Staat van Ons Water overzicht

Met de Staat van Ons Water rapporteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat elk jaar aan de Tweede Kamer over de voortgang van het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar. De Staat van Ons Water komt ieder jaar in mei uit.

Hieronder vind je een overzicht van de rapportages van voorgaande jaren.