Limburg

Tijdens het droogteseizoen, van april tot oktober, is door de start van het groeiseizoen en de stijgende temperaturen de kans op watertekort aanwezig. Denk maar aan de extreem droge zomers van 2018 en 2019. Daarom monitoren de waterbeheerders, hoogheemraadschappen, waterschappen en drinkwaterbedrijven de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort en -kwaliteit.  In de provincie Limburg zijn dit specifiek het waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijf WML.

Kaart van Limburg waarop het gebied van waterschap Limburg en waterbedrijf WML zijn aangegeven.

Drinkwater

Voldoende en schoon water

Zwemwater

Beregeningsverboden

Wat kun je zelf doen?

Gemeenten, waterbedrijven en waterschappen hebben een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast en droogte, maar kunnen dit niet alleen. Klik hier voor meer informatie over wat je zelf kunt doen om water te besparen.

Video: nu moet ik iets gaan doen

Twee inwoners van Limburg hebben zich goed voorbereid op ons water. De één heeft zijn garage aangepast op extreme regenval. De ander heeft ook voorbereidingen getroffen voor wanneer de Maas opnieuw overstroomd.