Wildernis onder water

Een stil binnenwater met een rietkraag langs de oever

Wildernis onder water

Kijk hoe mooi Ons Water is! Op vrijdag 6 januari start de nieuwe serie van Wildernis onder Water op NPO 1. Boordevol nieuwe beelden en enthousiaste mensen. Want: de mooiste natuur van Nederland vind je onder de waterspiegel!

Kijk hoe mooi Ons Water is! Op vrijdag 6 januari start de nieuwe serie van Wilde
Kijk hoe mooi Ons Water is! Op vrijdag 6 januari start de nieuwe serie van Wildernis onder Water op NPO 1. Boordevol nieuwe beelden en enthousiaste mensen. Want: de mooiste natuur van Nederland vind je onder de waterspiegel!
Kijk hoe mooi Ons Water is! Op vrijdag 6 januari start de nieuwe serie van Wildernis onder Water op NPO 1. Boordevol nieuwe beelden en enthousiaste mensen. Want: de mooiste natuur van Nederland vind je onder de waterspiegel!
Wildernis onder water
/~/media/images/kaarten/watervideos/still_trailerwildernisonderwater.ashx
waterverhalen
vorige slide
volgende slide

Hier werken we aan ons water

Luchtfoto van de Afsluitdijk

De Nieuwe Afsluitdijk

De Afsluitdijk is in 1932 gebouwd. Deze belangrijke waterkering is toe aan een flinke opknapbeurt. Waarbij ook ruimte is voor innovatie en toerisme.

De Afsluitdijk is toe aan een flinke opknapbeurt:
De Afsluitdijk is in 1932 gebouwd. Deze belangrijke waterkering is toe aan een flinke opknapbeurt. Oplossing: De dijk wordt versterkt en de sluizen worden aangepast. Daarnaast komt er meer ruimte voor recreatie en voor nieuwe duurzame projecten.
De Afsluitdijk is in 1932 gebouwd. Deze belangrijke waterkering is toe aan een flinke opknapbeurt. Waarbij ook ruimte is voor innovatie en toerisme.
De Nieuwe Afsluitdijk
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/fryslan/afsluitdijk_luchtfoto.ashx
werkinuitvoering
Fietsters staan stil op een dijk in de landerijen buiten de stad Zwolle

Stadsdijken Zwolle

Sommige dijken in Zwolle zijn niet stevig genoeg. Maar zomaar ophogen kan vaak niet, omdat er huizen of bedrijven op staan.

zijn niet stevig genoeg
Sommige dijken in Zwolle zijn niet stevig genoeg. Maar zomaar ophogen kan vaak niet, omdat er huizen of bedrijven op staan.
Sommige dijken in Zwolle zijn niet stevig genoeg. Maar zomaar ophogen kan vaak niet, omdat er huizen of bedrijven op staan.
Stadsdijken Zwolle
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/overijssel/stadsdijken_zwolle_fietser.ashx
werkinuitvoering
Jongetjes voetballen op het waterplein

Waterplein Tiel

Het klimaat verandert waardoor het vaker harder gaat regenen. Het riool in de stad kan dat niet aan, waardoor straten en soms ook huizen kunnen onderlopen.

houdt @gemTiel Oost droog bij stortbuien. @wsrivierenland
Het klimaat verandert waardoor het vaker harder gaat regenen. Het riool in de stad kan dat niet aan, waardoor straten en soms ook huizen kunnen onderlopen.
Het klimaat verandert waardoor het vaker harder gaat regenen. Het riool in de stad kan dat niet aan, waardoor straten en soms ook huizen kunnen onderlopen.
Hier werken we aan ons water - Waterplein Tiel
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/gelderland/waterplein-juni.ashx
werkinuitvoering
Foto IJsseldal bij Veessen en Wapenveld. Bron https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat, Ruimte voor de Rivier, Hermine der Nederlanden

Veessen Wapenveld

Bij extreem hoogwater kan de IJssel overstromen. Plaatsen als Zutphen, Deventer en Olst en het achterland kunnen dan deels onder lopen.kan het IJsselwater sneller afvoeren:
Bij extreem hoogwater is er kans op overstroming tussen Deventer en Olst. Een nieuwe hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld voert het hoogwater sneller af. De geul snijdt een bocht in de rivier af via dunbevolkt agrarisch gebied.
Bij extreem hoogwater kan de IJssel overstromen. Plaatsen als Zutphen, Deventer en Olst en het achterland kunnen dan deels onder lopen.
Hoogwatergeul van Veessen naar Wapenveld
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/rws/ruimte-voor-de-rivier/hoogwatergeulveessen2_herminedernederlanden.ashx
werkinuitvoering
Foto: schip op het Prinses Margrioetkanaal ten noorden van Lemmer

Vaarweg Lemmer-Delfzijl

De kanalen op de belangrijke binnenvaartroute tussen Lemmer en Delfzijl zijn niet diep genoeg en soms te smal voor grote binnenvaartschepen.

De kanalen hier worden dieper en breder:
De kanalen op de belangrijke binnenvaartroute tussen Lemmer en Delfzijl zijn niet diep genoeg en soms te smal voor grote binnenvaartschepen. Oplossing: De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen.
De kanalen op de belangrijke binnenvaartroute tussen Lemmer en Delfzijl zijn niet diep genoeg en soms te smal voor grote binnenvaartschepen.
Vaarweg Lemmer-Delfzijl
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/fryslan/prmargrietkanaalgrou2.ashx
werkinuitvoering
Sluisje in de nu nog rechtgetrokken Astense Aa met snel wegstromend water

Astense Aa

De Astense Aa is een rechte beek met steile oevers. Dit geeft wateroverlast als het veel en hard regent. En een watertekort als het lang droog blijft.

moet het water beter vasthouden. #onswater
De Astense Aa is een rechte beek met steile oevers. Dit geeft wateroverlast als het veel en hard regent. En een watertekort als het lang droog blijft.
De Astense Aa is een rechte beek met steile oevers. Dit geeft wateroverlast als het veel en hard regent. En een watertekort als het lang droog blijft.
Beekherstel Astense Aa
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordbrabant/astense-aa.ashx
werkinuitvoering
Foto: rwzi Zuidoostbeemster

Hergebruik toiletpapier

Rioolslib reinigen kost veel geld, terwijl er nog veel bruikbaar materiaal in zit. Wc-papier bijvoorbeeld.

:
Rioolslib reinigen kost veel geld, terwijl er nog veel bruikbaar materiaal in zit. Wc-papier bijvoorbeeld. Oplossing: fijnzeven filteren het cellulose van wc-papier uit het rioolwater. Daarna kunnen er nieuwe dingen van gemaakt worden, zoals bloempotjes.
Rioolslib reinigen kost veel geld, terwijl er nog veel bruikbaar materiaal in zit. Wc-papier bijvoorbeeld.
Hergebruik van toiletpapier
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordholland/noordholland_rwzibeemster1.ashx
werkinuitvoering
Luchtfoto van de Haringvlietsluizen. Bron: beeldbank RWS

Haringvlietsluizen

Vanaf 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier voor vismigratie vanaf zee. Maar zeewater mag niet het zoetwater op de eilanden verdringen.

laten straks meer vissen door:
Vanaf 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier voor vismigratie vanaf zee. Maar zeewater mag niet het zoetwater op de eilanden verdringen. Waterschap en waterbedrijf halen het zoetwater dan meer naar het oosten. Daarvoor moeten leidingen en innamepunten worden aangelegd.
Vanaf 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier voor vismigratie vanaf zee. Maar zeewater mag niet het zoetwater op de eilanden verdringen.
De Haringvlietsluizen
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/zuidholland/kierbesluit_luchtfoto.ashx
werkinuitvoering
Landmeter op de Lekdijk

