Water uit de kraan

Drinkwater is water dat geschikt is gemaakt voor consumptie door mensen. Per dag gebruiken we gemiddeld 121 liter drinkwater per persoon. Het grootste deel (70%) door te douchen en het toilet door te spoelen, daarnaast onder andere door het wassen van vaat en kleding en het bereiden van eten en drinken.

In Nederland is de kwaliteit van het water dat uit de kraan komt zeer goed. Dat vinden we heel gewoon. Het lijkt dan ook vanzelfsprekend dat er altijd schoon drinkwater uit de kraan komt. Maar werk aan ons water is nooit af.

Drinkwaterbedrijven

Tien drinkwaterbedrijven moeten heel wat werk verzetten om 24 uur per dag en 7 dagen per week schoon en lekker drinkwater te leveren. De Nederlandse drinkwaterbedrijven produceren jaarlijks samen ruim 1,1 miljard m3 drinkwater en leveren dit continu aan ruim 7,5 miljoen adressen.

Drinkwaterbronnen

Gewasbeschermingsmiddelen, nitraat, nieuwe stoffen in geneesmiddelen en cosmetica, klimaatverandering en concurrerende activiteiten in de ondergrond. Het zijn allemaal zaken waardoor de kwaliteit van onze drinkwaterbronnen onder druk staat.

Voor de bescherming van drinkwaterbronnen moeten alle betrokken overheden en de drinkwaterbedrijven hard werken. Niet alleen is er steeds nieuwe kennis nodig over de effecten van combinaties van stoffen en nieuwe bedreigingen, zoals antibioticaresistentie. Ook zijn investeringen nodig in het leidingnet, in zuivering en winning.

In april 2014 kwam de Beleidsnota Drinkwater uit, waarin het kabinet vroeg om extra aandacht voor de bescherming van drinkwaterbronnen en om zuiniger met water om te gaan.