Vervuiling in en om het huis

We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen. Via urine komt een klein deel daarvan rechtstreeks in het riool. Naast medicijnresten kunnen en er ook virussen in het rioolwater terechtkomen. Ook bestrijdingsmiddelen tegen onkruid wieden, kunnen het water vervuilen.

Virussen

Volgens onderzoeksbureau KWR is ons drinkwater zeer goed beschermd tegen virussen. Dat geldt ook voor het coronavirus. Drinkwaterbedrijven die drinkwater uit oppervlaktewater bereiden, hebben allemaal een meervoudige desinfectiebarrière ingesteld gericht op het verwijderen van bacteriën, virussen en protozoën, die ook geborgd zijn door de Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater.

Voor drinkwater dat uit grondwater wordt gemaakt geldt dat grondwater in de bodem goed beschermd is tegen alle microbiologische verontreinigingen, inclusief virussen. Ook de strenge hygiënevoorschriften voor aanleg en werkzaamheden maken dat de drinkwatersector goed beschermd is tegen alle microbiologische verontreinigingen.

Specifiek voor coronavirussen geldt dat zij onderdeel zijn van een groep virussen die niet goed en niet heel lang in water standhouden en relatief makkelijk te verwijderen en inactiveren zijn.

Medicijnresten

Per jaar komt er zo’n 140 ton medicijnresten in het riool terecht. En hoewel het gaat om hele lage concentraties, kan het waterleven er last van hebben, zo blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ook moeten drinkwaterbedrijven door dergelijke bedreigingen voor de waterkwaliteit steeds meer moeite doen om goed en betrouwbaar drinkwater te produceren.  

Maatregelen

Van veel stoffen die we dagelijks gebruiken is nog niet precies duidelijk hoe schadelijk die zijn. Daarom wordt er uitgebreid onderzocht hoeveel ze al in het milieu aanwezig zijn en hoe schadelijk dat is.

De belangrijkste maatregel is natuurlijk het tegengaan of verbieden van het gebruik van stoffen. Hoewel veel stoffen achteraf in de rioolwaterzuivering uit het water worden gehaald is dat bij medicijnresten nog niet het geval, maar daar wordt hard aan gewerkt.
Meer weten of wat de gezamenlijke waterpartners doen om medicijnresten in het water tegen te gaan? Bekijk de webpagina Medicijnresten of ga naar de website www.medicijnresten.org.
 

Wat kun je zelf doen

  • Breng medicijnresten terug naar de apotheek of naar een inzamelpunt bij jou in de gemeente.
  • Gebruik niet-chemische bestrijdingsmiddelen tijdens het onkruid wieden in de tuin. Weten hoe je onkruid dan verwijdert? Klik op de onderstaande link 'niet-chemische bestrijdingsmiddelen'.
  • Klik op de onderstaande link om meer te leren over de gevolgen van medicijnresten in het water.

Bestrijdingsmiddelen

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in dorp en stad is per 1 maart 2016 verboden op verhardingen, per eind 2017 geldt het verbod ook voor professioneel gebruik op andere terreinen. Ook hier zijn goede alternatieven beschikbaar, zoals het gebruik van stoom- of gasbranders tegen onkruid tussen de bestrating.