Hou ons water gezond

We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen. Een klein deel daarvan komt rechtstreeks via de gootsteen in het riool. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van drinkwater.

Breng medicijnresten daarom terug naar de apotheek of naar een inzamelpunt bij jou in de gemeente.

voorbereid op ons water

Het regent vaker en harder: wat kun jij doen tegen wateroverlast?

Blader door de tips via de pijltjes en bekijk wat je zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen.

voorbereid op ons water

Zo kan het regenwater weglopen in de tuin. Of gebruik een regenton, -waterschutting, -watervijver, infiltratiekrat, open goot, grindstrook of aansluiting op een sloot.

voorbereid op ons water

Zo kan het regenwater in de grond wegzakken.

voorbereid op ons water

Zo kan regenwater in de grond wegzakken via de lagergelegen delen van de tuin.

voorbereid op ons water

Zo kan de waterstand in de vijver tijdelijk wat hoger zijn.

voorbereid op ons water

Zo kan het regenwater direct in de bodem wegzakken en hoeft het niet te worden afgevoerd via het riool.

voorbereid op ons water

Zo wordt het regenwater afgevoerd naar een onverhard lagergelegen deel van de tuin. Of bijvoorbeeld naar een grindstrook, regenwatervijver of een nabijgelegen sloot.

voorbereid op ons water

Zo kan het regenwater tijdelijk worden opgevangen en in de bodem wegzakken.

voorbereid op ons water

Zo zakt het opgevangen regenwater vertraagd naar de bodem.

voorbereid op ons water

Zo kun je het water later gebruiken.

voorbereid op ons water

Zo kan het groene dak als een spons regenwater opslaan. Je kunt ook je tuinhuisje of balkon vergroenen.

voorbereid op ons water

Zo krijg je geen overstromingen of lekkages.

voorbereid op ons water

Zo wordt voorkomen dat rioolwater de woning instroomt bij een hoge rioolwaterstand.

voorbereid op ons water

Schade door wateroverlast is erg vervelend. Wat je vergoed krijgt, en hoeveel, hangt af van de inboedelverzekering die je hebt afgesloten.

ons water.nl

Het lijkt heel gewoon dat er altijd schoon drinkwater uit de kraan komt. En dat we veilig zijn achter onze dijken en duinen. Maar werk aan ons water is nooit af. Op onswater.nl vind je waar we aan schoon en veilig water werken. En ook wat je zelf kunt doen om ons water schoon te houden

We werken aan ons water

Waterprojecten In heel Nederland wordt hard gewerkt om te zorgen voor schoon, veilig en voldoende water. Vul je postcode of woonplaats in en bekijk waar bij jou in de buurt gewerkt wordt aan ons water.

We werken aan ons water

Reggeherstel Sinds het midden van de 19de eeuw is de Regge gekanaliseerd. Daardoor voert de rivier regenwater te snel af en is de waterkwaliteit onvoldoende.

We werken aan ons water

Beeldschoon water Schoon water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. In Groningen en Drenthe wordt hard gewerkt aan schoon oppervlaktewater. En dat is te zien.

We werken aan ons water

Rioolwater verwarmt de school Een schoolgebouw verwarmen in de winter en koelen in de zomer, kost veel energie. De nieuwbouw van het Vellesan College in IJmuiden wordt verwarmd en gekoeld met energie die uit het riool wordt gehaald.

We werken aan ons water

Astense Aa De Astense Aa is een rechte beek met steile oevers. Dit geeft wateroverlast als het veel en hard regent. En een watertekort als het lang droog blijft.

We werken aan ons water

Hergebruik toiletpapier Rioolslib reinigen kost veel geld, terwijl er nog veel bruikbaar materiaal in zit. Wc-papier bijvoorbeeld.

We werken aan ons water

Blauwalg in zwemwater Blauwalgen kunnen gifstoffen produceren en ophopen tot dikke drijflagen. Zwemmers, watersporters en dieren kunnen hiervan ziek worden en het stinkt.

We werken aan ons water

De Groote Peel Dit bijzondere natuurgebied bestaat uit hoogveen. Het grondwaterpeil is te laag, waardoor het veen uitdroogt en bijzondere planten en dieren uitsterven.

