Gelderland

In Gelderland controleren de waterschappen Rivierenland, Vallei & Veluwe en Rijn & IJssel, drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen, Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeenten gezamenlijk dagelijks de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit Dit gebeurt vaker tijdens het droogteseizoen, als de kans op watertekorten groter is. Het droogteseizoen is de periode tussen april en oktober, wanneer de natuur bloeit, agrariërs hun akkers bewerken en de temperatuur stijgt.

Drinkwater

Drinkwaterbedrijf Vitens, drinkwaterbedrijf Oasen en de provincie zorgen voor voldoende drinkwater. Alle drinkwaterbedrijven in Nederland zijn voorbereid op warme dagen en droogte. Ze houden het waterverbruik in de gaten en zorgen dat er voldoende kraanwater beschikbaar is. Dit doen zij bijvoorbeeld door genoeg water op te pompen en te zuiveren. En door waterreservoirs maximaal te vullen voor voldoende voorraad.

Kleinere waterstraal door waterdrukverlaging

Soms komt er een kleinere waterstraal uit de kraan. Dit gebeurt als veel klanten tegelijkertijd water gebruiken, waardoor het water anders wordt verdeeld en de waterdruk afneemt. Kijk op de website van Vitens en Oasen voor de actuele stand van zaken.
 

Voldoende en schoon water

Ook in ons 'natte' Nederland komt droogte voor. Dit zorgt voor verschillende problemen. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de waterstanden daarom het hele jaar door nauwlettend in de gaten en nemen waar nodig maatregelen, zoals het langer vasthouden van water.

Zwemwater

Waterschappen zorgen voor schoon water en controleren tijdens het zwemseizoen de waterkwaliteit van officiële zwemlocaties. Deze gegevens gaan naar de provincies, die samen met informatie van Rijkswaterstaat zorgt voor het beheer van officiële zwemplekken in de natuur. Informatie staat op borden bij de zwemplekken. Voor actuele info zie: www.zwemwater.nl of download de zwemwaterapp van de waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat (voor Android of iOS /Apple).

Sproeiverbod

De waterschappen in Gelderland zijn de belangrijkste beheerders van grond- en oppervlaktewater en houden daarbij rekening met uiteenlopende belangen. Van veiligheid, milieu, landschap, landbouw, stedenbouw tot natuur en recreatie. Het mag niet te nat, maar ook niet te droog zijn. Bij drastisch watertekort kan het waterschap een sproeiverbod afkondigen voor het beregenen van gewassen. Bij zo’n verbod mag er niet gesproeid worden met slootwater (oppervlaktewater). Actuele informatie staat op:

Onttrekkingsverbod

Als het erg lang heel droog blijft, kunnen waterschappen een onttrekkingsverbod instellen. Dan mag er, naast beregenen, ook geen grondwater worden onttrokken. Dit heeft vooral invloed op de agrarische sector. Actuele informatie staat op:

Wat kun je zelf doen?

Gemeenten, waterbedrijven en waterschappen hebben een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast en droogte, maar kunnen dit niet alleen. Klik hier voor meer informatie over wat je zelf kunt doen om water te besparen.