Lekdijk KIS

KIS staat voor Kinderdijk-Schoonhovenseveer. De Lekdijk tussen deze plaatsen is niet stevig genoeg.

wordt sterker:
KIS staat voor Kinderdijk-Schoonhovenseveer. De Lekdijk tussen deze plaatsen is niet stevig genoeg. Verbetering is ingrijpend, er zijn in Nieuw-Lekkerkerk huizen voor gesloopt. Oplossing: dijkverbetering
KIS staat voor Kinderdijk-Schoonhovenseveer. De Lekdijk tussen deze plaatsen is niet stevig genoeg.
Lekdijk KIS
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/zuidholland/hwbp_lekdijk1.ashx
werkinuitvoering
Luchtfoto van een deel van het gebied Volkerak-Zoommeer door Aeroview in opdracht van waterschap Brabantse Delta

Volkerak Zoommeer

Als de stormvloedkeringen dicht zijn en de rivieren dan ook veel water afvoeren, dreigen delen van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant te overstromen.

houden water vast in geval van nood:
Als de stormvloedkeringen dicht zijn en de rivieren dan ook veel water afvoeren, dreigen delen van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant te overstromen. In het Volkerak en het Zoommeer kan 200 miljoen m³ rivierwater tijdelijk worden opgevangen. Dat is naar schatting eens in de 1400 jaar nodig.
Als de stormvloedkeringen dicht zijn en de rivieren dan ook veel water afvoeren, dreigen delen van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant te overstromen.
Volkerak en Zoommeer
/~/media/images/kaarten/werk-in-uitvoering/noordbrabant/volkerakzoommeer_aeroview.ashx
werkinuitvoering
vorige slide
volgende slide

Hier werken we aan ons water

Oplossing: Dijkversterking en nieuwe initiatieven
De komende jaren
Foto: kanoers aan de voet van de Afsluitdijk
De dijk wordt versterkt en de sluizen worden aangepast. Daarnaast komt er meer ruimte voor recreatie en voor nieuwe duurzame projecten.
Oplossing: Dijkversterking in overleg
Verkenning t/m 2017.
Luchtfoto van de wijk Holtenbroek gezien vanuit zuidelijke richting, met duidelijk zichtbaar het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwartewater
Zo'n 9 km aan stadsdijken wordt versterkt. Omwonenden en belanghebbenden mogen meedenken over de beste oplossing.
Oplossing: Waterberging
Verkeersbord met uitleg over de regels die gelden voor spelen op het Waterplein
Als het droog is, kun je lekker spelen op het plein. En als het hard regent, vangt het plein het regenwater op. Zodat de straten en huizen droog blijven.
Oplossing: Een nieuwe hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld voert het hoogwater sneller af.
Tot en met zomer 2017
Tekening van de locatie waar de hoogwatergeul komt
De geul snijdt een bocht in de rivier af via dunbevolkt agrarisch gebied. Het waterpeil in de IJssel zakt dan met wel 71 centimeter.
Oplossing: Verdieping en verbreding
De komende jaren
Foto: schip op het Prinses Margrioetkanaal ten noorden van Lemmer
De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen.
Oplossing: Beekherstel
T/m 2019
kaart van het projectgebied
Bochten in de beek houden het water langer vast. Zo is er voldoende water voor de landbouw en meer leefgebied voor planten en dieren.
Oplossing: Filters plaatsen
Foto: rwzi Zuidoostbeemster
fijnzeven filteren het cellulose van wc-papier uit het rioolwater. Daarna kunnen er nieuwe dingen van gemaakt worden, zoals bloempotjes.
Oplossing: Andere innamepunten
Tot 2018
Kaart van het Haringvliet met alle maatregelen
Waterschap en waterbedrijf halen het zoetwater dan meer naar het oosten. Daarvoor moeten leidingen en innamepunten worden aangelegd.
Oplossing: Dijkverbetering
Tot en met 2017
De Lekdijk
De dijk wordt steviger en waar nodig ook hoger en/of breder. Bij Streefkerk wordt de dijk geschikt gemaakt voor woningbouw.
Oplossing: Waterberging in het Volkerak Zoommeer
Infographic van de regio Volkerak-Zommeer
Er kan hier 200 miljoen m³ rivierwater tijdelijk worden opgevangen. Dat is naar schatting eens in de 1400 jaar nodig.

Als ons water stijgt

 
Hoever moet u in uw huis naar boven bij een overstroming U kunt zien hoever u huis of auto bij een overstroming onder water zou staan
60 procent van Nederland kan overstromen. Vul je postcode in en bekijk wat de maximale waterhoogte in jouw straat zou zijn bij een grote overstroming.
weet jij dan wat je moet doen?
60 procent van Nederland kan overstromen. Vul je postcode in en bereken wat de maximale waterhoogte in jouw straat zou zijn bij een grote overstroming.
60 procent van Nederland kan overstromen. Vul je postcode in en bekijk wat de maximale waterhoogte in jouw straat zou zijn bij een grote overstroming.
Als Ons Water stijgt
/~/media/images/kaarten/overstromingsrisico/risicokaart.ashx
overstroming

Als ons water stijgt

De gevolgen van een grote overstroming zijn ingrijpend. Nederland is goed beschermd tegen overstromingen, maar blijft kwetsbaar. We kunnen de natuur niet beheersen. Het kan een keer misgaan. Dat kan over 100 jaar zijn of morgen. Daarom is het goed te weten hoe hoog het water bij jou komt. En wat je in dat geval kunt doen.

Veehouder Johan Koskamp meet het nitraatgehalte van zijn grondwater en geeft de gegevens door via de app van Deltares

Boeren meten grondwaterkwaliteit

Veehouders Johan Koskamp en Suzanne Ruesink houden zelf de grondwaterkwaliteit in de gaten met een simpel te bedienen app van Deltares.

Boeren meten grondwaterkwaliteit. Houd #onswater schoon
Veehouders Johan Koskamp en Suzanne Ruesink houden zelf de grondwaterkwaliteit in de gaten met een simpel te bedienen app van Deltares.
Veehouders Johan Koskamp en Suzanne Ruesink houden zelf de grondwaterkwaliteit in de gaten met een simpel te bedienen app van Deltares.
Waterverhalen carrousel - Waterverhalen
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/nitraatstillreitze.ashx
waterverhalen
Lia en Wil Schröder genieten van het nieuwe waternatuurgebied

De Onlanden

Het nieuwe natuurgebied de Onlanden vangt overtollig water op en voorkomt zo overstromingen in de stad Groningen.

