De staat van ons water

Met de Staat van Ons Water rapporteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat elk jaar in mei aan de Tweede Kamer over de voortgang van het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar. Het betreft een gezamenlijke Rapportage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Enkele mijlpalen uit 2019 die in het rapport voorbijkomen zijn: de start van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, de Beleidstafel Droogte die haar eindrapport uitbracht en de productiviteit van de Nederlandse drinkwatersector. Wat betreft de financiën zien we dat door toegenomen samenwerking, verbeterd assetmanagement en meer efficiency de kosten minder zijn gestegen dan verwacht.

Klik op de onderstaande link voor de complete rapportage van 2019.