De staat van ons water

Met de Staat van Ons Water rapporteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat elk jaar in mei aan de Tweede Kamer over de voortgang van het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar. Het betreft een gezamenlijke Rapportage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.  

Het complete Staat van Ons Water-rapport vind je hier.

Ben je benieuwd naar de rapportages van voorgaande jaren? Op deze pagina vind je een overzicht vanaf de Staat van Ons Water 2015.