Utrecht

Tijdens het droogteseizoen, van april tot oktober, is door de start van het groeiseizoen en de stijgende temperaturen de kans op watertekort aanwezig. Denk maar aan de extreem droge zomers van 2018 en 2019. Daarom monitoren de waterbeheerders, hoogheemraadschappen, waterschappen en drinkwaterbedrijven de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort en -kwaliteit. In de provincie Utrecht zijn dit specifiek het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, het waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat, en drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen.

Kaart van Utrecht met daarop de gebieden van de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, Vallei en Veluwe, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waterbedrijven Vitens en Oasen

Drinkwater

Voldoende en schoon water

Zwemwater

Beregeningsverboden

Wat kun je zelf doen?

Gemeenten, waterbedrijven en waterschappen hebben een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast en droogte, maar kunnen dit niet alleen. Klik hier voor meer informatie over wat je zelf kunt doen om water te besparen.

Video: Kockengen waterproof

Kockengen ligt laag in het Groen Hart. Bij stevige regenval staat het dorp soms dagen onder water, zoals in juli 2014. Gemeente en waterschap maken nu Kockengen waterproof.

Kockengen waterproof

Kockengen ligt in een maalgebied, dat nogal onder zeespiegel ligt. 
Dus bij iedere regenbui komt het water uit ons maalgebied richting het dorp. 
En dan staat er in sommige plekken 30, 40, 50 centimeter water. 
In juli 2014 heeft een heel hard geregend. 
Toen stonden de straten gedurende 4 dagen blank. 
28 juli is het beginnen regenen om 9 uur 's morgens. Tot 's middags 1 uur. 
Toen hield op met regen, maar het water bleef stijgen. 
Dus dat is allemaal uit het stedelijk gebied gekomen, allemaal deze polder in. 
Op het moment dat er sprake is van wateroverlast is de prioriteit om het dorp leeg te pompen. 
Agrariërs moeten wachten. 
Dat leidt er toe, dat hun land bijna 2 weken onder water stond. 
Ik wil mijn dieren van 1 mei tot 1 november buiten houden. 
Met al die neerslag lukt dat niet meer. 
Dus dan moet je de dieren naar de stal halen. 
Dan denk ik plus minus 20% van de productie kwijt ben. 
Kockengen waterproof is tweeledig. 
De gemeente is begonnen met het ophogen van het laag gelegen dorp. 
Het waterschap zorgt voor een goede waterbeheersing. 
Om te zorgen dat het water, dat gevallen is, weer snel wordt weggewerkt. 

Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

In Nederland leeft ruim de helft van de bevolking onder zeeniveau. Een overstroming ligt dus altijd op de loer. Vooral omdat ook de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en het weer steeds extremer wordt, waardoor er meer buien en heftigere stormen voorkomen. Daarom monitoren de waterbeheerders van Rijkswaterstaat, de waterschappen en drinkwaterbedrijven de situatie met het oog op wateroverlast en overstromingen. Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) werkt onder andere samen met het KNMI en waarschuwt wanneer de situatie met storm en buien dusdanig heftig wordt dat maatregelen noodzakelijk zijn. Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten en veiligheidsregio’s nemen vervolgens allemaal de nodige acties.

Overstromingen of wateroverlast blijven voor ons land dus altijd een gevaar. Er kunnen extreme regenbuien vallen met wateroverlast tot gevolg. Ook hoogwater op de rivieren kan leiden tot overstromingen. Om schade te beperken zijn waterbeheerder 24/7 bezig met het beschermen van onze kwetsbare delta. Maar wat kun je zelf doen om droge voeten te houden?

Hieronder vind je een overzicht van wie er verantwoordelijk is voor welk deel van de waterveiligheid in de provincie, wat je zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen en wie of wat jou kan helpen ten tijde van wateroverlast of een overstroming.

Wie doet wat?

Op deze website kun je aan de hand van verschillende kaarten zien hoe de watersystemen in jouw omgeving zijn georganiseerd.

wateroverlast Vlaardingen
Beeld: ©Tineke Dijkstra

Wat kun je zelf doen om jezelf en je woning (preventief) te beschermen tegen wateroverlast?

Er zijn veel maatregelen die je zelf kunt nemen om wateroverlast te voorkomen. Hieronder vind je meer informatie over hoe je je woning kunt beschermen tegen wateroverlast. De eerste twee tips zijn voornamelijk gericht op wateroverlast door zware regenval, de laatste op ernstigere waterschade zoals in geval van een overstroming.

Wateroverlast door regen

Waterschade door overstroming

Kijk voor meer informatie Droogte en wateroverlast, wat kun je zelf doen? of download deze handige brochure vol met tips om schade door wateroverlast in je woning te beperken. 

Wil je meer weten over de verzekerbaarheid van overstromingen, wateroverlast of extreem weer? Neem dan eens een kijkje op deze pagina van het Verbond van verzekeraars.

regenton
Beeld: ©Valerie Kuyper

Wat kun je zelf doen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een overstroming?

Bij een acute dreiging is het belangrijk dat je weet wat je moet doen. Lees op Overstroom ik? meer over hoe je je kan voorbereiden op een overstroming.

Wat moet je doen tijdens een overstroming?

Ondanks alle maatregelen die verschillende overheden, organisaties en jijzelf hebben getroffen, kan een overstroming toch voorkomen. Wanneer jouw gebied dreigt te overstromen, adviseert de veiligheidsregio wat je moet doen. De veiligheidsregio kan een NL-Alert-bericht versturen naar je mobiele telefoon. Zorg ervoor dat je telefoon zo staat ingesteld, dat je deze berichten ontvangt. Lees hoe je dat kunt doen op NL-Alert.nl. Daarnaast zal je via de regionale omroep de meest actuele informatie ontvangen. In provincie Utrecht is dat RTV Utrecht en Radio M Utrecht (FM 93,1 en FM 97,9).

Houd voor de actuele waterstanden en eventuele maatregelen de websites van waterschap Amstel Gooi en Vecht, waterschap Vallei en Veluwe en hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden in de gaten, of kijk op deze pagina van Rijkswaterstaat.

Wie helpt jou tijdens een overstroming

Meer weten?

Reddingsactie met reddingsboot tijdens hoogwater 2003
Reddingsactie met reddingsboot tijdens hoogwater 2003