Corona en drink- en rioolwater: Hoe zit dat?

Van mensen die besmet zijn met het coronavirus, kan het virus via uitwerpselen in het rioolwater terechtkomen. Onderzoek heeft dit inmiddels aangetoond. We hoeven ons echter geen zorgen te maken over ons drinkwater. Vewin, de vereniging voor waterbedrijven in Nederland, meldt dat volgens onderzoeksinstituut KWR ons drinkwater zeer goed is beschermd tegen alle virussen, inclusief het coronavirus.

Jongetje vult glas met water uit de kraan

Hoewel het coronavirus wel is aangetroffen in het rioolwater, is het virus vooralsnog niet aangetroffen in het gezuiverde water dat uit een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) komt, meldt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het gezuiverde water dat uit een RWZI komt, lozen de RWZI’s op oppervlaktewater, zoals ringvaarten en boezemkanalen.

Oppervlaktewater
Drinkwaterbedrijven die drinkwater uit oppervlaktewater bereiden, hebben allemaal een meervoudige desinfectiebarrière ingesteld gericht op het verwijderen van bacteriën, virussen en protozoën, die ook geborgd zijn door de Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater. Coronavirussen zijn onderdeel van een groep virussen die niet goed en niet heel lang in water standhouden en relatief makkelijk te verwijderen en inactiveren zijn.

Grondwater
Voor drinkwater dat uit grondwater wordt gemaakt geldt dat grondwater in de bodem goed beschermd is tegen alle microbiologische verontreinigingen, inclusief virussen. Ook de strenge hygiënevoorschriften voor aanleg en werkzaamheden maken dat de drinkwatersector goed beschermd is tegen alle microbiologische verontreinigingen.

Nihil
De kans dat het coronavirus via kraanwater verspreid, is dan ook nihil, volgens Vewin. Een griepvirus wordt niet verspreid via het drinkwater. De griepvirussen zitten in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Door praten, hoesten of niezen worden de virussen verspreid. Dit gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt, bijvoorbeeld in een trein of bus, een school of kinderdagverblijf. Ook worden virussen overgedragen via handen en voorwerpen, zoals een deurknop. Als iemand bijvoorbeeld na het vastpakken van de deurknop, zijn mond, neus of ogen aanraakt, kan hij besmet worden. 

Meer weten? Lees het volledige verhaal op de website van Vewin. Op de website van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vind je antwoorden op voor de hand liggende vragen over rioolwater en het coronavirus.