Hoe ontstaat wateroverlast?

Wateroverlast kan ontstaan door langdurige neerslag of juist korte hevige neerslag. Door de veranderingen in ons klimaat komen er meer hevige buien voor waarbij in korte tijd veel regenwater valt.

Gevolgen voor stad en platteland

De buien die het KNMI voor 2050 had voorspeld, vallen nu al. Als water na een hevige regenbui een paar uur op straat staat en daarna weer weg is, levert dit meestal geen grote schade op. Het moet echter voorkomen worden dat huizen, kantoren of bedrijfspanden onderlopen. Ook doorgaande wegen moeten zo goed mogelijk begaanbaar blijven voor het verkeer. Overstroming van het riool na hevige regenval kan risico’s voor de gezondheid van mensen en dieren opleveren.

Ook op het platteland leiden hoosbuien soms tot flinke landbouwschade wanneer sloten en vaarten de grote hoeveelheden water niet direct kunnen afvoeren.

Wat doen gemeente en waterschappen om regenwateroverlast te voorkomen?

Om wateroverlast die hierdoor ontstaat zoveel mogelijk te voorkomen, nemen gemeenten en waterschappen de nodige maatregelen. Daarbij stelt de gemeente vast wanneer de grens tussen hinder en schade wordt overschreden en bepaalt op welke kwetsbare locaties maatregelen nodig zijn. Voor die kwetsbare locaties zoeken waterschappen, aannemers en gemeenten naar slimme oplossingen om water snel te kunnen afvoeren. Een aantal voorbeelden:

Afkoppelen rioolstelsel

Bij een afgekoppeld stelsel stroomt het water van daken en straten naar vijvers en sloten, in plaats van dat het in het riool terecht komt.

Preventief beheer

De gemeente reinigt bijvoorbeeld regelmatig kolken zodat deze een zware regenbui aankunnen.

Aanleggen berg-bezink bassins

Deze ondergrondse kelders kunnen worden gebouwd om grote hoeveelheden regenwater tijdelijk te bergen, waarmee overbelasting van het riool en water op straat worden voorkomen.

Benutten noodberging in groene zones

Het teveel aan regenwater wordt opgevangen in wadi’s en tijdelijke bergingsplaatsen, om overlast te midden van bebouwing te voorkomen.

Klimaatscenario's

Gemeenten regelen steeds vaker extra voorzieningen, omdat volgens de klimaatscenario’s van het KNMI in de toekomst de frequentie en intensiteit van heftige stortbuien toenemen. Nederland zal vaker last hebben van ‘water op straat’. Gemeenten investeren veel geld - zo’n 280 miljoen euro per jaar - in maatregelen. Of en welke maatregelen zij treffen, is van verschillende factoren afhankelijk.

Wat kun je zelf doen?

Ook bewoners spelen een rol in het voorkomen van water op straat. Eigenaren van woningen en gebouwen kunnen preventieve en beschermende maatregelen treffen, bijvoorbeeld door de hoeveelheid verharding te beperken en te zorgen voor infiltratie van regenwater op eigen terrein.

Wateroverlast melden

Is de straatkolk zichtbaar verstopt? Of is een flinke regenplas na een uur nog niet weg? Dan is er misschien meer aan de hand. Kijk hier bij welke waterbeheerder je je melding kunt doen.