Medicijnen over? Laat het milieu niet in de steek en lever ze in!

Goede en veilige medicijnen zijn van levensbelang. Medicijnen zijn onmisbaar voor miljoenen Nederlanders, maar er is zorg over de resten ervan in het milieu. Dit omdat de medicijnresten na gebruik door de patiënt via het riool in het oppervlaktewater terecht komen. En daarnaast ook omdat mensen medicijnen soms door het toilet en gootsteen spoelen. Medicijnresten kunnen een negatief effect hebben op organismen in water en de bereiding van schoon drinkwater moeilijk maken.

Breng daarom altijd ongebruikte medicijnen terug naar de apotheek of milieustraat. Medicijnresten die ingezameld zijn via de apotheek of milieustraat worden door de afvalverwerker op verantwoorde wijze verwerkt in speciale verbrandingsovens, waarbij reinigingsinstallaties de afvalgassen zuiveren die daarbij vrijkomen.

Hoe lever ik medicijnresten in bij de apotheek?

  • Doosjes: alleen de strips
  • Flesjes en tubes: verwijder (voor je privacy) het etiket
  • Gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer

Voor meer achtergrondinformatie over medicijnresten en de gezamenlijke ketenaanpak: www.medicijnresten.org