Het nieuwe natuurgebied de Onlanden vangt overtollig water op en voorkomt zo ove
Het nieuwe natuurgebied de Onlanden vangt overtollig water op en voorkomt zo overstromingen in de stad Groningen.
Het nieuwe natuurgebied de Onlanden vangt overtollig water op en voorkomt zo overstromingen in de stad Groningen.
Waterverhalen carrousel - Onlanden
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/groningen/onlanden.ashx
waterverhalen
Arnoud Hekkens in de Tuin van Jan

De Tuin van Jan

Een oud schoolplein in Amsterdam-West is omgetoverd in een prachtige buurttuin die bovendien regenwater opvangt en zo overlast tegengaat. Deze Tuin van Jan is partner van Amsterdam Rainproof.

voorkomt wateroverlast. @rainproof
Een oud schoolplein in Amsterdam-West is omgetoverd in een prachtige buurttuin die bovendien regenwater opvangt en zo overlast tegengaat. Deze Tuin van Jan is partner van Amsterdam Rainproof.
Een oud schoolplein in Amsterdam-West is omgetoverd in een prachtige buurttuin die bovendien regenwater opvangt en zo overlast tegengaat. Deze Tuin van Jan is partner van Amsterdam Rainproof.
De Tuin van Jan
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/tuinvanjanstillreitze.ashx
waterverhalen
Zelfredzaamheid

"Nu moet ik iets gaan doen"

Twee inwoners van Limburg hebben zich goed voorbereid op ons water. De één heeft zijn garage aangepast op extreme regenval. De ander is er klaar voor als de Maas een keer mocht overstromen.

Twee inwoners van Limburg hebben zich goed voorbereid op ons water. De één heeft
Twee inwoners van Limburg hebben zich goed voorbereid op ons water. De één heeft zijn garage aangepast op extreme regenval. De ander is er klaar voor als de Maas een keer mocht overstromen.
Twee inwoners van Limburg hebben zich goed voorbereid op ons water. De één heeft zijn garage aangepast op extreme regenval. De ander is er klaar voor als de Maas een keer mocht overstromen.
Waterverhalen carrousel - Waterverhalen
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/limburg/onswaterlbzelfredzaamheidstill1middel.ashx
waterverhalen
de muskusrattenvangers aan boord van hun patrouilleboot

Muskusratten vangen

Muskusratten ondermijnen met hun gangen de dijken en kades. Simon Dijkstra en Jan van der Sluis zijn de hele dag op pad om deze gravers te vangen.

Muskusratten ondermijnen met hun gangen de dijken en kades. Simon Dijkstra en Ja
Muskusratten ondermijnen met hun gangen de dijken en kades. Simon Dijkstra en Jan van der Sluis zijn de hele dag op pad om deze gravers te vangen.
Muskusratten ondermijnen met hun gangen de dijken en kades. Simon Dijkstra en Jan van der Sluis zijn de hele dag op pad om deze gravers te vangen.
Waterverhalen carrousel - Waterverhalen
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/fryslan/fryslan_still_muskusrattenvangers.ashx
waterverhalen
Albert Trip van Meander Medisch Centrum voor de nieuwbouw

Waterbestendig ziekenhuis

Bij de nieuwbouw van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort zijn alle vitale functies hoger geplaatst. Komt er ooit een overstroming, dan kan het ziekenhuis gewoon doorwerken.

Bij de nieuwbouw van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort zijn alle vitale
Bij de nieuwbouw van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort zijn alle vitale functies hoger geplaatst. Komt er ooit een overstroming, dan kan het ziekenhuis gewoon doorwerken.
Bij de nieuwbouw van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort zijn alle vitale functies hoger geplaatst. Komt er ooit een overstroming, dan kan het ziekenhuis gewoon doorwerken.
Waterverhalen carrousel - Waterverhalen
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/utrecht/meanderziekenhuis.ashx
waterverhalen
video ruimte voor de rivier

Ruimte voor de rivier

Jan Meeuwissen is schipper op een veerpont over de Rijn bij Millingen. Hij vindt het een goed idee dat de rivier nu meer ruimte krijgt. "Het water zal nog best stijgen, maar ik denk dat we dat goed in hand kunnen houden".

Jan Meeuwissen is schipper op een veerpont over de Rijn bij Millingen. Hij vindt
Jan Meeuwissen is schipper op een veerpont over de Rijn bij Millingen. Hij vindt het een goed idee dat de rivier nu meer ruimte krijgt. "Het water zal nog best stijgen, maar ik denk dat we dat goed in hand kunnen houden".
Jan Meeuwissen is schipper op een veerpont over de Rijn bij Millingen. Hij vindt het een goed idee dat de rivier nu meer ruimte krijgt. "Het water zal nog best stijgen, maar ik denk dat we dat goed in hand kunnen houden".
Waterverhalen carrousel - Waterverhalen
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/gelderland/videostillmillingen.ashx
waterverhalen
Boer Nol Hooijmaijers in de stal van zijn nieuwe boerderij op een terp in de Overdiepse Polder

Boerderij op een terp

De Overdiepse Polder is overloopgebied bij extreem hoogwater. De boerderijen zijn op terpen gezet.

De Overdiepse Polder is overloopgebied bij extreem hoogwater. De boerderijen zij
De Overdiepse Polder is overloopgebied bij extreem hoogwater. De boerderijen zijn op terpen gezet.
De Overdiepse Polder is overloopgebied bij extreem hoogwater. De boerderijen zijn op terpen gezet.
Waterverhalen carrousel - Waterverhalen
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/noordbrabant/boerderij_op_terp.ashx
waterverhalen
De uiterwaarden bij Zwolle waar de bevers moeten verhuizen om ruimte te maken voor de IJssel

Bevers langs de IJssel

De bevers langs de IJssel moeten verhuizen. Leerlingen van De Groene Welle leggen daarom een nieuw beverbos aan.

De bevers langs de IJssel moeten verhuizen. Leerlingen van De Groene Welle legge
De bevers langs de IJssel moeten verhuizen. Leerlingen van De Groene Welle leggen daarom een nieuw beverbos aan.
De bevers langs de IJssel moeten verhuizen. Leerlingen van De Groene Welle leggen daarom een nieuw beverbos aan.
Waterverhalen carrousel - Bevers langs de IJssel
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/overijssel/werkoverijsselruimtezwollevoor.ashx
waterverhalen
Daveson Ingnatia zittend op het waterplein dat hij als leerling van het Zadkine College zelf mede heeft helpen ontwikkelen

Waterplein

Twee pleinen in Rotterdam zijn zó ontworpen, dat ze bij hevige regenbuien het overtollige water uit de buurt opvangen. En is het droog, dan kunnen de scholieren van het Zadkine College er lekker chillen.

Twee pleinen in Rotterdam zijn zó ontworpen, dat ze bij hevige regenbuien het ov
Twee pleinen in Rotterdam zijn zó ontworpen, dat ze bij hevige regenbuien het overtollige water uit de buurt opvangen. En is het droog, dan kunnen de scholieren van het Zadkine College er lekker chillen.
Twee pleinen in Rotterdam zijn zó ontworpen, dat ze bij hevige regenbuien het overtollige water uit de buurt opvangen. En is het droog, dan kunnen de scholieren van het Zadkine College er lekker chillen.
Waterverhalen carrousel - Waterverhalen
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/zuidholland/waterplein.ashx
waterverhalen
ons water video

Water is onze vriend en onze vijand

Leer Ons Water kennen.

