Zwemwater

In Nederland kan, naast het zwemmen in zwembaden, ook worden gezwommen in natuurlijk zwemwater, zoals meren, plassen en rivieren. Het is belangrijk dat dit op veilige plekken gebeurt en dat het water van goede kwaliteit is. Daarom wordt het zwemwater gecontroleerd tijdens het badseizoen, dat loopt van 1 mei tot 1 oktober. Waar je veilg kunt zwemmen vind je via de zwemwaterapp of op www.zwemwater.nl.

Zwemlocaties

Er zijn in Nederland ongeveer zevenhonderd officiële zwemwaterlocaties. Van 232 zwemlocaties verzorgt Rijkswaterstaat het waterkwaliteitsbeheer. Op de overige locaties zijn de waterschappen verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. De provincies hebben de taak om het publiek te informeren over de waterkwaliteit.

Tijdens het badseizoen (1 mei – 1 oktober) worden de officieel aangewezen zwemplekken regelmatig onderzocht op verontreinigingen. Buiten het badseizoen wordt het zwemwater niet onderzocht of gecontroleerd. Dan moet de zwemmer zelf bepalen of het verantwoord is om in het water te gaan. Zwemwater is betrouwbaar wanneer er geen ziekmakende bacteriën of blauwalgen in voorkomen. Het meetpunt ligt op de plaats waar de meeste zwemmers worden verwacht óf waar het risico op verontreiniging het grootst is.

Zwemlocatie in de rivier de Lek, tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen

Kwaliteit van het zwemwater

Op bijna alle officiële zwemwaterlocaties is de kwaliteit van het zwemwater uitstekend, goed of aanvaardbaar. Van de Nederlandse kustwateren voldeed in 2015 96 procent aan de eisen en van de binnenwateren 93 procent. In 2016 voldeed 93 procent en in 2017 95 procent.   

Ten opzichte van andere Europese landen heeft Nederland een relatief hoog percentage zwemwaterlocaties met een slechte kwaliteit. Dat heeft er mee te maken dat relatief een groot deel van de zwemwaterlocaties in Nederland in het binnenland ligt. Binnenwateren worden belast met meer verontreinigingsbronnen, waardoor problemen kunnen optreden met fecale verontreinigingen en blauwalgen. Indien dat redelijkerwijs uitvoerbaar en betaalbaar is, worden op die locaties maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Melding of klacht over zwemwater

De website zwemwater.nl geeft een actueel beeld van veilige zwemlocaties in de buurt. Bij vragen of klachten kan je contact opnemen met de watertelefoon . Twijfel je waar je klacht of melding thuishoort? Kijk bij welke waterbeheerder je je melding kunt doen

Veelvoorkomende vragen en problemen rondom zwemwater