Opleidingen en werk

Nederland beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Daar zijn professionals voor nodig met de juiste opleiding. De watersector zoekt mensen met heel veel verschillende beroepen. Denk aan werkvoorbereider, rioleringswerker, milieutechnoloog, ingenieur of hydroloog.

Online communicatieplatform

Op de website waterwereldwerk vind je meer informatie over werken in de watersector. Water wereld werk is een communicatieplatform over leren, werken en innoveren van de Topsector Water & Maritiem. Op de website vind je informatie over opleidingen en beroepen. Op het socialmedia-platform kun je je laten inspireren en jouw persoonlijke ervaringen delen rond studie, werk en innovatie in de watersector.