Leer Ons Water kennen.
Leer Ons Water kennen.
Leer Ons Water kennen.
Waterverhalen carrousel - Film Ons Water
/~/media/images/kaarten/waterverhalen/onswaterstillmoodfilm.ashx
waterverhalen
vorige slide
volgende slide

ons water uit de kraan

Drinkwater
Per dag gebruiken wij gemiddeld 121 liter drinkwater per persoon. De waterbedrij
Per dag gebruiken wij gemiddeld 121 liter drinkwater per persoon. De waterbedrijven werken er elke dag hard aan om ons van schoon drinkwater te voorzien. Bekijk de video en zie wat daar bij komt kijken.
Eén van de manieren waarop drinkwater gemaakt wordt, is het oppompen en zuiveren van grondwater. In de video kun je zien hoe dat werkt.
ons water uit de kraan
/~/media/images/kaarten/drink-on-water/drinkonswater.ashx
drinkwater

ons water uit de kraan

Per dag gebruiken wij gemiddeld 121 liter drinkwater per persoon. De waterbedrijven werken er elke dag hard aan om ons van schoon drinkwater te voorzien. Bekijk de video en zie wat daar bij komt kijken.

ons water in het riool

Sommige dingen mag je gewoon door de gootsteen of de wc spoelen. Andere juist niet. Weet jij voor elk product de juiste bestemming?
Autowaswater Waswater van de auto
Olie en vet Olie en vet
Verf Verf
WC doekjes Toiletdoekjes en tampons
Chemicalien Chemicalien
Etensresten Etensresten
Medicijnen Medicijnen
vorige slide
volgende slide
Chemokar Chemokar
Riool Afvoer via het riool
Vuilnisbak Afvalbak
Wasbak Afvoerputje
WC Toilet
vorige slide
volgende slide
Sommige dingen mag je gewoon door de gootsteen of de wc spoelen. Andere juist ni
Sommige dingen mag je gewoon door de gootsteen of de wc spoelen. Andere juist niet. Weet jij voor elk product de juiste bestemming?
Sommige dingen mag je gewoon door de gootsteen of de wc spoelen. Andere juist niet. Weet jij voor elk product de juiste bestemming?
ons water in het riool
/~/media/images/kaarten/rioolwater/rioolkaart.ashx
schoonwater

ons water in het riool

Deze afbeelding wordt met javascript bijgewerkt

Wel doen

Niet doen

Wat mag wel

 • Autowaswater mag niet in Chemokar: Het waswater van je auto hoeft niet naar de chemokar.
 • Autowaswater mag wel in Riool: Was je auto liever niet op straat, maar in ieder geval alleen met goed afbreekbare zeep. Olie of koelvloeistof gooi je niet op straat of door een putje. Op sommige plaatsen watert het straatriool af op open water. Daar mag alleen regenwater in, dus niet het vuile autowaswater. Je kunt er zelfs een boete voor krijgen.
 • Autowaswater mag niet in Vuilnisbak: Het waswater van je auto hoeft niet in de vuilnisbak.
 • Autowaswater mag niet in Wasbak: Het waswater van je auto goei je niet door de gootsteen.
 • Autowaswater mag niet in WC: Het waswater van je auto gooi je niet in de wc.
 • Olie en vet mag niet in Chemokar: Oude olie en afgekoeld frituurvet hoef je niet in te leveren bij de chemokar.
 • Olie en vet mag niet in Riool: Giet geen olie of oud frituurvet in het riool. Hierdoor raakt het riool verstopt.
 • Olie en vet mag wel in Vuilnisbak: Oude olie en afgekoeld frituurvet mag inderdaad in de afvalbak. Giet het terug in de oude verpakking of een oude fles voordat je het in de afvalbak stopt. Nog beter is het om de resten apart in te leveren op de milieustraat.
 • Olie en vet mag niet in Wasbak: Giet geen olie of oud frituurvet in de wasbak. Hierdoor raakt de wasbak en het riool verstopt.
 • Olie en vet mag niet in WC: Giet geen olie en oud frituurvet door de WC. Hierdoor raakt het toilet verstopt.
 • Verf mag wel in Chemokar: Goed zo, oude verf lever je in bij de chemokar.
 • Verf mag niet in Riool: Verf mag je niet in het riool gieten. Dit vormt een gevaar voor de volksgezondheid, omdat dit dan in ons drinkwater komt.
 • Verf mag niet in Vuilnisbak: Verf mag je niet in de vuilsnisbak stoppen.
 • Verf mag niet in Wasbak: Verf mag je niet door de wasbak spoelen
 • Verf mag niet in WC: Verf mag je niet door de wc spoelen.
 • WC doekjes mag niet in Chemokar: Je hoeft vochtige wc-doekjes en tampons niet naar de chemokar te brengen.
 • WC doekjes mag niet in Riool: Je mag geen vochtige wc-doekjes en tampons door het riool spoelen. Hierdoor raakt het riool verstopt.
 • WC doekjes mag wel in Vuilnisbak: Je kunt vochtige wc-doekjes of tampons gewoon in de vuilnisbak deponeren.
 • WC doekjes mag niet in Wasbak: Je mag geen vochtige wc-doekjes of tampons door de wasbak spoelen. Hierdoor raakt de wasbak en het riool verstopt.
 • WC doekjes mag niet in WC: Je mag geen vochtige wc-doekjes of tampons door het toilet spoelen. Hierdoor raakt het toilet en het riool verstopt.
 • Chemicalien mag wel in Chemokar: Chemisch afval hoort in de chemobox, lever je in bij de chemokar of breng je naar het gemeentelijke milieuplein.
 • Chemicalien mag niet in Riool: Chemisch afval spoel je niet door het riool, want dan ontstaat ontploffingsgevaar, raakt ons water vervuild, en verstoor je de zuivering van ons water.
 • Chemicalien mag niet in Vuilnisbak: Chemisch afval mag niet in de afvalemmer. Het kan namelijk niet samen met restafval verwerkt worden.
 • Chemicalien mag niet in Wasbak: Chemisch afval spoel je niet door de gootsteen, want dan ontstaat ontploffingsgevaar, raakt ons water vervuild, en verstoor je de zuivering van ons water.
 • Chemicalien mag niet in WC: Chemisch afval spoel je niet door de wc, want dan ontstaat ontploffingsgevaar, raakt ons water vervuild, en verstoor je de zuivering van ons water.
 • Etensresten mag niet in Chemokar: Etensresten breng je niet naar de chemokar.
 • Etensresten mag niet in Riool: Etensresten spoel je niet door het riool. Het riool kan dan verstopt raken.
 • Etensresten mag wel in Vuilnisbak: Etensresten, zoals koffieprut, theeblaadjes, vleesresten en visresten en resten van gekookt eten horen in de gft-bak. De rest hoor in de grijze emmer.
 • Etensresten mag niet in Wasbak: Etensresten spoel je niet door de gootsteen. Het riool kan dan verstopt raken.
 • Etensresten mag niet in WC: Etensresten spoel je niet door de wc. Het riool kan dan verstopt raken.
 • Medicijnen mag wel in Chemokar: Oude medicijnen mogen in de chemobox, lever je in bij de chemokar of het gemeentelijke milieuplein of je brengt ze naar de apotheek.
 • Medicijnen mag niet in Riool: Oude medicijnen spoel je niet door het riool. Ons water raakt dan vervuild en de zuivering wordt moeilijker.
 • Medicijnen mag niet in Vuilnisbak: Oude medicijnen horen niet in de afvalbak. Ze horen namelijk niet samen met restafval verwerkt te worden.
 • Medicijnen mag niet in Wasbak: Oude medicijnen spoel je niet door de gootsteen. Ons water raakt dan vervuild en de zuivering wordt moeilijker.
 • Medicijnen mag niet in WC: Oude medicijnen spoel je niet door de wec. Ons water raakt dan vervuild en de zuivering wordt moeilijker.

Hoe hard is ons water ?

