25 oktober Badkuip Leeuwarden De Talkshow

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd
  • Locatie Elfstedenhal Leeuwarden

DE TALKSHOW
Geen zorgen, bij deze talkshow houden we het gewoon droog! Althans, voorlopig nog wel. Maar er komt heel wat nattigheid op ons af. Alle soorten waterproblematiek die we onder klimaatadaptatie scharen vind je in onze gemeente: Badkuip Leeuwarden!

Een omgeving met een bodem die daalt terwijl het water eromheen stijgt en zelfs door de bodem omhoogkomt. Wateroverlast, hittestress, droogte en overstroming: geen zaken waar we pas op langere termijn
mee te maken krijgen, maar waar we nu al mee moeten dealen. Want Badkuip Leeuwarden is geen plek waar we simpelweg de stop eruit trekken bij overlast of de kraan openzetten bij droogte.

Gebeurt er hier dan niks? Jazeker wel, divers beleid wordt gemaakt en maatregelen bij projecten worden getroffen. Maar het kan een tandje meer. Laten we het gesprek hierover aangaan!

Weten, willen en werken
We weten al een heleboel. En we willen allemaal ook heel veel weten. Maar is die wetenschap breed gedeeld en zijn we het eens over de problemen en de oplossingen? En hoe gaan we al die kennis nu écht laten werken? Vertalen naar concrete programma’s en projecten die effect hebben? En belangrijker: acties op korte termijn?

Een flink gesprek
Daarover gaan we graag met jullie in gesprek. Een flink gesprek liefst. Openhartig. Een gesprek met deskundigen, de jonge generatie, studenten, kunstenaars, betrokken burgers, creatief denkers, andere aanhakers én werknemers van gemeente Leeuwarden, provincie en
wetterskip. Een interactieve talkshow waar we elkaar vertellen wat we tegenkomen. Waar we bang voor zijn. Waar we misschien wel kansen zien. Een dialoog waarin tegenstrijdigheden misschien wel bloot komen te liggen en de Leeuwarder Badkuip hét onderwerp van gesprek is.

Nieuw uitvoeringsprogramma
We willen actuele geluiden ophalen, verfrissende ideeën of reflecties horen, munitie om onze plannen concreet te maken. Want dit event is tegelijkertijd een informeel startmoment voor een breder programma met nieuwe projecten en kansrijke Europese aanvragen. Ook daarover willen we graag in gesprek. Waar zien we kansen? Wat gebeurt er al? En waarin kunnen we samen sterker worden?

Programma
15:00 uur: inloop
15:30 uur: start programma
17:30 uur: borrel & bites
Presentatie: Roelof Lousma
Met: Nynke Rixt Jukema, Marten Winters en Kees Botman

Aanmelden vóór 20 oktober via: susan.vanderwerff@leeuwarden.nl