Noord-Holland

Tijdens het droogteseizoen, van april tot oktober, is door de start van het groeiseizoen en de stijgende temperaturen de kans op watertekort aanwezig. Denk maar aan de extreem droge zomers van 2018 en 2019. Daarom monitoren de waterbeheerders, hoogheemraadschappen, waterschappen en drinkwaterbedrijven de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort en -kwaliteit.  In de provincie Noord-Holland zijn dit specifiek het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, Rijkswaterstaat, en de drinkwaterbedrijven Vitens, PWN en Waternet.

Kaart van Noord-Holland waarop de gebieden van waterschap Amstel, Gooi en Vecht, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, hoogheemraadschap van Rijnland, en waterbedrijven PWN, Vitens en Waternet zijn aangegeven.

Drinkwater

Voldoende en schoon water

Zwemwater

Beregeningsverboden 

Wat kun je zelf doen?

Gemeenten, waterbedrijven en waterschappen hebben een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast en droogte, maar kunnen dit niet alleen. Klik hier voor meer informatie over wat je zelf kunt doen om water te besparen.

Video: regentuin in watergraafsmeer