Samenwerken met het buitenland

Wereldwijd staat Nederland bekend om zijn expertise op het gebied van water. We leven onder de zeespiegel en toch weten we overstromingen te voorkomen, iedereen heeft schoon drinkwater tot zijn beschikking. De Nederlandse scheepsbouwsector en baggeraars hebben een wereldwijde reputatie. Met deze kennis en kunde helpt Nederland wereldwijd andere landen, wat een flinke bijdrage aan de economie oplevert.

Kennisoverdracht aan het buitenland, Deltaplan

Onze delta-aanpak

Nederland deelt graag expertise op het gebied van watermanagement met andere landen. Zeker de Nederlandse delta-aanpak krijgt internationaal veel aandacht. Het verspreiden van onze delta-aanpak is daarom één van de drie doelen uit de Internationale Waterambitie. Hierin staat hoe Nederland zich door internationale samenwerking inzet voor het vergroten van de waterveiligheid en waterzekerheid van stedelijke delta’s. Bekijk ook de onderstaande video om meer te leren over de Nederlandse Delta-aanpak.

Topsector Water & Maritiem

De Topsector Water & Maritiem (TSWM) wordt gevormd door bedrijven, overheden, kennisinstellingen en non-gouvernementele organisaties in de maritieme sector en in de sectoren water- en deltatechnologie. Door intensieve samenwerking willen zij innovaties en de praktijktoepassing daarvan stimuleren. Hier is veel behoefte aan: door de wereldwijde klimaatverandering ontstaat op allerlei plekken de noodzaak tot aanpassing aan verschijnselen zoals zeespiegelstijging, verzilting, verdroging en extreme weerspatronen. Klik op de onderstaande link om meer te lezen over de Topsector Water & Maritiem.

Projecten

Nederland wil andere landen helpen bij het voorkomen van watersnoodrampen wereldwijd. Samen met andere landen met waterexpertise wil Nederland specialisten leveren. Die helpen landen zonder die specialistische kennis. Op de website Dutch Water Sector staat een overzicht van alle projecten die uitgevoerd worden in samenwerking met Nederland.