Per dag gebruiken we gemiddeld 121 liter drinkwater per persoon. Het grootste deel (70%) door te douchen en de toilet door te spoelen, daarnaast onder andere door het wassen van vaat en kleding en het bereiden van eten en drinken. Het lijkt vanzelfsprekend dat er altijd schoon drinkwater uit de kraan komt. Maar werk aan ons water is nooit af.