Duinen en dijken

Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en dat maakt ons kwetsbaar voor overstromingen. Bescherming tegen hoogwater is en blijft van levensbelang. Waterkeringen, zoals dijken, duinen en dammen, beschermen zestig procent van Nederland tegen overstromingen.

Duinen

De duinen en stranden zijn onze belangrijkste bescherming tegen de zee. Een dijk is een aangelegde verhoging die het achterliggende land beschermt tegen hoogwater en golven. Door de wind, zee en stroming verdwijnt er zand van de kust. Ook verliezen de stranden terrein door de stijgende zeespiegel. Door nieuw zand aan te brengen, blijft de kustlijn op natuurlijke wijze intact. Wil je meer weten over de Nederlandse duinen en hoe Rijkswaterstaat ervoor zorgt dat de duinen goed onderhouden blijven? Klik op de onderstaande link 'meer over duinen'.

Strand met mensen die de duinen onderhouden

Dijken

Een dijk is een aangelegde verhoging die het achterliggende land beschermt tegen hoogwater en golven.

Soorten dijken

  • zeewaterkerende dijken
  • rivierwaterkerende dijken
  • binnenwaterkerende dijken

Bewaken en beschermen

Bij de watersnoodramp in 1953 bleek hoe belangrijk dijken zijn voor ons land. Rijkswaterstaat houdt de waterstanden daarom permanent in de gaten. Als er een risico is op een doorbraak, licht Rijkswaterstaat de beheerders van de dijken in. Zij nemen vervolgens passende maatregelen. Wil je meer lezen over de Nederlandse dijken en hoe Rijkswaterstaat handelt in risicosituaties? Klik op de onderstaande link 'meer over dijken'.

Winterdijken en zomerdijkenen

De winterdijk of bandijk is de dijk langs een rivier die bij hoge afvoeren overstroming van omliggende gebieden voorkomt en de rivier in het stroomprofiel houdt. Anders dan de zomerdijk is de winterdijk hoog genoeg om de hoogst voorkomende waterstanden tegen te houden. De winterdijk hoeft dus alleen water te keren bij hoge afvoeren, bij normale situaties keren de zomerkades het water. Bij hoge afvoeren stroomt al het water over de zomerkade, waardoor de uiterwaarden vollopen.

De Afsluitdijk

De grootste en meest bekende dijk van Nederland is de Afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland. Het fungeert als waterkering. De dijk sluit letterlijk het IJsselmeer af van de Waddenzee. Daarmee heeft de Afsluitdijk een belangrijke taak om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Rijkswaterstaat beheert de dijk, die in totaal 32,5 km lang is. Wil je meer lezen over de Afsluitdijk, haar geschiedenis en belang? Klik dan op de onderstaande link 'meer over de Afsluitdijk'.

De afsluitdijk