Drenthe

In Drenthe monitoren de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen, drinkwaterbedrijf WMD, Rijkswaterstaat, de provincie Drenthe en de gemeenten de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit. Dit gebeurt vaker tijdens het droogteseizoen, als de kans op watertekorten groter is. Het droogteseizoen is de periode tussen april en oktober, wanneer de natuur bloeit, agrariërs hun akkers bewerken en de temperatuur stijgt.

Drinkwater

Drinkwaterbedrijf WMD zorgt voor voldoende drinkwater. Alle drinkwaterbedrijven in Nederland zijn voorbereid op warme dagen en droogte. Ze houden het waterverbruik in de gaten en zorgen dat er voldoende kraanwater beschikbaar is. Dit doen zij bijvoorbeeld door genoeg water op te pompen en te zuiveren. En door waterreservoirs maximaal te vullen voor voldoende voorraad.

Kleinere waterstraal door waterdrukverlaging

Soms komt er een kleinere waterstraal uit de kraan. Dit gebeurt als veel klanten tegelijkertijd water gebruiken, waardoor het water anders wordt verdeeld en de waterdruk afneemt. Kijk op de website van WMD voor actuele informatie.

Voldoende en schoon water

Ook in ons 'natte' Nederland komt droogte voor. Dit kan zorgen voor verschillende problemen. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de waterstanden daarom het hele jaar door nauwlettend in de gaten en nemenwaar nodig maatregelen.

De aanvoer van water is niet oneindig. Daarom geven de waterschappen per gebied aan of en hoe lang, het mogelijk is om zoetwater aan te voeren. Dit noemen ze wel de "waterbeschikbaarheid".

Zwemwater

Waterschappen zorgen voor schoon water en controleren de kwaliteit. Deze gegevens gaan naar de provincies, die samen met informatie van Rijkswaterstaat zorgt voor het beheer van officiële zwemplekken in de natuur. Informatie staat op borden bij de zwemplekken. Voor actuele info zie: www.zwemwater.nl of download de zwemwaterapp van de waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat (voor Android of iOS /Apple).

Sproeiverbod

Het waterschap is verantwoordelijk voor het afkondigen van een sproeiverbod bij een drastisch watertekort voor het beregenen van gewassen. Actuele informatie hierover staat op:

Onttrekkingsverbod

De waterschappen in Drenthe zijn de belangrijkste beheerders van grond- en oppervlaktewater en houden daarbij rekening met uiteenlopende belangen. Van veiligheid, milieu, landschap, landbouw, stedenbouw tot natuur en recreatie. Het mag niet te nat, maar ook niet te droog zijn. Voor de bedrijfsvoering in de agrarische sector is het onttrekken van grond- en oppervlaktewater in periodes van droogte uiterst belangrijk. Actuele informatie over eventuele onttrekkingsverboden vind je op:

Wat kun je zelf doen?

Gemeenten, waterbedrijven en waterschappen hebben een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast en droogte, maar kunnen dit niet alleen. Klik hier voor meer informatie over wat je zelf kunt doen om water te besparen.