Hoe wordt drinkwater gemaakt?

De tien waterbedrijven in Nederland werken er elke dag hard aan om ons van schoon drinkwater te voorzien.

Grondwaterwinning

Het grootste deel van het water wordt gewonnen uit grondwater (64%). In gebieden aan zee wordt oppervlaktewater (35%) uit voornamelijk de Rijn, de Maas en het IJsselmeer gebruikt, omdat daar het grondwater te zilt is. In Noord- en Zuid-Holland leveren waterbedrijven duinwater (1%), dit is regenwater dat door de bodemlagen in de duinen is gezakt en gezuiverd.

Waterzuivering

Elke bron vraagt om een specifieke manier van zuiveren. Pas na deze zuivering wordt het water in het leidingnet gepompt. Het schoonhouden van onze bronnen en het investeren in zuiveringsprocessen, zijn voorwaarden voor de beschikbaarheid en kwaliteit van ons drinkwater. 

Waar komt ons drinkwater vandaan?

(Beeldtitel: Zo maak je drinkwater.)

VOICE-OVER: Schoon, helder, lekker drinkwater vinden we heel vanzelfsprekend.

(Een rivier.)

In Nederland maken we gebruik van lokaal beschikbare bronnen zoals duinwater, grondwater en oppervlaktewater uit bijvoorbeeld de rivieren of het IJsselmeer.
Elke bron vraagt om een specifieke manier van zuiveren.

(Stromend water.)

Het water op de Veluwe is uniek in de wereld.
Het zuivert zichzelf op een natuurlijke manier.
Het water wordt opgepompt en belucht door cascades.
We laten het water letterlijk in de lucht vallen.
Na een zandfilter wordt het zuivere water opgevangen in een reservoir en vervolgens het net ingepompt.

(Iemand wast reepjes paprika onder een kraan.)

Grondwater is water uit bronnen die gevormd worden door regenwater dat in de grond zakt, tot het een ondoordringbare laag tegenkomt.
Ons grondwater is van nature schoon.
Het wordt opgepompt en belucht door sproeiers.
Zuurstof en opgelost ijzer vormen vlokken die uit het water worden gefilterd door een zandfilter waarna het zuivere drinkwater het net in wordt gepompt.

(Een peilschaal.)

Oppervlaktewater kan vuil en ziekteverwekkende stoffen bevatten.
Die halen we er eerst uit zodat het water veilig is en aan onze kwaliteitseisen voldoet.

(Midden in kalm water zitten vogels op een hek, boven op houten palen.)

VREDIGE MUZIEK

Het oppervlaktewater wordt ingenomen in grote bekkens.

(Een bekken.)

Als de kwaliteit goed genoeg is, wordt het verder behandeld.

(Een vis.)

Het water passeert achtereenvolgens een visrooster, een zeef en een microzeef.

(Een animatie van de microzeef.)

Vervolgens wordt een vlokmiddel aan het water toegevoegd waardoor vlokken gevormd worden.
Deze vlokken, met daaraan gehecht slib, bezinken.

(Een animatie van de vlokken die bezinken.)

Het water passeert een zandfilter voor extra filtering.

(De zandfilter.)

UV-licht inactiveert vervolgens de bacteriën.
Waarna met een zogenaamd actief koolfilter de laatste schadelijke stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen uit het water worden verwijderd.
Ten slotte wordt het water ons leidingnet ingepompt.
In sommige gevallen wordt het oppervlaktewater eerst naar de duinen getransporteerd waar het een natuurlijke zuivering ondergaat.

(Stromend water.)

Dit water is voorgezuiverd om het dichtslibben van duinmeertjes te voorkomen.

(Bij een meer staat een huisje.)

Na een gemiddeld verblijf van twee maanden wordt het water weer uit de duinen opgepompt en volgen de verschillende zuiveringsstappen die vergelijkbaar zijn met die van het oppervlaktewater.

(Een duingebied.)

Het duingebied is gelijk ook een reservoir van water in geval van nood.

(In het duingebied ligt water.)

Het schoonhouden van onze bronnen en het investeren in zuiveringsprocessen zijn basisvoorwaarden voor de kwaliteit en de beschikbaarheid van ons drinkwater.

(Een jongetje drinkt water uit een glas en glimlacht.)

DE VREDIGE MUZIEK EBT WEG

Waterlessen

Ben je op zoek naar lesmateriaal over drinkwater en de productie hiervan? Of wil je meer informatie, leuke video's of spellen? Neem dan eens een kijkje op de website van watereducatie.nl

logo watereducatie
Beeld: ©watereducatie.nl / watereducatie.nl