Zuid-Holland

Tijdens het droogteseizoen, van april tot oktober, is door de start van het groeiseizoen en de stijgende temperaturen de kans op watertekort aanwezig. Denk maar aan de extreem droge zomers van 2018 en 2019. Daarom monitoren de waterbeheerders, hoogheemraadschappen, waterschappen en drinkwaterbedrijven de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort en -kwaliteit.  In de provincie Zuid-Holland zijn dit specifiek het Hoogheemraadschap van Delfland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, het waterschap Hollandse Delta, het waterschap Rivierenland, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Rijkswaterstaat en de drinkwaterbedrijven Dunea, Evides en Oasen.

Kaart van Zuid-Holland met daarop de gebieden van de waterschappen Rivierenland en Hollandse Delta, de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard, en waterbedrijven Dunea, Oasen en Evides

Drinkwater

Voldoende en schoon water

Zwemwater

Beregeningsverboden 

Wat kun je zelf doen?

Gemeenten, waterbedrijven en waterschappen hebben een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast en droogte, maar kunnen dit niet alleen. Klik hier voor meer informatie over wat je zelf kunt doen om water te besparen.

Video: Dordrecht, stad in het water

Sam Wytema woont in het oude centrum van Dordrecht en is gewend dat het water af en toe in de stad staat. Zijn huis is erop ingericht. Toch blijft het spannend.

Dordrecht, stad in het water

(Onrustig water.)

VOICE-OVER: De binnenstad van Dordrecht stond begin 2012 onder water.
Niet voor de eerste keer, en ongetwijfeld ook niet voor de laatste keer.
Dordrecht is goed beschermd, maar blijft kwetsbaar.
Werken aan ons water is nooit klaar.
Goed voorbereid zijn is het halve werk.

RUSTIGE MUZIEK

SAM WYTEMA: We waren al vroeg gewaarschuwd door de gemeente en door de weersverwachtingen dat het hoogwater zou worden. Althans, hoger water dan we al gewend waren.
We zijn toen met mensen uit de buurt zandzakken gaan halen hebben we ook voor ons huis neergelegd.
Er was een enorme, harde wind, de gevreesde noordwestenwind.
Die was er al dagen, waardoor dus het water echt hoog zou komen.

(Een bootje vaart langs huizen die aan een rivier staan.)

We hebben hier een natte kelder in dit huis.
De rivier kan daar binnenstromen.
En op die dag en die nacht stond het zo hoog dat er ook door een groot scheepsluik water naar binnen siepelde in onze kelder.
Ja, dit soort scheepsluik is dan het luik tussen de droge kelder, waar wij nu staan en de natte kelder, waar de rivier naar binnen kan komen.
Dit luik was dus niet in staat om het water helemaal tegen te houden.
En op 5 januari is het ongeveer op dit niveau gekomen.
En toen het hoogwater was, bleek toen we hier beneden kwamen toch dat er al wat water in de kelder stond en we zijn toen het water gaan hozen.

(Takken waaien heen en weer. Zonlicht valt op het water.)

Voor de Deltawerken kwam het water veel hoger.
Het hoogst was in 1953.
En dat is toen ook zeker een halve meter in onze woonkamer gekomen.
Dat was echt bijzonder hoog.
In die tijd kwam het water veel hoger en dus ook veel vaker hoger.

(Een bordje met: Nieuwe Haven. In een haven liggen boten.)

VREDIGE MUZIEK

Dat het hier af en toe nat wordt en wat hoogwater wordt, dat is nu eenmaal zo.
Dat zou geen reden zijn voor ons om te verhuizen, absoluut niet.
In Dordrecht woont men heel graag dicht bij de rivier en men neemt het risico van wat hoogwater van tijd tot tijd dat neemt men graag mee.

(Aan een buitenmuur hangt een schilderij met schepen erop. Boven het water verschijnt de beeldtekst: Ons Water in Zuid-Holland.)

