Noord-Brabant

Tijdens het droogteseizoen, van april tot oktober, is door de start van het groeiseizoen en de stijgende temperaturen de kans op watertekort aanwezig. Denk maar aan de extreem droge zomers van 2018 en 2019. Daarom monitoren de waterbeheerders, hoogheemraadschappen, waterschappen en drinkwaterbedrijven de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort en -kwaliteit.  In de provincie Noord-Brabant zijn dit specifiek het waterschap Brabantse Delta, het waterschap Rivierenland, het waterschap Aa en Maas, het waterschap De Dommel Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat en de drinkwaterbedrijven Dunea, Evides en Oasen.

Een kaart van Noord-Brabant, waarop de gebieden van de waterschappen Rivierenland, Brabantse Delta, Aa en Maas, De Dommel en waterbedrijven Brabant Water, Evides en WML zijn aangegeven.

Drinkwater

Voldoende en schoon water

Zwemwater

Beregeningsverboden

Wat kun je zelf doen?

Gemeenten, waterbedrijven en waterschappen hebben een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast en droogte, maar kunnen dit niet alleen. Klik hier voor meer informatie over wat je zelf kunt doen om water te besparen.

Video: boeren op een terp

Nol Hooijmaijers is boer in de Overdiepse Polder. Toen besloten werd dat deze polder bij extreem hoogwater moet kunnen vollopen, was dat flink schrikken. De boeren in de polder wilden niet weg. Hun boerderijen zijn daarom op nieuwe terpen gezet.

(Een overstroomd gebied vanuit de lucht. Nol Hooijmaijers:)

RUSTIGE MUZIEK

NOL HOOIJMAIJERS: '93, '95 was natuurlijk toch wel iets extremer, heel kort op elkaar.
Toen hebben we hier in de polder toch ook verschillende mensen geholpen.
Maar als je dan die blik van die mensen zag, dat was zo enorm angstig want die man, die zei ook van: Ja, als ik dadelijk thuiskom weet ik niet dat ik nog bij m'n huis kan komen want als er een gat in de dijk valt, ja, dan hoef ik niet meer naar huis.
En dat, dat geeft ook ons de norm aan.
Die trieste en zorgende blik in z'n ogen.

(Hij loopt door een stal met koeien. Een uitgestrekt polderlandschap.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

De overheid heeft daar toch toen heel goed z'n best op gedaan.
En daar zeiden we van: Jongens, we kunnen niet ten eeuwigen dage die dijken blijven verhogen, want dan staan wij niet meer in voor de stabiliteit.
Nou, en daar is dan het programma Ruimte voor de Rivier geboren en toen is men begonnen om wat plaatsen te zoeken waarvan één de Overdiepse Polder.

(Een groen landschap onder een bewolkte hemel.)

Nou, de toenmalige gedeputeerde Boelhouwer, die voelde wel goed aan dat dat dus toch een donderslag bij heldere hemel was.
We waren hier in ruilverkavelverband toen allemaal nog maar net een 25 jaar hier in deze polder gesetteld.
Ja, en dan komt er een hoop emotie los ook een beetje frustratie, ook wat verwijten want de polder stond al blauw ingekleurd. En je kan twee dingen doen.
Je kan de hakken in het zand zetten en zeggen: Het gaat nooit door.
Of je kunt tegen elkaar zeggen van: Zeg, de overheid, hoor eens hier wij willen meewerken, alleen wij hebben daar wel enkele voorwaarden bij.
Dus zodoende is dan toch gekozen voor een achttal terpen en een nieuwe waterkering langs het Oude Maasje en op die terpen, daar de boerderijen op.
En dan stroomt de polder gewoon, ja, gewoon mee.

(Een natte zandweg naast een rivier met in de verte een boerderij op een terp.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Het is niet ons probleem, dit is een maatschappelijk probleem.
Hoogwater, klimaatverandering, afijn, we kennen heel dat verhaal wel en wij kijken daar tegenaan als iets dat we bij hebben gedragen aan het probleem in Nederland.
Dat er toch andere bewoonde gebieden droge voeten kunnen houden en dat dan de polder meestroomt.

