Watereducatie en -activiteiten

Ons water is overal. Nederland is het land van rivieren, polders, dijken en schoon drinkwater. Het leven in een delta en onder zeeniveau lijkt voor Nederlanders iets heel normaals. Maar wat weten kinderen en jongeren over water en klimaatverandering? Is het allemaal wel zo vanzelfsprekend als we allemaal denken? 

Watereducatie

Weten leerlingen dat 21 waterschappen ons land en de inwoners beschermen tegen overstromingen door dijken te versterken en ruimte te maken voor rivieren? Of dat zij dagelijks voor schoon water in sloten en rivieren zorgen door onder andere rioolwater te zuiveren? Per dag gebruiken we gemiddeld wel 121 liter water per persoon! Door de klimaatveranderingen slaan waterschappen in tijden van droogte  water op en voeren zij in tijden van veel regen water af. Zo is er altijd voldoende water. Gemiddeld werken hier dagelijks 10.000 mensen aan.

Voor Nederlandse kinderen is het de normaalste zaak van de wereld dat er schoon water uit de kraan komt. Altijd vers en veilig kraanwater. Er gaat echter veel aan vooraf om water uit de kraan te laten komen. Tien drinkwaterbedrijven moeten heel wat werk verzetten om 24 uur per dag en 7 dagen per week schoon en lekker drinkwater te leveren.

Wat leren leerlingen hierover op school? En wat kunnen de leerlingen zelf doen om meer waterbewust te leven?

logo watereducatie
Beeld: ©watereducatie.nl / watereducatie.nl

Watereducatie.nl

Over water en klimaat is van alles te leren en te ontdekken. We vertellen je er graag over. Op de website www.watereducatie.nl vind je een overzicht van het educatieve wateraanbod. We bieden gratis lesmateriaal aan om iedereen van jongs af aan de mogelijkheden te bieden om actief bezig te zijn met water en klimaat. Het aanbod van educatie is divers en breed, voor jonge basisscholieren en wat oudere voortgezet onderwijs scholieren, maar ook voor MBO-studenten.

Meer weten over ons aanbod?
Hieronder vind je een greep uit de educatieprojecten.

logo droppie water

Droppie water

Droppie water is dé kinderwebsite over water. Met klikplaten, werkbladen en proefjes voeren leerlingen van groep 3 tot en met 8 opdrachten uit. Ze ontdekken welke rol water speelt in hun leven en hoe ze hier het beste mee kunnen omgaan.

Les je dorst routekaart voor watereducatie

Les je dorst

Met het online educatieplatform ‘Les je dorst’ ontdekken leerlingen van groep 1 tot en met 8 waar kraanwater vandaan komt, hoe kraanwater gemaakt wordt en hoe belangrijk het is voor je lichaam. Ook leren ze waarom je er slim mee om moet gaan, nu en in de toekomst. Rondom het thema ‘De toekomst van water’ ontdekken de leerlingen wat zij zelf kunnen doen om ervoor te zorgen dat kraanwater ook in de toekomst vanzelfsprekend blijft én wat de drinkwaterbedrijven hiervoor doen.

waterwise logo

Waterwise

Op WaterWise ontdekken leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs alles over waterbeheer in Nederland. Van de gevolgen van zeespiegelstijging tot de zorg voor schoon, gezond en voldoende water. Opdrachten worden zowel online als met werkbladen gedaan.  

getekende afbeelding van een straat

Water en klimaat in jouw straat

Kijk eens voor groep 6, 7 en 8 naar het lespakket Water & Klimaat in jouw straat. Kinderen leren wat het waterschap en de gemeente doen om wateroverlast en bijvoorbeeld hittestress tegen te gaan en wat zij zelf, met school en in hun omgeving kunnen doen. 

Nieuwe waterramp voorkomen: RTL Nieuws

Deze aflevering van het RTL Nieuws gaat in op de bescherming van Nederland tegen het water van de zee. In de video worden verschillende methodes van bescherming toegelicht. Geschikt voor middelbare scholieren en het MBO. 

scula logo

Squla

Op Squla kunnen kinderen spelenderwijs leren over planten, dieren, de aarde en het klimaat. In de quizzen leren kinderen over verschillende soorten bomen en planten, het ontkiemen van zaden en over voedselkringlopen. De oefeningen worden ondersteund met proefjes en uitlegfilmpjes. Op de website zijn leerzame oefeningen te vinden die de kennis van kinderen bevorderen en die ze vervolgens kunnen toepassen in de natuur.

