Flevoland

Tijdens het droogteseizoen, van april tot oktober, is door de start van het groeiseizoen en de stijgende temperaturen de kans op watertekort aanwezig. Denk maar aan de extreem droge zomers van 2018 en 2019. Daarom monitoren de waterbeheerders, hoogheemraadschappen, waterschappen en drinkwaterbedrijven de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort en -kwaliteit.  In de provincie Flevoland zijn dit specifiek het waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijf Vitens.

Kaart van Flevoland waarop de gebieden van waterschap Zuiderzeeland en waterbedrijf Vitens zijn aangegeven

Drinkwater

Voldoende en schoon water

Zwemwater

Beregeningsverboden

Wat kun je zelf doen?

Gemeenten, waterbedrijven en waterschappen hebben een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast en droogte, maar kunnen dit niet alleen. Klik hier voor meer informatie over wat je zelf kunt doen om water te besparen.

Video: hoogwaterbrigade in Kampen

Inwoners van Kampen helpen hun stad droog te houden als vrijwilliger in de Hoogwaterbrigade.

Hoogwaterbrigade Kampen

VOICE-OVER: De historische Hanzestad Kampen wordt bij hoogwater beschermd door een mobiele waterkering.

(Een peilschaal.)

Jaarlijks oefenen 150 vrijwilligers van de hoogwaterbrigade het plaatsen van alle beweegbare delen, zodat de waterkering werkt als het echt nodig is.
Kampen is goed beschermd, maar blijft ook kwetsbaar.

(Een verlicht pand.)

Daarom werken we samen aan ons water.


FREDDIE SCHUTTE: De gevaren die er zijn voor Kampen zijn hoogwater op de rivier en daarbij kan komen dat we te maken krijgen met noordwesterstorm zodat het water vanuit het IJsselmeer opgestuwd wordt de IJssel op en dat kan ook voor een hele snelle stijging zorgen.

(Vrijwilligers zitten te wachten.)

Op het moment dat het verkeerd kan gaan, dan gaat het ook echt verkeerd want er wonen veel meer mensen dan in het verleden hier en dus die mensen zijn wel betrokken bij wat er met de rivier gebeurt.
SCHUTTE: Vanaf 14 oktober is op dit moment hoogwater op de rivier.
Dat is in Duitsland begonnen en dat bevindt zich nu, fictief, hier in Kampen.
Dat is ook de reden waarom Kampen-Midden gesloten moet worden.

(Rode vrachtwagens rijden een verlicht terrein af.)

STUWENDE MUZIEK

SCHUTTE: '95, '96 zijn jaren geweest waarin het water hier boven op de kade heeft gestaan en de dreiging wezenlijk aanwezig was en niet alleen hier voor de kade maar ook voor de stad die erachter ligt natuurlijk.

(Een man is in het donker aan het werk.)

Die vrijwilligers komen uit de omgeving vandaan.
Er zijn mensen die zeggen: Ja, ik wil een stukje verantwoordelijkheid nemen ook voor mijn eigen veiligheid en ook voor de stad.
En het saamhorigheidsgevoel, samen iets doen.
Heel veel huizen moeten we naar binnen toe, maar zijn bewoners of niet thuis of hebben er toch moeite mee dat ze binnenkomen.
Nou, bij oefeningen doen we dat dan ook niet maar op andere momenten maken we toch afspraken met de bewoners om toch geregeld even te kijken, want je kunt natuurlijk niet hebben dat op het moment dat het echt hoogwater wordt dat dan de maatregel niet werkt.

(Meerdere mannen zijn samen bezig met het plaatsen van een trap over een waterkerend deel. Een man met een geel hesje aan praat in een walkietalkie:)

ZACHTE VREDIGE MUZIEK

MANNENSTEM: Wij zijn klaar met onze werkzaamheden aan de Lampetpoort.
Kan daar een toezichthouder komen?
SCHUTTE: Voor Nederland is dit uniek, zelfs voor de hele wereld is dit uniek.
Er is geen andere plaats in de wereld waar het op deze manier uitgevoerd is.
MANNENSTEM: Team 10, zegt u het maar.
MAN: Het is inmiddels 06.50 uur. Koornmarktspoort is gesloten.
Wij willen graag controle. Over.
-Daar wordt voor gezorgd.
MAN: Dank. Over. Uit.

