Het Nederlandse waterbeleid en -beheer wordt uitgevoerd door verschillende overheden en de drinkwaterbedrijven. Zij werken intensief met elkaar samen om ons laaggelegen land te beschermen tegen overstromingen en om ervoor te zorgen dat er altijd voldoende schoon drinkwater beschikbaar is. Ook is er bij het formuleren van beleidsdoelstellingen aandacht voor ruimtelijke adaptatie en voor water en duurzaamheid.