Groningen

In Groningen controleren de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, het waterbedrijf Groningen, Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeenten dagelijks de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit. Dit gebeurt vaker tijdens het droogteseizoen, als de kans op een tekort aan water groter is. Het droogteseizoen is de periode tussen april en oktober, wanneer de natuur bloeit, agrariërs hun akkers bewerken en de temperatuur stijgt.

Drinkwater

Het Waterbedrijf Groningen zorgt voor voldoende drinkwater. Alle drinkwaterbedrijven in Nederland zijn voorbereid op warme dagen en droogte. Ze houden het waterverbruik in de gaten en zorgen dat er voldoende kraanwater beschikbaar is. Dit doen zij bijvoorbeeld door genoeg water op te pompen en te zuiveren. Of door meer water dan gebruikelijk op te pompen.

Kleinere waterstraal door waterdrukverlaging

Soms komt er een kleinere waterstraal uit de kraan. Dit gebeurt als veel klanten tegelijkertijd water gebruiken, waardoor het water anders wordt verdeeld en de waterdruk afneemt. Ga naar de pagina van het Waterbedrijf Groningen voor de actuele stand van zaken.

Voldoende en schoon water

Ook in ons 'natte' Nederland komt droogte voor. Dit kan zorgen voor verschillende problemen. Denk bijvoorbeeld aan verdroging van natuur en landbouwgronden, lage waterstanden in rivieren waardoor er minder vervoer over water mogelijk is en het verbod op het gebruik van grondwater voor het besproeien van tuinen en akkers. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de waterstanden daarom het hele jaar door nauwlettend in de gaten en nemen waar nodig maatregelen.

Omdat zoetwater schaarser wordt, moet er bewust mee worden omgegaan.

De aanvoer van water is niet oneindig. Daarom geven de waterschappen per gebied aan of en hoe lang, het mogelijk is om zoetwater aan te voeren. Dit noemen ze wel de "waterbeschikbaarheid".

Zwemwater

Waterschappen zorgen voor schoon water en controleren de kwaliteit. Deze gegevens gaan naar de provincies, die samen met informatie van Rijkswaterstaat zorgt voor het beheer van officiële zwemplekken in de natuur. Informatie staat op borden bij de zwemplekken. Voor actuele info zie: www.zwemwater.nl of download de zwemwaterapp van de waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat (voor Android of iOS /Apple).

Sproeiverbod

Het waterschap is verantwoordelijk voor het afkondigen van een sproeiverbod bij een drastisch watertekort voor het beregenen van gewassen. Actuele informatie hierover vind je op:

Onttrekkingsverbod

De waterschappen in Groningen zijn de belangrijkste beheerders van grond- en oppervlaktewater en houden daarbij rekening met uiteenlopende belangen. Van veiligheid, milieu, landschap, landbouw, stedenbouw tot natuur en recreatie. Het mag niet te nat, maar ook niet te droog zijn. Voor de bedrijfsvoering in de agrarische sector is het onttrekken van grond- en oppervlaktewater in periodes van droogte van groot belang. Actuele informatie hierover vind je op:

Wat kun je zelf doen?

Gemeenten, waterbedrijven en waterschappen hebben een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast en droogte, maar kunnen dit niet alleen. Klik hier voor meer informatie over wat je zelf kunt doen om water te besparen.