We werken aan ons water

Geleenbeekdal De Geleenbeek is sterk gekanaliseerd. De kwaliteit van het water en van het omliggende landschap laten te wensen over.

We werken aan ons water

Grip op medicijnresten Medicijnresten komen via ontlasting en urine in het riool terecht. Ze zijn bijna niet uit het afvalwater weg te zuiveren.

We werken aan ons water

Moerputten en Vlijmens Ven Veel oorspronkelijke moeras- en veengebieden in Nederland zijn verdwenen door verdroging. Daardoor dreigen bijzondere planten en dieren uit te sterven.

We werken aan ons water

Natuurvriendelijke oevers Om water sneller bij de gemalen te krijgen en de natuur een handje te helpen, leggen we natuurvriendelijke oevers aan.

We werken aan ons water

Reitdiepdal Er zijn steeds minder weidevogels in Nederland. Dat komt omdat er weinig land meer is dat een deel van het jaar onder water mag staan.

We werken aan ons water

Schonere IJssel Bepaalde vissoorten die van nature in de IJssel zouden moeten voorkomen, vinden hier nu geen leefgebied meer. Bijvoorbeeld omdat er te weinig paaigebieden zijn.

staat van ons water

Benieuwd hoeveel het waterbeheer jou jaarlijks kost en wat daarvoor allemaal gedaan wordt? Kijk op staatvanonswater.nl

hou ons water schoon

Sommige dingen mag je gewoon door de gootsteen of de wc spoelen. Andere juist niet. Ontdek welk product bij welke bestemming hoort.

als ons water stijgt

60 procent van Nederland kan overstromen. Vul je postcode in en bekijk wat de maximale waterhoogte in jouw straat zou zijn bij een grote overstroming.

ons water uit de kraan

Eén van de manieren waarop drinkwater gemaakt wordt, is het oppompen en zuiveren van grondwater. In de video hierboven kun je zien hoe dat werkt.

hoe hard is ons water ?

Water uit de kraan kan 'hard', 'zacht' of 'gemiddeld' zijn. In hard water zitten meer mineralen dan in zacht water. Vul je postcode in en ontdek hoe hard het water bij jou in de buurt is.

beleef ons water

Geniet van ons water. Een dagje naar het strand of kanoën op een rivier. Bekijk de Deltawerken. Of bezoek 1 van de vele Watermusea. Er valt zoveel te doen!

ons water in balans

Gezond water is van levensbelang. Mensen gebruiken het als drinkwater, voor recreatie, scheepvaart, landbouw en proceswater voor de industrie. Voor planten en dieren is het de omgeving om in te leven.

We werken aan ons water

Droppie Water Wat is water eigenlijk? Raakt het water wel eens op? En wie zorgt er voor schoon en veilig water? Droppie Water weet het antwoord.

We werken aan ons water

Jeugdwaterschap Het nationale jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 14 en 17 jaar die de verschillende waterschappen vertegenwoordigt.

We werken aan ons water

Ir. D.F. Woudagemaal Het Woudagemaal van Wetterskip Fryslân is een origineel stoomgemaal. Je kunt langskomen in het bezoekerscentrum. Af en toe wordt het gemaal op stoom gebracht.

We werken aan ons water

Museum De Cruquius Gemaal De Cruquius is de grootste stoommachine ter wereld. Het gemaal werd gebruikt om de Haarlemmermeer droog te leggen, maar is nu een museum.

We werken aan ons water

Bataviawerf Lelystad Bezoek de replica van het VOC-schip de Batavia en de open constructie van het admiraliteitsschip De 7 Provinciën. Leuk voor jong en oud.

We werken aan ons water

Pampus Forteiland Pampus is gebouwd om Amsterdam te beschermen tegen aanvallen vanaf de toenmalige Zuiderzee.

We werken aan ons water

De Waterwolf Vraag een excursie aan naar boezemgemaal De Waterwolf; het grootste gemaal van Europa.

maak van ons water je werk

Nederland beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Daar zijn professionals voor nodig met de juiste opleiding.

wie beheert ons water?

Organisaties die aan Ons Water werken, zijn het Rijk, Rijkswaterstaat, het waterschap of hoogheemraadschap, het drinkwaterbedrijf, de gemeente en de provincie. Vul je postcode in en bekijk de waterorganisaties in jouw omgeving.
Lees meer