(Hij loopt verder door de koeienstal. Buiten vaart een binnenschip langs. Beeldtekst: Ons Water in Noord-Brabant.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

In Nederland leeft ruim de helft van de bevolking onder zeeniveau. Een overstroming ligt dus altijd op de loer. Vooral omdat ook de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en het weer steeds extremer wordt, waardoor er meer buien en heftigere stormen voorkomen. Daarom monitoren de waterbeheerders van Rijkswaterstaat, de waterschappen en drinkwaterbedrijven de situatie met het oog op wateroverlast en overstromingen. Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) werkt onder andere samen met het KNMI en waarschuwt wanneer de situatie met storm en buien dusdanig heftig wordt dat maatregelen noodzakelijk zijn. Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten en veiligheidsregio’s nemen vervolgens allemaal de nodige acties.

Overstromingen of wateroverlast blijven voor ons land dus altijd een gevaar. Er kunnen extreme regenbuien vallen met wateroverlast tot gevolg. Ook hoogwater op de rivieren kan leiden tot overstromingen. Om schade te beperken zijn waterbeheerder 24/7 bezig met het beschermen van onze kwetsbare delta. Maar wat kun je zelf doen om droge voeten te houden?

Hieronder vind je een overzicht van wie er verantwoordelijk is voor welk deel van de waterveiligheid in de provincie, wat je zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen en wie of wat jou kan helpen ten tijde van wateroverlast of een overstroming.

Wie doet wat?

Op deze website kun je aan de hand van verschillende kaarten zien hoe de watersystemen in jouw omgeving zijn georganiseerd.

wateroverlast Vlaardingen
Beeld: ©Tineke Dijkstra

Wat kun je zelf doen om jezelf en je woning (preventief) te beschermen tegen wateroverlast?

Er zijn veel maatregelen die je zelf kunt nemen om wateroverlast te voorkomen. Hieronder vind je meer informatie over hoe je je woning kunt beschermen tegen wateroverlast. De eerste twee tips zijn voornamelijk gericht op wateroverlast door zware regenval, de laatste op ernstigere waterschade zoals in geval van een overstroming.

Wateroverlast door regen

Waterschade door overstroming

Kijk voor meer informatie Droogte en wateroverlast, wat kun je zelf doen? of download deze handige brochure vol met tips om schade door wateroverlast in je woning te beperken. 

Wil je meer weten over de verzekerbaarheid van overstromingen, wateroverlast of extreem weer? Neem dan eens een kijkje op deze pagina van het Verbond van verzekeraars.

regenton
Beeld: ©Valerie Kuyper

Wat kun je zelf doen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een overstroming?

Bij een acute dreiging is het belangrijk dat je weet wat je moet doen. Lees op Overstroom ik? meer over hoe je je kan voorbereiden op een overstroming.

Wat moet je doen tijdens een overstroming?

Ondanks alle maatregelen die verschillende overheden, organisaties en jijzelf hebben getroffen, kan een overstroming toch voorkomen. Wanneer jouw gebied dreigt te overstromen, adviseert de veiligheidsregio wat je moet doen. De veiligheidsregio kan een NL-Alert-bericht versturen naar je mobiele telefoon. Zorg ervoor dat je telefoon zo staat ingesteld, dat je deze berichten ontvangt. Lees hoe je dat kunt doen op NL-Alert.nl. Daarnaast zal je via de regionale omroep de meest actuele informatie ontvangen. In provincie Noord-Brabant is dat Omroep Brabant (Roosendaal (FM 91,0), Loon op Zand (FM 91,9), Megen (FM 95,8) Mierlo (FM 87,6)). 

Houd voor de actuele waterstanden en eventuele maatregelen de volgende pagina’s van de waterschappenwebsite van Wetterskip Fryslân in de gaten, of kijk op deze pagina van Rijkswaterstaat.

Wie helpt jou tijdens een overstroming?

Meer weten?

Wil je meer weten over wat je zelf kunt doen bij droogte en wateroverlast? Neem dan eens een kijkje op deze pagina. 

Reddingsactie met reddingsboot tijdens hoogwater 2003
Reddingsactie met reddingsboot tijdens hoogwater 2003