(In het donker verschijnt er in water een weerspiegeling van verlichte gebouwen op de kade en de masten van een zeilschip. Beeldtekst: Ons water.)

DE VREDIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

In Nederland leeft ruim de helft van de bevolking onder zeeniveau. Een overstroming ligt dus altijd op de loer. Vooral omdat ook de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en het weer steeds extremer wordt, waardoor er meer buien en heftigere stormen voorkomen. Daarom monitoren de waterbeheerders van Rijkswaterstaat, de waterschappen en drinkwaterbedrijven de situatie met het oog op wateroverlast en overstromingen. Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) werkt onder andere samen met het KNMI en waarschuwt wanneer de situatie met storm en buien dusdanig heftig wordt dat maatregelen noodzakelijk zijn. Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten en veiligheidsregio’s nemen vervolgens allemaal de nodige acties.

Overstromingen of wateroverlast blijven voor ons land dus altijd een gevaar. Er kunnen extreme regenbuien vallen met wateroverlast tot gevolg. Ook hoogwater op de rivieren kan leiden tot overstromingen. Om schade te beperken zijn waterbeheerder 24/7 bezig met het beschermen van onze kwetsbare delta. Maar wat kun je zelf doen om droge voeten te houden?

Hieronder vind je een overzicht van wie er verantwoordelijk is voor welk deel van de waterveiligheid in de provincie, wat je zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen en wie of wat jou kan helpen ten tijde van wateroverlast of een overstroming.

Wie doet wat?

Op deze website kun je aan de hand van verschillende kaarten zien hoe de watersystemen in jouw omgeving zijn georganiseerd

wateroverlast Vlaardingen
Beeld: ©Tineke Dijkstra

Wat kun je zelf doen om jezelf en je woning (preventief) te beschermen tegen wateroverlast?

Er zijn veel maatregelen die je zelf kunt nemen om wateroverlast te voorkomen. Hieronder vind je meer informatie over hoe je je woning kunt beschermen tegen wateroverlast. De eerste twee tips zijn voornamelijk gericht op wateroverlast door zware regenval, de laatste op ernstigere waterschade zoals in geval van een overstroming.

Wateroverlast door regen

Waterschade door overstroming

Kijk voor meer informatie Droogte en wateroverlast, wat kun je zelf doen? of download deze handige brochure vol met tips om schade door wateroverlast in je woning te beperken. 

Wil je meer weten over de verzekerbaarheid van overstromingen, wateroverlast of extreem weer? Neem dan eens een kijkje op deze pagina van het Verbond van verzekeraars.

regenton
Beeld: ©Valerie Kuyper

Wat kun je zelf doen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een overstroming?

Bij een acute dreiging is het belangrijk dat je weet wat je moet doen. Lees op Overstroom ik? meer over hoe je je kan voorbereiden op een overstroming.

Wat moet je doen tijdens een overstroming?


Ondanks alle maatregelen die verschillende overheden, organisaties en jijzelf hebben getroffen, kan een overstroming toch voorkomen. Wanneer jouw gebied dreigt te overstromen, adviseert de veiligheidsregio wat je moet doen. De veiligheidsregio kan een NL-Alert-bericht versturen naar je mobiele telefoon. Zorg ervoor dat je telefoon zo staat ingesteld, dat je deze berichten ontvangt. Lees hoe je dat kunt doen op NL-Alert.nl. Daarnaast zal je via de regionale omroep de meest actuele informatie ontvangen. In provincie Flevoland is dat Omroep Flevoland (FM 89.8).
 

Houd voor de actuele waterstanden en eventuele maatregelen de volgende pagina’s van de waterschappenwebsite van Waterschap Zuiderzeeland in de gaten, of kijk op deze pagina van Rijkswaterstaat.

Wie helpt jou tijdens een overstroming?

Meer weten?

Wil je meer weten over wat je zelf kunt doen bij droogte en wateroverlast? Neem dan eens een kijkje op deze pagina. 

Reddingsactie met reddingsboot tijdens hoogwater 2003
Reddingsactie met reddingsboot tijdens hoogwater 2003