Water uit de kraan kan 'hard', 'zacht' of 'gemiddeld' zijn. In hard water zitten meer mineralen dan in zacht water. Vul je postcode in en ontdek hoe hard het water bij jou in de buurt is.
Water uit de kraan kan 'hard', 'zacht' of 'gemiddeld' zijn. In hard water zitten
Water uit de kraan kan 'hard', 'zacht' of 'gemiddeld' zijn. In hard water zitten meer mineralen dan in zacht water. Vul je postcode in en ontdek hoe hard het water bij jou in de buurt is.
Water uit de kraan kan 'hard', 'zacht' of 'gemiddeld' zijn. In hard water zitten meer mineralen dan in zacht water. Vul je postcode in en ontdek hoe hard het water bij jou in de buurt is.
Hoe hard is ons water ?
/~/media/images/kaarten/waterhardheid/waterhardheid.ashx
drinkwater

Hoe hard is ons water ?

Vul je postcode in op de voorkant en ontdek hoe hard het water bij jou in de buurt is.

Bij hard water:

 • Grotere kans op kalkaanslag in apparaten of in de badkamer.
 • Grotere hoeveelheid (af)wasmiddel of zeep nodig.
 • Vaker zout voor de afwasmachine.

Wat is waterhardheid?

In hard water is meer calcium (kalk) en magnesium opgelost dan in zacht water. Deze stoffen zijn niet ongezond en komen via de grond in het water terecht. Hardheid van water drukken we uit in dH (Duitse hardheid).

Verder met ons water

Klein jongetje staat voor een grote golf die aan land slaat
Water is onze vriend en onze vijand. We danken onze welvaart aan de ligging in de delta van de grote rivieren. Maar die ligging maakt ons ook kwetsbaar. Ons land is voor 60% overstroombaar. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Ook blijft het elke dag weer een hele klus om te zorgen voor voldoende zoetwater. We zijn in Nederland nooit klaar met ons water.
Water is onze vriend en onze vijand. We danken onze welvaart aan de ligging in d
Water is onze vriend en onze vijand. We danken onze welvaart aan de ligging in de delta van de grote rivieren. Maar die ligging maakt ons ook kwetsbaar. Ons land is voor 60% overstroombaar. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Ook blijft het elke dag weer een hele klus om te zorgen voor voldoende zoetwater. We zijn in Nederland nooit klaar met ons water.
Water is onze vriend en onze vijand. We danken onze welvaart aan de ligging in de delta van de grote rivieren. Maar die ligging maakt ons ook kwetsbaar.
Verder met ons water
/~/media/images/kaarten/waarom-ons-water/grillig1.ashx
overstroming

Verder met ons water

We weten dat de zeespiegel blijft stijgen en dat het weer steeds extremer wordt. Daarom denken we vooruit en gaan we nu al aan de slag  om ons land zo goed mogelijk te beschermen.  Zodat wij en ook generaties na ons, hier veilig kunnen blijven wonen en werken.

Daarnaast is het van belang dat er genoeg zoetwater beschikbaar is voor agrariërs, industrie en de natuur. We werken er ook aan om te zorgen dat iedereen altijd over voldoende water beschikt, ook als het heel erg droog is. De deltacommissaris maakt namens het kabinet plannen voor de toekomst: het Deltaprogramma. Het kabinet legt die plannen vast in het  Nationaal Waterplan

 

ons water in beeld

De IJssel vanuit de lucht gezien met de karakteristieke felrode spoorbrug die zowel de rivier als de nieuwe hoogwatergeul overspant

Ruimte voor de Rivier bij Zwolle

De IJssel heeft bij hoogwater meer ruimte bij Zwolle. Kijk wat er veranderd is en waarom.

De IJssel heeft bij hoogwater meer ruimte bij Zwolle. Kijk wat er veranderd is e
De IJssel heeft bij hoogwater meer ruimte bij Zwolle. Kijk wat er veranderd is en waarom.
De IJssel heeft bij hoogwater meer ruimte bij Zwolle. Kijk wat er veranderd is en waarom.
ons water in beeld - Ruimte voor de Rivier Zwolle
/~/media/images/kaarten/watervideos/ruimtevoorderivierzwolle_youtube.ashx
overstroming
Rioolwerkers zijn bezig een geïmpregneerde glasvezelkous aan te brengen in een beschadigde rioolbuis

Met relinen goedkoper en sneller het riool repareren

De grote voordelen van relinen zijn dat het bestaande riool weer jaren mee kan en dat de kosten voor reparatie 30 tot 50% lager zijn.
Daardoor hoeft de rioolheffing in de gemeentes Doetinchem, Oude IJsselstreek en Montferland minder te stijgen. Ook de aanlegperiode is kort en daarmee ook de overlast in de straat.

bespaart kosten en voorkomt overlast
De grote voordelen van relinen zijn dat het bestaande riool weer jaren mee kan en dat de kosten voor reparatie 30 tot 50% lager zijn. Daardoor hoeft de rioolheffing in de gemeentes Doetinchem, Oude IJsselstreek en Montferland minder te stijgen. Ook de aanlegperiode is kort en daarmee ook de overlast in de straat.
De grote voordelen van relinen zijn dat het bestaande riool weer jaren mee kan en dat de kosten voor reparatie 30 tot 50% lager zijn. Daardoor hoeft de rioolheffing in de gemeentes Doetinchem, Oude IJsselstreek en Montferland minder te stijgen. Ook de aanlegperiode is kort en daarmee ook de overlast in de straat.
ons water in beeld - Met relinen goedkoper en sneller het riool repareren
/~/media/images/kaarten/watervideos/relinendoetinchem.ashx
schoonwater
Een ecoloog en een jongetje onderzoeken de vangst van waterbeestjes die ze net uit het water hebben gevist

De Schoonheid van Water

Een film over de schoonheid van het Nederlandse water. Hoe houden we ons water schoon en waarom is dat zo belangrijk?

Een film over de schoonheid van het Nederlandse water. Hoe houden we ons water s
Een film over de schoonheid van het Nederlandse water. Hoe houden we ons water schoon en waarom is dat zo belangrijk?
Een film over de schoonheid van het Nederlandse water. Hoe houden we ons water schoon en waarom is dat zo belangrijk?
ons water in beeld - De Schoonheid van Water
/~/media/images/kaarten/watervideos/schoonheidvanwater.ashx
waterverhalen
Een stil binnenwater met een rietkraag langs de oever

Wildernis onder water

Kijk hoe mooi Ons Water is! Op vrijdag 6 januari start de nieuwe serie van Wildernis onder Water op NPO 1. Boordevol nieuwe beelden en enthousiaste mensen. Want: de mooiste natuur van Nederland vind je onder de waterspiegel!

Kijk hoe mooi Ons Water is! Op vrijdag 6 januari start de nieuwe serie van Wilde
Kijk hoe mooi Ons Water is! Op vrijdag 6 januari start de nieuwe serie van Wildernis onder Water op NPO 1. Boordevol nieuwe beelden en enthousiaste mensen. Want: de mooiste natuur van Nederland vind je onder de waterspiegel!
Kijk hoe mooi Ons Water is! Op vrijdag 6 januari start de nieuwe serie van Wildernis onder Water op NPO 1. Boordevol nieuwe beelden en enthousiaste mensen. Want: de mooiste natuur van Nederland vind je onder de waterspiegel!
ons water in beeld - Wildernis onder water
/~/media/images/kaarten/watervideos/still_trailerwildernisonderwater.ashx
waterverhalen
Tekening die verbeeldt hoe Nederland beveiligd moet worden tegen overstromingen vanuit zee

Staat van Ons Water

Benieuwd hoeveel het waterbeheer jou jaarlijks kost, en waaraan het geld wordt besteed? Kijk op staatvanonswater.nl

Benieuwd hoeveel het waterbeheer jou jaarlijks kost, en waaraan het geld wordt b
Benieuwd hoeveel het waterbeheer jou jaarlijks kost, en waaraan het geld wordt besteed? Kijk op staatvanonswater.nl
Benieuwd hoeveel het waterbeheer jou jaarlijks kost, en waaraan het geld wordt besteed? Kijk op staatvanonswater.nl
ons water in beeld - Staat van Ons Water
/~/media/images/kaarten/watervideos/screenshot-svow.ashx
drinkwater
Victor de Otter vertelt de geschiedenis van de Vecht

Geschiedenis van de Vecht

Victor de Vechtotter vertelt over de geschiedenis van de Overijsselse Vecht. En hij kijkt of de rivier schoon en veilig genoeg is voor de terugkeer van de otter.

