Een groener Nederland begint in je eigen tuin

Een groener Nederland begint in je eigen tuin

Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. Daarbij krijgen we steeds vaker te maken met problemen als hittestress en wateroverlast, omdat onze leefomgeving sterk is versteend.

Het is tijd om samen de tuin in te gaan, want in de tuin begint het! Met de campagne ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’ helpen we bewoners en gemeenten om de buitenruimte zo klimaatbestendig mogelijk in te richten. Denk hierbij aan het vervangen van tegels voor groen en het opvangen van regenwater. Op steeds meer plekken in het land duiken initiatieven op om samen met tuineigenaren de handen uit de mouwen te steken. Veel van deze maatregelen zijn eenvoudig toe te passen én hebben direct resultaat, dus laten we met z’n allen aan de slag gaan!

Gezamenlijke aanpak voor een groener Nederland

In Nederland werken 350 gemeenten, 12 provincies, 21 waterschappen, 45 regionale samenwerkingsverbanden en 4 ministeries aan de gezamenlijke doelstelling om Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht. 

Van het stedelijk gebied in Nederland is ongeveer de helft van het grondgebied in private handen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil daarom, op initiatief van minister Cora van Nieuwenhuizen, ook inwoners stimuleren om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan. Het ministerie is een samenwerking opgestart met partijen die initiatieven ontwikkelen om inwoners te helpen hun tuin klimaatadaptief en biodivers in te richten. Bekijk hier welke partijen meewerken.

Waarom?

Samen staan we sterk. Er is veel energie en motivatie om nu echt stappen te gaan zetten en zo het bereik van alles dat er al speelt op het gebied van klimaatadaptatie te vergroten en te versterken. We delen een ambitie en streven naar resultaat. Om dit te bereiken is er inzet nodig, moeten we elkaars toegevoegde waarde erkennen en ervoor zorgen dat de initiatieven elkaar aanvullen. De deelnemende partijen werken daarom aan een samenwerkingsvorm om de gezamenlijke doelen te behalen.

Met deze campagne willen we informatie bijeenbrengen en toegankelijk maken. Door voorbeelden te geven van activiteiten en initiatieven helpen we overheden en inwoners om tuinen klimaatadaptief en biodivers in te richten.