Hoe houden we Nederland veilig?

Het werken aan waterveiligheid is in ons land nooit klaar. Maatschappelijk gezien is voortdurende aandacht voor de waterveiligheid van cruciaal belang voor de leefbaarheid en economie van Nederland. Waterkeringen, zoals dijken, duinen en dammen, beschermen zestig procent van Nederland tegen overstromingen.

Nederlandse waterkeringen

Om Nederland te beschermen tegen overstromingen, heeft ons land ruim 3.700 km aan waterkeringen. Zonder deze keringen zouden grote gebieden van Nederland onderlopen met water. Naast natuurlijke keringen, zoals duinen, zijn er bijna 1.500 aangelegde keringen: dijken, dammen, stuwen, gemalen en stormvloedkeringen.

Soorten waterkeringen

We onderscheiden 2 soorten waterkeringen:

  • Primaire waterkeringen die ons land beschermen tegen buitenwater uit de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer. 
  • Regionale waterkeringen, die ons land beschermen tegen binnenwater uit de vele meren, kleine rivieren en kanalen.

Nieuwe normering waterveiligheid

Voor de primaire keringen heeft Nederland nieuwe normen voor waterveiligheid opgesteld. De nieuwe normen zijn tot stand gekomen in het kader van de Deltabeslissing Waterveiligheid en vervolgens verankerd in de wijziging van de Waterwet die op 1 januari 2017 van kracht werd. De nieuwe waterveiligheidsnormen zijn gebaseerd op de kansen op overstromingen, maar ook op de gevolgen van overstromingen voor een gebied en de inwoners. Hoe groter de gevolgen, hoe strenger de norm. Gebieden waar veel slachtoffers kunnen vallen of waar de economische schade na een overstroming groot zou zijn, worden extra beschermd. Elementen die een rol spelen bij de berekening, zijn de verwachte situatie in 2050 voor het aantal inwoners en de economische waarde van een gebied. De gevolgen van een overstroming hangen af van de situatie achter de dijk, de snelheid van overstromen en hoe hoog het water komt.

Hoe beperken we de gevolgen van een overstroming voor onze meest vitale en kwetsbare objecten en netwerken?

Bepaalde voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen of ziekenhuizen, zijn tijdens en na een ramp cruciaal voor het functioneren van het lokale gebied, een hele regio of zelfs het hele land. De beheerders van de infrastructuur van deze voorzieningen moeten hun netwerken beschermen tegen eventuele overstromingen. Wanneer de energiesector voldoende bedrijfszeker is, is zij in staat om bij een overstroming de vitale functies in stand te houden en uitval buiten het overstroomde gebied te vermijden. Klik op de afbeeldingen om te zien wat Nederland per sector doet tegen ter bescherming tegen overstromingen

Video: Meander Medisch Centrum waterproof

Bij de nieuwbouw van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort zijn alle vitale functies hoger geplaatst. Komt er ooit een overstroming, dan kan het ziekenhuis gewoon doorwerken.

Meander Ziekenhuis waterproof

Het oude ziekenhuis lag op een hoog punt in Amersfoort
Dus daar hadden we nooit over na hoeven denken.
Toen wij naar een heel ander gebied gingen kijken, kwamen er ineens andere eisen om de hoek kijken.
Een belangrijkste eis was dat als er een overstromingsrisico is...
Dat het ziekenhuis dan kan door blijven functioneren.
De overheid stelt daar strenge eisen aan.
Omdat wij heel vroeg in het proces van die eis op de hoogte waren.
Konden wij dus het ontwerp daar optimaal op afstemmen.
En dat maakt dat we al van tevoren konden bedenken, dat we het ziekenhuis zouden optillen.
Zodat we geen last zouden hebben van het water.
En toen ontstond er eigenlijk meteen ruimte...
...om daar een grote parkeergarage voor bezoekers en patiënten te maken.
Waar wij rekening mee gehouden hebben in de dreigingsscenario's...
...is dat het water vanuit de randmeren opgestuwd kan worden.
En dus over de dijk hier achter bij het ziekenhuisterrein zou kunnen lopen.
Een andere dreiging is dat de Rijndijk bij Wijk Bij Dduurstede kan doorbreken.
En dan moet je denken dat het water wel eens tot 2.60 hoog zou kunnen komen.