Victor de Vechtotter kijkt of #onswater in de Vecht schoon genoeg is
Victor de Vechtotter vertelt over de geschiedenis van de Overijsselse Vecht. En hij kijkt of de rivier schoon en veilig genoeg is voor de terugkeer van de otter.
Victor de Vechtotter vertelt over de geschiedenis van de Overijsselse Vecht. En hij kijkt of de rivier schoon en veilig genoeg is voor de terugkeer van de otter.
ons water in beeld - Geschiedenis van de Vecht
/~/media/images/kaarten/watervideos/img_20160719_103030.ashx
waterverhalen
Tekening van laag 1 van de meerlaagsveiligheid. Links de zee, in het midden een dijk die versterkt wordt, rechts een polder die lager ligt dan de zee

Waterveiligheid

Nederland krijgt een nieuw waterveiligheidsbeleid. Voor iedereen die achter de dijken woont, geldt straks dezelfde kleine kans op een overstroming. Gebieden die extra kwetsbaar zijn, worden extra beschermd.

Nederland krijgt een nieuw waterveiligheidsbeleid. Voor iedereen die achter de d
Nederland krijgt een nieuw waterveiligheidsbeleid. Voor iedereen die achter de dijken woont, geldt straks dezelfde kleine kans op een overstroming. Gebieden die extra kwetsbaar zijn, worden extra beschermd.
Nederland krijgt een nieuw waterveiligheidsbeleid. Voor iedereen die achter de dijken woont, geldt straks dezelfde kleine kans op een overstroming. Gebieden die extra kwetsbaar zijn, worden extra beschermd.
ons water in beeld - Nieuw Waterveiligheidsbeleid
/~/media/images/kaarten/watervideos/still_waterveiligheid.ashx
waterverhalen
Visser in een klein bootje op een grote plas water

Wat doe jij bij een overstroming?

Wij Nederlanders zijn de hele dag bezig met waterveiligheid, toch?
Dan weet jij vast precies wat je moet doen als ons water stijgt...

Wij Nederlanders zijn de hele dag bezig met waterveiligheid, toch? Dan weet ji
Wij Nederlanders zijn de hele dag bezig met waterveiligheid, toch? Dan weet jij vast precies wat je moet doen als ons water stijgt...
Wij Nederlanders zijn de hele dag bezig met waterveiligheid, toch? Dan weet jij vast precies wat je moet doen als ons water stijgt...
ons water in beeld - Wat doe jij bij een overstroming?
/~/media/images/kaarten/watervideos/wat-doe-jij-bij-een-overstroming.ashx
overstroming
Annimatie van de kogge die door duikers wordt vrijgemaakt

Berging IJsselkogge bij Kampen

Bij het uitdiepen van de IJssel bij Kampen is een gezonken kogge gevonden. Het houten schip wordt geborgen. Hoe gaat dat in z'n werk?

Bij het uitdiepen van de IJssel bij Kampen is een gezonken kogge gevonden. Het h
Bij het uitdiepen van de IJssel bij Kampen is een gezonken kogge gevonden. Het houten schip wordt geborgen. Hoe gaat dat in z'n werk?
Bij het uitdiepen van de IJssel bij Kampen is een gezonken kogge gevonden. Het houten schip wordt geborgen. Hoe gaat dat in z'n werk?
ons water in beeld - Berging IJsselkogge bij Kampen
/~/media/images/kaarten/watervideos/ijsselkogge.ashx
vrijetijd
Verwoeste huizen in Marken na de ramp van 1916

De watersnood van 1916

In de nacht van 13 op 14 januari 1916 stuwt een storm huizenhoge golven de Zuiderzee in. Het water spoelt over de dijken, en sommige breken door. Er vallen tientallen doden.

In de nacht van 13 op 14 januari 1916 stuwt een storm huizenhoge golven de Zuide
In de nacht van 13 op 14 januari 1916 stuwt een storm huizenhoge golven de Zuiderzee in. Het water spoelt over de dijken, en sommige breken door. Er vallen tientallen doden.
In de nacht van 13 op 14 januari 1916 stuwt een storm huizenhoge golven de Zuiderzee in. Het water spoelt over de dijken, en sommige breken door. Er vallen tientallen doden.
ons water in beeld - Stormramp 1916 Zuiderzeemuseum
/~/media/images/kaarten/watervideos/marken1916_zuiderzeemuseum.ashx
overstroming
Virtual Reality-beeld van Lent vanuit de lucht gezien met een rode helicopter

Lent in 3D

Bekijk deze Virtual Reality film van het Ruimte voor het Rivier gebied Nijmegen/Lent en waan jezelf in het projectgebied. Het beste beeldresultaat van de film krijg je door een 3D-bril op te zetten.

Bekijk Lent op je gsm met een VR-bril #Ruimtevoorderivier #onswater
Bekijk deze Virtual Reality film van het Ruimte voor het Rivier gebied Nijmegen/Lent en waan jezelf in het projectgebied. Het beste beeldresultaat van de film krijg je door een 3D-bril op te zetten.
Bekijk deze Virtual Reality film van het Ruimte voor het Rivier gebied Nijmegen/Lent en waan jezelf in het projectgebied. Het beste beeldresultaat van de film krijg je door een 3D-bril op te zetten.
ons water in beeld - Lent in 3D
/~/media/images/kaarten/watervideos/still_vrlent.ashx
waterverhalen
vorige slide
volgende slide

Beleef ons water

Rubberbootjes in de gracht in Utrecht. Foto: Jan Sluimer

Geniet van ons water. Een dagje naar het strand of kanoën op een rivier. Bekijk de Deltawerken. Of bezoek 1 van de vele Watermusea. Er valt zoveel te doen!

Beleef {beeldmerk}
Beleef {beeldmerk}
Beleef {beeldmerk}
Beleef ons water
/~/media/images/kaarten/campagne/winnaar-fotowedstrijd-kiekonswater_bootjesinutrecht_jansluimer1120.ashx
vrijetijd

Speel memory met ons water

 • Hondje aan de wandel
 • Hondje aan de wandel
 • Natte voeten
 • Natte voeten
 • Rennen langs het water
 • Rennen langs het water
 • Overstroming van je huis
 • Overstroming van je huis
 • Zwemmen in ons water
 • Zwemmen in ons water
 • Storing in het waternet
 • Storing in het waternet
 • Natte voeten
 • Natte voeten
 • Snorkelen
 • Snorkelen
Gefeliciteerd! Je hebt het spel in {aantal seconden} seconden en {aantal klikken
Gefeliciteerd! Je hebt het spel in {aantal seconden} seconden en {aantal klikken} klikken uitgespeeld.
Speel memory met ons water. Verslavend!
Speel memory met ons water
/~/media/images/kaarten/watermemory/memorie.ashx
vrijetijd

Leer ons water kennen

Droppie Water logo

Droppie Water

Wat is water eigenlijk? Raakt het water wel eens op? En wie zorgt er voor schoon en veilig water? Droppie Water weet het antwoord.

