Medicijnen over? Laat het milieu niet in de steek en lever ze in!

Goede en veilige medicijnen zijn van levensbelang. Medicijnen zijn onmisbaar voor miljoenen Nederlanders, maar er is zorg over de resten ervan in het milieu. Dit omdat de medicijnresten na gebruik door de patiënt via het riool in het oppervlaktewater terecht komen. En daarnaast ook omdat mensen medicijnen soms door het toilet en gootsteen spoelen. Medicijnresten kunnen een negatief effect hebben op organismen in water en de bereiding van schoon drinkwater moeilijk maken.

Breng daarom altijd ongebruikte medicijnen terug naar de apotheek of milieustraat. Medicijnresten die ingezameld zijn via de apotheek of milieustraat worden door de afvalverwerker op verantwoorde wijze verwerkt in speciale verbrandingsovens, waarbij reinigingsinstallaties de afvalgassen zuiveren die daarbij vrijkomen.

Hoe lever ik medicijnresten in bij de apotheek?

  • Doosjes: alleen de strips
  • Flesjes en tubes: verwijder (voor je privacy) het etiket
  • Gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer

Voor meer achtergrondinformatie over medicijnresten en de gezamenlijke ketenaanpak: www.medicijnresten.org

Inzamelactie

Tijdens de  Week van Ons Water van 16 tot 31 oktober vragen we samen met geneesmiddelenbedrijven, apotheken en alle partners in de zorg éxtra aandacht voor het inleveren van medicijnen met een landelijke inzamelweek. We roepen alle Nederlanders op om ongebruikte medicijnen in te leveren bij hun apotheek. Overleg daarnaast met het apotheekteam over je medicijngebruik, zodat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat medicijnen minder vaak overblijven. 

De inzamelweek is een initiatief van: Coalitie Duurzame Farmacie (KNMP, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Neprofarm en Bogin), Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en MediSchoon.

Bij vragen hierover kun je contact opnemen met communicatie@knmp.nl

Het belang van medicijnresten inzamelen

Ons water behoort tot het schoonste drinkwater van de wereld 
En als je de kraan gewoon open draait, 24 uur per dag...
Dan is het fris en schoon water dat er uit komt.
Waterzuiveringsbedrijven en drinkwaterbedrijven leveren elke dag een topprestatie.
En daar mogen we trots op zijn!
Want schoon drinkwater lijkt heel vanzelfspreken in ons land.
Maar dat is het niet: iedere dag wordt daar hard aan gewerkt. 
Want kijk nu bijvoorbeeld naar de medicijnresten in het water,
nog steeds spoelen we iedere dag te veel medicijnresten door de gootsteen of door het toilet.
En dat zorgt ervoor dat ons water wordt vervuild.
Niet alleen slecht voor vissen en planten in het water,
maar dat betekent ook dat ons drinkwater extra moet worden gezuiverd. 
Dat kost extra werk, en uiteindelijk kost het ook extra tijd.
En dat eigenlijk onnodig, want we kunnen die medicijnresten gewoon inleveren bij de apotheek.
Zo zorgen we ervoor dat ons water het schoonste water ter wereld is en zal blijven, ook in de toekomst.