water? Ga naar meldpuntwater.nl