Wat is water eigenlijk? Raakt het water wel eens op? En wie zorgt er voor schoon
Wat is water eigenlijk? Raakt het water wel eens op? En wie zorgt er voor schoon en veilig water? Droppie Water weet het antwoord.
Wat is water eigenlijk? Raakt het water wel eens op? En wie zorgt er voor schoon en veilig water? Droppie Water weet het antwoord.
Leer ons water kennen - Droppie Water
/~/media/images/kaarten/educatie/algemeen/droppiewaterlogo.ashx
drinkwater
De jeugdwaterschappers

Jeugdwaterschap

Het nationale jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 14 en 17 jaar die de verschillende waterschappen vertegenwoordigt.

Het nationale jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 14 en 17 jaar die
Het nationale jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 14 en 17 jaar die de verschillende waterschappen vertegenwoordigt.
Het nationale jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 14 en 17 jaar die de verschillende waterschappen vertegenwoordigt.
Leer ons water kennen - Leren over ons water
/~/media/images/kaarten/educatie/algemeen/jeugdwaterschap.ashx
drinkwater
Het Woudagemaal in Lemmer

Ir. D.F. Woudagemaal

Het Woudagemaal van Wetterskip Fryslân is een origineel stoomgemaal. Je kunt langskomen in het bezoekerscentrum. Af en toe wordt het gemaal op stoom gebracht.

Het Woudagemaal van Wetterskip Fryslân is een origineel stoomgemaal. Je kunt lan
Het Woudagemaal van Wetterskip Fryslân is een origineel stoomgemaal. Je kunt langskomen in het bezoekerscentrum. Af en toe wordt het gemaal op stoom gebracht.
Het Woudagemaal van Wetterskip Fryslân is een origineel stoomgemaal. Je kunt langskomen in het bezoekerscentrum. Af en toe wordt het gemaal op stoom gebracht.
Leer ons water kennen - Leren over ons water
/~/media/images/kaarten/educatie/friesland/woudagemaal-voorkant-fr-16x9.ashx
educatie
Voormalig gemaal De Cruquius

Museum De Cruquius

Gemaal De Cruquius is de grootste stoommachine ter wereld. Het gemaal werd gebruikt om de Haarlemmermeer droog te leggen, maar is nu een museum.

Gemaal De Cruquius is de grootste stoommachine ter wereld. Het gemaal werd gebru
Gemaal De Cruquius is de grootste stoommachine ter wereld. Het gemaal werd gebruikt om de Haarlemmermeer droog te leggen, maar is nu een museum.
Gemaal De Cruquius is de grootste stoommachine ter wereld. Het gemaal werd gebruikt om de Haarlemmermeer droog te leggen, maar is nu een museum.
Leer ons water kennen - Leren over ons water
/~/media/images/kaarten/educatie/noord-holland/cruquius.ashx
educatie
kinderen aan boord van de replica van VOC-schip Batavia

Bataviawerf Lelystad

Bezoek de replica van het VOC-schip de Batavia en de open constructie van het admiraliteitsschip De 7 Provinciën. Leuk voor jong en oud.

Bezoek de replica van het VOC-schip de Batavia en de open constructie van het ad
Bezoek de replica van het VOC-schip de Batavia en de open constructie van het admiraliteitsschip De 7 Provinciën. Leuk voor jong en oud.
Bezoek de replica van het VOC-schip de Batavia en de open constructie van het admiraliteitsschip De 7 Provinciën. Leuk voor jong en oud.
Leer ons water kennen - Leren over ons water
/~/media/images/kaarten/educatie/flevoland/schoolreis-educatie-batavia-16x9.ashx
educatie
Het Forteiland Pampus vanaf het water

Pampus

Forteiland Pampus is gebouwd om Amsterdam te beschermen tegen aanvallen vanaf de toenmalige Zuiderzee.

Forteiland Pampus is gebouwd om Amsterdam te beschermen tegen aanvallen vanaf de
Forteiland Pampus is gebouwd om Amsterdam te beschermen tegen aanvallen vanaf de toenmalige Zuiderzee.
Forteiland Pampus is gebouwd om Amsterdam te beschermen tegen aanvallen vanaf de toenmalige Zuiderzee.
Leer ons water kennen - Leren over ons water
/~/media/images/kaarten/educatie/noord-holland/pampus.ashx
educatie
Boezemgemaal De Waterwolf

De Waterwolf

Vraag een excursie aan naar boezemgemaal De Waterwolf; het grootste gemaal van Europa.

Vraag een excursie aan naar boezemgemaal De Waterwolf; het grootste gemaal van E
Vraag een excursie aan naar boezemgemaal De Waterwolf; het grootste gemaal van Europa.
Vraag een excursie aan naar boezemgemaal De Waterwolf; het grootste gemaal van Europa.
Leer ons water kennen - Leren over ons water
/~/media/images/kaarten/educatie/groningen/boezemgemaal_de_waterwolf.ashx
educatie
vorige slide
volgende slide

Leer ons water kennen

Oplossing:
Droppie Water logo 2
Droppie Water is een digitale module over water. Met klikplaten, lesbladen, games en proefjes. Voor kinderen tot plm 12 jaar.
Oplossing:
wit
Het jeugdwaterschap wil ervoor zorgen dat jongeren meer betrokken worden bij waterbeheer in eigen land.
Oplossing: Kom langs of bezoek de website
Het Woudagemaal op stoom
We organiseren excursies. Ook hebben we materiaal voor spreekbeurten over het gemaal of over Wetterskip Fryslân.
Oplossing: Kom kijken
Bezoekers in het museum
Het museum vertelt de geschiedenis van de drooglegging van de Haarlemmermeer. Op aanvraag zijn speciale excursies en lessen mogelijk.
Oplossing: Leer over de VOC
Bezoekers op de Bataviawerf
Ook wordt de middeleeuwse IJsselkogge hier geconserveerd.
Oplossing: Bezoek het eiland
Pampus vanaf het water
Je kunt het eiland bezoeken. En op de website staat veel informatie over de gescheidenis van Pampus.
Oplossing:
De wateruitlaten van gemaal De Waterwolf
De Waterwolf is in 1920 in gebruik genomen en pompt nog altijd overtollig water naar de Waddenzee.

Last van ons water

Ondergelopen straat na de hoosbui van 28 juli 2014. Foto: Hollandse Hoogte

Wat kun je zelf doen

Ons klimaat verandert. We krijgen vaker te maken met extreme neerslag. Buien, waarbij in één keer net zoveel regen valt als normaal in een hele maand.

. Kijk hier wat je zelf kunt doen. #onswater
Ons klimaat verandert. We krijgen vaker te maken met extreme neerslag. Buien, waarbij in één keer net zoveel regen valt als normaal in een hele maand.
Ons klimaat verandert. We krijgen vaker te maken met extreme neerslag. Buien, waarbij in één keer net zoveel regen valt als normaal in een hele maand.
Last van ons water - Wat kun je zelf doen
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/wateroverlast.ashx
overlast
jaren 30-huis met volledig betegelde voortuin

Operatie Steenbreek

Door je hele tuin te bestraten, loopt het regenwater bij een bui meteen het riool in. Operatie Steenbreek roept tuinbezitters op om toch vooral ook planten in de tuin te zetten.

