Watereducatie en -activiteiten

Nederland, het land van rivieren, polders, deltawerken en heel schoon drinkwater. Het leven in een delta lijkt voor Nederlanders een vanzelfsprekendheid, maar wat weten we er eigenlijk vanaf? Is het allemaal wel zo vanzelfsprekend? En wat leren leerlingen hierover op school?

Watereducatie

Op de website www.watereducatie.nl vind je lesmateriaal ter inspiratie voor lessen over water in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. Wilt u op een aansprekende en uitdagende manier invulling geven aan aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, biologie, scheikunde of technieklessen, dan kunt u via deze website materialen vinden, zich laten inspireren en aanbieders vinden van activiteiten.