Watereducatie en -activiteiten

Ons water is overal. Nederland is het land van rivieren, polders, dijken en schoon drinkwater. Het leven in een delta en onder zeeniveau lijkt voor Nederlanders iets heel normaals. Maar wat weten kinderen en jongeren over water en klimaatverandering? Is het allemaal wel zo vanzelfsprekend als we allemaal denken? 

Watereducatie

Weten leerlingen dat 21 waterschappen ons land en de inwoners beschermen tegen overstromingen door dijken te versterken en ruimte te maken voor rivieren? Of dat zij dagelijks voor schoon water in sloten en rivieren zorgen door onder andere rioolwater te zuiveren? Per dag gebruiken we gemiddeld wel 121 liter water per persoon! Door de klimaatveranderingen slaan waterschappen in tijden van droogte  water op en voeren zij in tijden van veel regen water af. Zo is er altijd voldoende water. Gemiddeld werken hier dagelijks 10.000 mensen aan.

Voor Nederlandse kinderen is het de normaalste zaak van de wereld dat er schoon water uit de kraan komt. Altijd vers en veilig kraanwater. Er gaat echter veel aan vooraf om water uit de kraan te laten komen. Tien drinkwaterbedrijven moeten heel wat werk verzetten om 24 uur per dag en 7 dagen per week schoon en lekker drinkwater te leveren.

Wat is belangrijk voor leerlingen om te weten? En wat kunnen zij zelf doen om meer waterbewust te leven? Via de links hieronder vind je allerlei soorten educatiemateriaal voor leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs.
 

Groenblauwe schoolpleinen

Wist je dat er allerlei vormen van sponsoring en subsidies bestaan voor de aanleg van groenblauwe schoolpleinen? Een groenblauw schoolplein is gezond en maakt kinderen spelenderwijs bekend en vertrouwd met de natuur. Buitenspelen in de natuur prikkelt de fantasie en maakt kinderen meer creatief in het spelen. De groenblauwe buitenruimte kan ook als lesruimte worden gebruikt. Kinderen worden op deze manier al jong bewust gemaakt van de natuur en het klimaat op een speelse, vanzelfsprekende manier. Ben je geïnteresseerd in een groenblauw plein voor jouw school? Kijk dan hier voor meer informatie.

Groenblauw schoolplein Magenta Delden
Beeld: ©Hans Roggen