. Kijk hier wat je zelf kunt doen. #onswater
Door je hele tuin te bestraten, loopt het regenwater bij een bui meteen het riool in. Operatie Steenbreek roept tuinbezitters op om toch vooral ook planten in de tuin te zetten.
Door je hele tuin te bestraten, loopt het regenwater bij een bui meteen het riool in. Operatie Steenbreek roept tuinbezitters op om toch vooral ook planten in de tuin te zetten.
Last van ons water - Operatie Steenbreek
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/tuin_bestraat_voor.ashx
overlast
Pand met een grote regenton

Plaats een regenton

Een regenton vangt het water op als het regent, en je gebruikt het weer als het langere tijd droog is. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

. Kijk hier wat je zelf kunt doen. #onswater
Een regenton vangt het water op als het regent, en je gebruikt het weer als het langere tijd droog is. Het mes snijdt dus aan twee kanten.
Een regenton vangt het water op als het regent, en je gebruikt het weer als het langere tijd droog is. Het mes snijdt dus aan twee kanten.
Last van ons water - Plaats een regenton
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/regenton.ashx
overlast
Tuinvijver

Leg een watertuin aan

In een watertuin wordt het regenwater opgevangen in een grindbak, vijver of een mooi aangelegd moeras.

. Kijk hier wat je zelf kunt doen. #onswater
In een watertuin wordt het regenwater opgevangen in een grindbak, vijver of een mooi aangelegd moeras.
In een watertuin wordt het regenwater opgevangen in een grindbak, vijver of een mooi aangelegd moeras.
Last van ons water - Leg een watertuin aan
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/watertuin.ashx
overlast
Met sedum bekleed dak

Neem een groen dak

Een groen dak houdt regenwater langer vast en isoleert geluid en temperatuur.

. Kijk hier wat je zelf kunt doen. #onswater
Een groen dak houdt regenwater langer vast en isoleert geluid en temperatuur.
Een groen dak houdt regenwater langer vast en isoleert geluid en temperatuur.
Last van ons water - Neem een groen dak
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/groendak1.ashx
overlast
Ondergelopen woning

Waterschade

Schade door wateroverlast is erg vervelend. Wat je vergoed krijgt, en hoeveel, hangt af van de inboedelverzekering die je hebt afgesloten.

. Kijk hier wat je zelf kunt doen. #onswater
Schade door wateroverlast is erg vervelend. Wat je vergoed krijgt, en hoeveel, hangt af van de inboedelverzekering die je hebt afgesloten.
Schade door wateroverlast is erg vervelend. Wat je vergoed krijgt, en hoeveel, hangt af van de inboedelverzekering die je hebt afgesloten.
Last van ons water - Waterschade
/~/media/images/kaarten/wateroverlast/waterschade.ashx
overlast
vorige slide
volgende slide

Last van ons water

Bij extreme hoosbuien kan het riool vaak de watervloed niet aan. Het helpt als het water dan tijdelijk kan worden opgevangen. In je eigen tuin, bijvoorbeeld. Plaats een regenton, of leg een stukje moeras aan. Zorg dat niet je hele tuin is bestraat, dan kan de regen in de grond wegzakken.

Klik op het oranje pijltje rechtsboven om terug te gaan. Daarna kun je rechtsonder via de pijltjes < en> bladeren door de tips waarmee je zelf wateroverlast kunt helpen voorkomen.

Bestrating in een voortuin in Den Haag
Bij een regenbui kan het water in een border gewoon in de grond wegzakken. Het regenwater komt dan niet meer in het riool of op straat terecht.
Regenton gemaakt van een oud plastic vat
Je slaat er regenwater in op, zodat dit niet naar het riool hoeft weg te lopen. Bovendien is regenwater rijker aan voedingsstoffen dan kraanwater, en dus beter voor je planten.
Vijver
Een watertuin vangt het regenwater van het dak en terras op. Na de bui loopt het opgevangen water langzaam weg. Hovenier Rob Verlinden laat zien hoe mooi dat wordt.
Met sedum bekleed dak
Een groen dak vangt water tijdelijk op. Het isoleert beter dan een doorsnee plat dak. En het zorgt ervoor dat je dak langer meegaat. Veel gemeentes geven er subsidie voor. Zie hoe het werkt in dit filmpje.
Vaak maakt een inboedelverzekering onderscheid tussen de schade die is ontstaan doordat regen je huis binnenkomt via een lek, of doordat water na een bui naar binnen spoelt. Het is altijd verstandig om schade zo snel mogelijk te melden bij je verzekeraar.

Maak van ons water je werk

wateropleiding
Nederland beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Daar zijn professionals voor nodig met de juiste opleiding.
. Leer Nederland beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater.
Nederland beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Daar zijn professionals voor nodig met de juiste opleiding.
Maak van ons water je werk
/~/media/images/kaarten/educatie/algemeen/educatievoorkant.ashx
educatie

Maak van ons water je werk

wateropleiding

De watersector zoekt mensen met heel veel verschillende beroepen. Denk aan werkvoorbereider, rioleringswerker, milieutechnoloog, ingenieur of hydroloog.

Staat van ons water

Tekening die verbeeldt hoe Nederland beveiligd moet worden tegen overstromingen vanuit zee
Benieuwd hoeveel het waterbeheer jou jaarlijks kost, en waaraan het geld wordt besteed?
Staat van {beeldmerk}
Staat van {beeldmerk}
Staat van {beeldmerk}
Staat van ons water
/~/media/images/kaarten/watervideos/screenshot-svow.ashx
drinkwater

Wie beheert ons water?

Wie beheert ons water
Organisaties die aan Ons Water werken, zijn het Rijk, Rijkswaterstaat, het waterschap of hoogheemraadschap, het drinkwaterbedrijf, de gemeente en de provincie. Vul je postcode in en bekijk de waterorganisaties in jouw omgeving.
Organisaties die aan Ons Water werken, zijn het Rijk, Rijkswaterstaat, het water
Organisaties die aan Ons Water werken, zijn het Rijk, Rijkswaterstaat, het waterschap of hoogheemraadschap, het drinkwaterbedrijf, de gemeente en de provincie. Vul je postcode in en bekijk de waterorganisaties in jouw omgeving.
Organisaties die aan Ons Water werken, zijn het Rijk, Rijkswaterstaat, het waterschap of hoogheemraadschap, het drinkwaterbedrijf, de gemeente en de provincie. Vul je postcode in en bekijk de waterorganisaties in jouw omgeving.
Wie beheert ons water?
/~/media/images/kaarten/wie-beheert-ons-water/beheer.ashx
werkinuitvoering

Wie beheert ons water?

 • Rijk: zorgt voor landelijk waterbeheer, normen voor waterkwaliteit en waterveiligheid en primaire waterkeringen. 
 • RWS: zorgt voor bescherming tegen hoogwater met dijken, dammen, stuwen en stormvloedkeringen, door rivieren meer ruimte te geven en door het monitoren van waterstanden en voor voldoende en schoon oppervlaktewater. 
 • Hoogheemraadschap of waterschap: zorgen voor veilige dijken, voldoende en schoon water in de regio en zuiveren het afvalwater. 
 • Waterbedrijf: zorgt voor productie en distributie van drinkwater binnen het leveringsgebied.
 • Provincie: zorgt voor regionaal beleid, regionale waterkeringen, vergunningen voor grondwaterwinning. 
 • Gemeente: zorgt voor grondwaterbeheer in stedelijk gebied, afvoer van regen- en afvalwater via de riolering.

Vragen of meldingen over Ons Water? Ga naar meldpuntwater.nl