Hoe ontstaat wateroverlast?

Wateroverlast kan ontstaan door langdurige neerslag of juist korte hevige neerslag. Door de veranderingen in ons klimaat komen er meer hevige buien voor waarbij in korte tijd veel regenwater valt.

Gevolgen voor stad en platteland

De buien die het KNMI voor 2050 had voorspeld, vallen nu al. Met name in de stad geeft dat door de dichte bebouwing al gauw problemen, omdat het water niet overal snel genoeg kan worden afgevoerd of in de bodem weg kan zakken. Op het platteland leiden hoosbuien soms tot flinke landbouwschade wanneer sloten en vaarten de grote hoeveelheden water niet direct kunnen afvoeren.

Wat doen gemeente en waterschappen om regenwateroverlast te voorkomen?

Om wateroverlast die hierdoor ontstaat zoveel mogelijk te voorkomen nemen gemeenten en waterschappen de nodige maatregelen. Waterschappen, aannemers en gemeenten zoeken naar slimme oplossingen om water snel te kunnen afvoeren.

Afkoppelen rioolstelsel

Bij een afgekoppeld stelsel stroomt het water van daken en straten naar vijvers en sloten, in plaats van dat het in het riool terecht komt.

Preventief beheer

De gemeente reinigt bijvoorbeeld regelmatig kolken zodat deze een zware regenbui aankunnen.

Aanleggen berg-bezink bassins

Deze ondergrondse kelders kunnen worden gebouwd om grote hoeveelheden regenwater tijdelijk te bergen, waarmee overbelasting van het riool en water op straat worden voorkomen.

Benutten noodberging in groene zones

Het teveel aan regenwater wordt opgevangen in wadi’s en tijdelijke bergingsplaatsen, om overlast te midden van bebouwing te voorkomen.