Het lijkt heel gewoon dat er altijd schoon drinkwater uit de kraan komt. Dat we allemaal veilig zijn achter onze dijken en duinen. Met Ons Water willen we Nederlanders bewust maken van het feit dat schoon, veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend is. Op deze website vind je informatie over hoe we in Nederland aan schoon en veilig water werken. En wat je zelf kunt doen.

Leer ons water kennen

(Beelden vanuit de lucht van een dorp achter een dijk, een kustlijn en een varend binnenschip. Beeldtekst: Beleef... Een vrouw:)

STUWENDE MUZIEK

VROUWENSTEM: Wij hebben gedacht met het Deltaplan dat wij technisch de zee de baas konden zijn.

DE STUWENDE MUZIEK SPEELT VERDER

(Beeldtekst: Nadenken over... Water slaat tegen rotsen. Een man:)

MANNENSTEM: Ik dacht dat ik het kende maar ik ken het water nog niet. Het is m'n vriend en het is m'n vijand.

DE STUWENDE MUZIEK SPEELT VERDER

(Beeldtekst: Alert op... Auto's rijden door een ondergelopen straat. Beeldtekst: Voorbereid op... Een vrouw in een weiland:)

DE STUWENDE MUZIEK STOPT

Waar we nu staan, staat sowieso elke winter een meter water.

MANNENSTEM: We zijn, zeg maar, een beetje los komen te staan van iets waar we, in ieder geval in de Nederlandse geschiedenis juist heel erg mee verbonden waren, dat water.

(Aldus een man. Beeldtekst: Verbonden met... Een containerschip ligt in een haven. Beeldtekst: Ruimte voor... Verschillende stormvloedkeringen. Een man:)

MEESLEPENDE MUZIEK

De klimaatomstandigheden zijn dat we meer extremen zullen kennen.

(Beeldtekst: Verantwoordelijk voor... Een vrouw:)

DE MEESLEPENDE MUZIEK SPEELT VERDER

Preventief zijn we heel goed in mooie dijken maken maar als het echt een keer misgaat, ja, wat gaan we dan doen?

(Beeldtekst: Innovatief met... Een nieuwe sloot.)

VREDIGE MUZIEK

Je moet echt veel meer kijken naar andersoortige oplossingen.

MAN: In die zin moeten we al slimme, toekomstbestendige oplossingen verzinnen.

Als je dan een plek hebt waar het water naartoe gaat, is dat veel beter.

DE VREDIGE MUZIEK WORDT WEER MEESLEPENDE MUZIEK

(Beeldtekst: ...is schoon. Iemand vult een glas met water uit de kraan. Een)

MAN: Ik denk dat de behoefte aan waterbesparende maatregelen groter wordt.

(Beeldtekst: Trots op... Kinderen spelen in fonteinen en in de zee. Mannen met oranje hesjes zitten te pauzeren bij een rivier. Op een lichtblauwe achtergrond verschijnt de beeldtekst: Beleef ons water. www.onswater.nl.)

DE MEESLEPENDE MUZIEK SPEELT VERDER

DE MEESLEPENDE MUZIEK EBT WEG

Samenwerkingsverband

Ons Water is een samenwerkingsverband van: Waterschappen, waterbedrijven, watermusea, Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Unie van waterschappen, Vewin, VNG en IPO.

Tweets @ons_water

Geretweet door @ons_water
Warry Meuleman @WarryMeuleman

Hoogwater van de #Vecht bij #Ommen. Mooie beelden van rivier de #Vecht die regenwater brengt via @Vechtstromen naar @WDODelta. Door klimaatverandering in de toekomst vaker hoger / lager? youtu.be/Rz_98IGhucY

11 uur geleden
Geretweet door @ons_water
Henk Ovink @henkovink

Waterschappen al eeuwenlang actueel en urgent bestuur, met recht Nederlandse #waterkracht. Mooi artikel met @ToonvdK @hhsenk en Lies Struik @WsHDelta “Het gevaar komt van boven” stem 20 maart @waterschappen nrc.nl/nieuws/2019/03… pic.twitter.com/boOnLk0LOl

11 uur geleden
Geretweet door @ons_water
Unie v Waterschappen @waterschappen

Vandaag is de ⁦@klimaatmars⁩ . Waterschappen merken de gevolgen van klimaatverandering als eerste in het dagelijks werk. Droogte, extremer weer en een stijgende zeespiegel. Hoe gaan we er mee om en wat doen we om het te beperken? #Klimaatmars uvw.nl/waterschappen-…

7 dagen geleden
Volg @ons_water