Gastlessen van waterprofessionals

Speciaal voor scholieren van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs verzorgen echte waterprofessionals gastlessen in de klas, rondleidingen op afvalwaterzuiveringen en meer! Betrokken docenten en adviseurs uit het werkveld motiveren en stimuleren de kennis en vaardigheden van de leerlingen en studenten. Kijk vooral even op de overzichtspagina van watereducatie.nl voor het complete aanbod!

Logo Hoogwaterbeschermingsprogramma

Leren over hoogwaterveilgheid

Waterbewuste inwoners zijn belangrijk voor de watersector én voor ons land. Alle 21 waterschappen hebben daarom een eigen educatiebeleid met bijpassende educatiematerialen. 

Omdat landelijke hoogwaterbeschermingscontext het nut en de noodzaak van een regionaal project vergroot, ontwikkelde het Hoogwaterbeschermigsprogramma aanvullend een aantal educatiematerialen. Zo vertellen ze in vier handige uitlegvideo’s over de basis van hoogwaterveiligheid.

Voor het hoger onderwijs is er het lesboek Waterkeringen, speciaal voor studenten die een hbo-opleiding civiele techniek, waterbouw­kunde of waterbeheer volgen. In het lesboek staan primaire waterkeringen centraal. Je leert over de techniek van het bouwen en versterken van waterkeringen volgens de nieuwe normen en over de processen om waterkeringen in stand te houden.

De educatiepagina van het HWBP vind je hier.

geoweek logo
Beeld: ©Geoweek

Geoweek

Tijdens de GeoWeek krijgen leerlingen de kans om kennis te maken met het geo-werkveld. In heel Nederland gaan leerlingen van 10 tot 15 jaar op veldwerk, bedrijfsbezoek of krijgen een gastles van een geoprofessional uit de bodem-, water-, of geo-informatiesector.

‘Zelf doen’ staat in deze week centraal. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld grondboringen doen, leren ze digitale kaarten maken of ontdekken ze of onze dijken wel stevig genoeg zijn.

Voor professionals uit de bodem-, water- en geo-informatiesector is de GeoWeek een unieke kans om hun expertise en enthousiasme te delen met de jongere generatie. De Geoweek is in 2022 van 30 mei t/m 3 juni.

Verkeersbord tijdens overstroming
Beeld: ©ANMEC

Inspiratiekaarten Klimaatadaptatie

De inspiratiekaarten klimaatadaptatie voor docenten in het Voortgezet Onderwijs kunnen gebruikt worden voor verschillende vakken. Docenten op de middelbare school voor de vakken Kunst, Natuurkunde, Scheikunde , Wiskunde, Maatschappijleer, Biologie, Nederlands/Engels en Aardrijkskunde kunnen dit materiaal direct in de les gebruiken.

De inspiratiekaarten gaan over 4 subthema’s: droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen. Deze kaarten zijn compact en direct toepasbaar en bevatten actuele wetenschappelijke bronnen en handige websitelinks met inspiratie.  

Het Amsterdams Natuur en Milieueducatie Centrum (ANMEC) en Stichting Leren voor Morgen hebben in opdracht van waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam Inspiratiekaarten over klimaatadaptatie ontwikkeld.

Je vindt de inspiratiekaarten hier.

logo vitens

Vitens heeft een nieuw onderdeel: voorlichtingen. Omdat ze willen dat iedereen hoort over hoe belangrijk water is, hebben ze speciale voorlichtingspakketten ontwikkeld. Deze pakketten zijn geschikt voor scholen, maar ook voor bedrijven en evenementen. 

Het voorlichtingspakket bevat een powerpoint plus een boekje waar extra informatie in staat. Met deze informatie kunt je een interessante en leuke presentatie geven aan je klas of bij je evenement. Je kunt het pakket hier opvragen.