Meldpunt

Nederland is een waterland. Waar je ook bent, het water is nooit ver weg. We hebben prachtig oppervlaktewater, zoals rivieren, meren, sloten, plassen, vijvers en zeeën en we douchen met en drinken water uit de kraan. Maar er is ook water dat je (liever) niet ziet, zoals grondwater en rioolwater.

Geef problemen met water altijd door

Voor mensen, dieren en planten is het van levensbelang dat water schoon en gezond is. En ook dat er genoeg water is, maar niet teveel. Daarom is het belangrijk dat je het aan de waterbeheerder doorgeeft als je vermoedt dat er iets niet in orde is. Dan kan er op tijd actie worden ondernomen om schade aan het milieu, huizen en straten en aan de volksgezondheid te voorkomen of te beperken.

Wie beheert welk water?

Maar aan wie moet je je melding, klacht of vraag eigenlijk doorgeven? Het water in Nederland wordt beheerd door gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat. Deze instanties werken steeds meer samen, maar iedere instantie heeft zijn eigen specialisme.

Waterbeheer in Nederland

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het regenwater, rioolwater en oppervlaktewater in stedelijk gebied. Waterschappen beheren het water in landelijk gebied. Provincies zijn verantwoordelijk voor het natuurlijk zwemwater en drinkwaterwingebieden. Drinkwaterbedrijven zorgen voor schoon en gezond drinkwater. En Rijkswaterstaat beheert het water in rivieren, meren en zeeën. Maar afhankelijk van het specifieke geval kan dit ook net anders zijn.  Alle waterbeherende overheden werken nauw met elkaar samen.

Ons Water heeft contact met alle waterbeheerders in Nederland

Via dit meldpunt kun je makkelijk een melding over water doen. Geef via dit eenvoudige formulier , de exacte locatie van je probleem, vraag of klacht aan. Ons Water bekijkt vervolgens welke waterbeheerder hiervoor verantwoordelijk is en geeft je een link naar het meldformulier van de betreffende instantie. Of je nu last hebt van overlopende straatkolken, een stinkend riool of raar smakend kraanwater, of je nu een dode vogel, olie of blauwalg in het water hebt gezien: Ons Water stuurt je door naar de juiste instantie.

Kijk bij welke instantie je je melding kunt doen:

Zoek waterbeheerder

Je krijgt meteen een link naar het meldformulier op de website van de verantwoordelijke instantie waar je je melding kunt doen.

Top 3 meldingen over water