Overijssel

Tijdens het droogteseizoen, van april tot oktober, is door de start van het groeiseizoen en de stijgende temperaturen de kans op watertekort aanwezig. Denk maar aan de extreem droge zomers van 2018 en 2019. Daarom monitoren de waterbeheerders, hoogheemraadschappen, waterschappen en drinkwaterbedrijven de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort en -kwaliteit.  In de provincie Overijssel zijn dit specifiek het waterschap Drents Overijsselse Delta, het waterschap Vechtstromen, het waterschap Rijn en Ijssel, Rijkswaterstaat, en drinkwaterbedrijf Vitens.

Kaart van Overijssel waarop de gebieden van de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, en Vechtstromen en waterbedrijf Vitens zijn aangegeven

Drinkwater

Voldoende en schoon drinkwater

Waterkwaliteit

Beregeningsverboden

Wat kun je zelf doen?

Gemeenten, waterbedrijven en waterschappen hebben een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast en droogte, maar kunnen dit niet alleen. Klik hier meer informatie over wat je zelf kunt doen om water te besparen.

Video: Stadshagen houdt droge voeten

Margaretha van Faassen woont in Stadshagen. De Zwolse nieuwbouwwijk is kwetsbaar voor overstromingen.

VREDIGE MUZIEK

(Beeldtekst: Locatie: Zwolle. Oppervlakte: 119,36 km2. Inwoners: 123.211.)

MARGARETHA VAN FAASSEN: We zijn hier in Zwolle Stadshagen en wij zijn 5,5 jaar geleden hier komen wonen.
Wij woonden eerst in Apeldoorn.
We kregen gezinsuitbreiding van nummer vier en dat was eigenlijk de reden om, ja, wat groter te gaan wonen.
En mijn man werkte in Zwolle dus toen dachten we: nou, laten we dan die stap nu eens nemen om wat dichter bij het werk van mijn man te gaan zitten.

(Van Faassen fietst door een groen gebied.)

Ik was me er wel bewust van dat Apeldoorn een stuk hoger lag.
Ik denk weleens na over natuurrampen en, ja, ik wist altijd wel dat we daar altijd droog bleven zitten met ons huis.
En toen we gingen verhuizen naar Zwolle ja, toen realiseerden we ons wel dat dat een stuk lager lag.
Dat je dus niet meer zo honderd procent veilig zat.

(Spelende kinderen.)

Vorig jaar volgens mij, toen was de IJssel aardig uitgelopen en toen zag je ook dat alle weilanden ondergelopen waren en dat er een boerderij midden in het water lag.
En ik reed toen over de dijk van Zwolle naar Hattem nou, het kwam helemaal tot aan de dijk.

(Over een dijk rijden auto's.)

Ik zag natuurlijk dat ze daar een geluidswal aan het maken waren en mijn man zei een tijdje geleden van: Ja, dat is ook een waterkering.
Dan realiseer je je wel van: hé, het is dus ook echt nodig.

(Op een met gras begroeide dijk staan lantaarnpalen. Voor de dijk liggen weilanden. Beeldtekst: Ons water in Overijssel.)

DE VREDIGE MUZIEK SPEELT EVEN VERDER EN STOPT DAN

Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

In Nederland leeft ruim de helft van de bevolking onder zeeniveau. Een overstroming ligt dus altijd op de loer. Vooral omdat ook de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en het weer steeds extremer wordt, waardoor er meer buien en heftigere stormen voorkomen. Daarom monitoren de waterbeheerders van Rijkswaterstaat, de waterschappen en drinkwaterbedrijven de situatie met het oog op wateroverlast en overstromingen. Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) werkt onder andere samen met het KNMI en waarschuwt wanneer de situatie met storm en buien dusdanig heftig wordt dat maatregelen noodzakelijk zijn. Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten en veiligheidsregio’s nemen vervolgens allemaal de nodige acties.

Overstromingen of wateroverlast blijven voor ons land dus altijd een gevaar. Er kunnen extreme regenbuien vallen met wateroverlast tot gevolg. Ook hoogwater op de rivieren kan leiden tot overstromingen. Om schade te beperken zijn waterbeheerder 24/7 bezig met het beschermen van onze kwetsbare delta. Maar wat kun je zelf doen om droge voeten te houden?

Hieronder vind je een overzicht van wie er verantwoordelijk is voor welk deel van de waterveiligheid in de provincie, wat je zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen en wie of wat jou kan helpen ten tijde van wateroverlast of een overstroming.

Wie doet wat?

Op deze website kun je aan de hand van verschillende kaarten zien hoe de watersystemen in jouw omgeving zijn georganiseerd.

wateroverlast Vlaardingen
Beeld: ©Tineke Dijkstra

Wat kun je zelf doen om jezelf en je woning (preventief) te beschermen tegen wateroverlast?

Er zijn veel maatregelen die je zelf kunt nemen om wateroverlast te voorkomen. Hieronder vind je meer informatie over hoe je je woning kunt beschermen tegen wateroverlast. De eerste twee tips zijn voornamelijk gericht op wateroverlast door zware regenval, de laatste op ernstigere waterschade zoals in geval van een overstroming.

Wateroverlast door regen

Waterschade door overstroming

Kijk voor meer informatie Droogte en wateroverlast, wat kun je zelf doen? of download deze handige brochure vol met tips om schade door wateroverlast in je woning te beperken. 

Wil je meer weten over de verzekerbaarheid van overstromingen, wateroverlast of extreem weer? Neem dan eens een kijkje op deze pagina van het Verbond van verzekeraars.

regenton
Beeld: ©Valerie Kuyper

Wat kun je zelf doen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een overstroming?

Bij een acute dreiging is het belangrijk dat je weet wat je moet doen. Lees op Overstroom ik? meer over hoe je je kan voorbereiden op een overstroming.

Wat moet je doen tijdens een overstroming?

Ondanks alle maatregelen die verschillende overheden, organisaties en jijzelf hebben getroffen, kan een overstroming toch voorkomen. Wanneer jouw gebied dreigt te overstromen, adviseert de veiligheidsregio wat je moet doen. De veiligheidsregio kan een NL-Alert-bericht versturen naar je mobiele telefoon. Zorg ervoor dat je telefoon zo staat ingesteld, dat je deze berichten ontvangt. Lees hoe je dat kunt doen op NL-Alert.nl. Daarnaast zal je via de regionale omroep de meest actuele informatie ontvangen. In provincie Overijssel is dat RTV Oost Losser (FM (89,4), Markelo (FM 95,6), Deventer (FM 97,9) en Zwollekerspel (FM 99,4)).

Houd voor de actuele waterstanden en eventuele maatregelen de websites van waterschap Rijn en Ijssel, waterschap Drents Overijsselse Delta en waterschap Vechtstromen in de gaten, of kijk op deze pagina van Rijkswaterstaat.

Wie helpt jou tijdens een overstroming?

Meer weten?

Wil je meer weten over wat je zelf kunt doen bij droogte en wateroverlast? Neem dan eens een kijkje op deze pagina. 

Reddingsactie met reddingsboot tijdens hoogwater 2003
Reddingsactie met reddingsboot tijdens hoogwater 2003