Kwaliteit van drinkwater

De kwaliteit van drinkwater is in heel Nederland goed. Het Nederlandse kraanwater wordt door de drinkwaterbedrijven continu en streng gecontroleerd.

De samenstelling van ons water

De samenstelling, hardheid en de smaak van kraanwater is niet overal hetzelfde. Dit is afhankelijk van de bron en de locatie waar het water gewonnen wordt en de manier waarop het gezuiverd wordt. De hoeveelheid mineralen in het kraanwater bepaalt de smaak. De smaak zegt niets over de kwaliteit van het water. Verpakt water is niet beter voor je gezondheid dan Nederlands kraanwater. Wil je meer weten over de hardheid van water? Klik op de onderstaande link 'hard en zacht water'. Voor meer informatie en feiten over de kwaliteit van ons drinkwater klik je op de onderstaande link 'meer over de kwaliteit van drinkwater'.

Kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen voor kraanwater zijn vastgelegd in het Drinkwaterbesluit, gebaseerd op de Europese Drinkwaterrichtlijn. Hierin is de toegestane concentratie van bepaalde stoffen zoals nitraat, koper en lood vastgelegd. Ook zijn er eisen ten aanzien van producten zoals leidingen en kranen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet toe op de naleving van deze eisen.