DE VREDIGE MUZIEK SPEELT VERDER EN EBT DAN WEG

Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

In Nederland leeft ruim de helft van de bevolking onder zeeniveau. Een overstroming ligt dus altijd op de loer. Vooral omdat ook de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en het weer steeds extremer wordt, waardoor er meer buien en heftigere stormen voorkomen. Daarom monitoren de waterbeheerders van Rijkswaterstaat, de waterschappen en drinkwaterbedrijven de situatie met het oog op wateroverlast en overstromingen. Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) werkt onder andere samen met het KNMI en waarschuwt wanneer de situatie met storm en buien dusdanig heftig wordt dat maatregelen noodzakelijk zijn. Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten en veiligheidsregio’s nemen vervolgens allemaal de nodige acties.

Overstromingen of wateroverlast blijven voor ons land dus altijd een gevaar. Er kunnen extreme regenbuien vallen met wateroverlast tot gevolg. Ook hoogwater op de rivieren kan leiden tot overstromingen. Om schade te beperken zijn waterbeheerder 24/7 bezig met het beschermen van onze kwetsbare delta. Maar wat kun je zelf doen om droge voeten te houden?

Hieronder vind je een overzicht van wie er verantwoordelijk is voor welk deel van de waterveiligheid in de provincie, wat je zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen en wie of wat jou kan helpen ten tijde van wateroverlast of een overstroming.

Wie doet wat

Op deze website kun je aan de hand van verschillende kaarten zien hoe de watersystemen in jouw omgeving zijn georganiseerd.

wateroverlast Vlaardingen
Beeld: ©Tineke Dijkstra

Wat kun je zelf doen om jezelf en je woning (preventief) te beschermen tegen wateroverlast?

Er zijn veel maatregelen die je zelf kunt nemen om wateroverlast te voorkomen. Hieronder vind je meer informatie over hoe je je woning kunt beschermen tegen wateroverlast. De eerste twee tips zijn voornamelijk gericht op wateroverlast door zware regenval, de laatste op ernstigere waterschade zoals in geval van een overstroming.

Wateroverlast door regen

Waterschade door overstroming

Kijk voor meer informatie Droogte en wateroverlast, wat kun je zelf doen? of download deze handige brochure vol met tips om schade door wateroverlast in je woning te beperken. 

Wil je meer weten over de verzekerbaarheid van overstromingen, wateroverlast of extreem weer? Neem dan eens een kijkje op deze pagina van het Verbond van verzekeraars.

regenton
Beeld: ©Valerie Kuyper

Wat kun je zelf doen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een overstroming?

Bij een acute dreiging is het belangrijk dat je weet wat je moet doen. Lees op Overstroom ik? meer over hoe je je kan voorbereiden op een overstroming.

Wat moet je doen tijdens een overstroming?

Ondanks alle maatregelen die verschillende overheden, organisaties en jijzelf hebben getroffen, kan een overstroming toch voorkomen. Wanneer jouw gebied dreigt te overstromen, adviseert de veiligheidsregio wat je moet doen. De veiligheidsregio kan een NL-Alert-bericht versturen naar je mobiele telefoon. Zorg ervoor dat je telefoon zo staat ingesteld, dat je deze berichten ontvangt. Lees hoe je dat kunt doen op NL-Alert.nl. Daarnaast zal je via de regionale omroep de meest actuele informatie ontvangen. In provincie Zuid-Holland is dat RTV Rijnmond (FM 93,4).

Houd voor de actuele waterstanden en eventuele maatregelen de websites van hoogheemraadschap van Rijnland, hoogheemraadschap van Delfland, hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Rivierenland en waterschap Hollandse Delta in de gaten, of kijk op deze pagina van Rijkswaterstaat.

Wie helpt jou tijdens een overstroming

Meer weten?

Wil je meer weten over wat je zelf kunt doen bij droogte en wateroverlast? Neem dan eens een kijkje op deze pagina. 

Reddingsactie met reddingsboot tijdens hoogwater 2003
Reddingsactie met reddingsboot tijdens hoogwater 2003