Storm en hoogwater

Bij stormachtig weer en hoge waterstanden is bewaking van waterkeringen, zoals dijken, nodig. Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) houdt een oogje in het zeil en waarschuwt waterkeringbeheerders als er gevaarlijke situaties dreigen te ontstaan.

Stormvloed

Wanneer spreken we van een onveilige situatie?

Als het water bij een van onze meetstations het grenspeil overschrijdt, is er officieel sprake van een stormvloed. Een grenspeil is een waterstand die is afgeleid uit de opgetreden waterstanden van eerdere stormvloeden. Het grenspeil verschilt per locatie en wordt gemiddeld eens per twee jaar overschreden. Per locatie hebben het WMCN en de waterkeringbeheerders afgesproken bij welke peilen actie moet worden ondernomen. Er wordt onderzoek gemaakt tussen twee grenspeilen waarbij we, bij verwachte overschrijding ervan, in actie moeten komen: het waarschuwingspeil en het alarmeringspeil. Lees meer door op de onderstaande link 'meer over stormvloed' te klikken.

Wat doen Nederland bij verwachte stormvloed?

Wanneer we verwachten dat het water ten minste het waarschuwingspeil gaat overschrijden, komt de crisisadviesgroep Kust en Benedenrivieren (WMCN Kust en Benedenrivieren) bijeen in de Waterkamer. Hier houden waterdeskundigen en een maritiem meteoroloog van het Koninklijk Meterologisch Instituut (KNMI) de situatie scherp in de gaten. Wanneer zij een overschrijding van het waarschuwingspeil verwachten, dan stellen ze de waterkeringbeheerders daarvan ongeveer 12 uur voor de hoogste waterstand op de hoogte. De stormvloedwaarschuwingen worden ook online gepresenteerd, zodat de overige belanghebbende organisaties en personen snel kunnen beschikken over de informatie. De beheerders nemen beperkte maatregelen, zoals het sluiten van coupures (dijkdoorgangen) en het dichtzetten van riolen. Verwachten de deskundigen dat ook het alarmeringspeil wordt overschreden, dan zijn daarnaast ook maatregelen zoals dijkbewaking nodig.

Rijkswaterstaat waarschuwt

Het WMCN gaat bij een alarmering niet zelf het veld in om dijken en andere waterkeringen te bewaken. Dat doen waterkeringbeheerders, zoals de waterschappen en de regionale diensten van Rijkswaterstaat. Op basis van de waarschuwingen van het WMCN, kunnen de keringbeheerders adequate maatregelen nemen om Nederland veilig te houden.

Stormvloedkeringen

Stormvloedkeringen zijn beweegbare keringen in riviermondingen, waterwegen en zeearmen. Ze sluiten bij extreem hoogwater. Rijkswaterstaat heeft 5 imposante stormvloedkeringen gebouwd om ons land te beschermen tegen hoogwater. Stijgt het water zodanig dat gevaar dreigt, dan sluiten de keringen. Zo krijgt het water geen kans via rivieren of zeearmen verder het land in te stromen. Onze stormvloedkeringen zijn hard nodig, want door klimaatverandering en een stijgende zeespiegel krijgen we steeds vaker te maken met (extreem) hoogwater.

Wat doet Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt 6 stormvloedkeringen: 

Deltawerken

3 sluizen, 6 dammen en 5 stormvloedkeringen vormen samen de Deltawerken. Ze zijn Nederlands grootste verdedigingssysteem tegen hoogwater. Klik op de onderstaande link 'meer over Deltawerken' om precies te lezen welke verdedigingssystemen dit zijn.

Bescherming tegen hoogwater

Rijkswaterstaat bouwde de Deltawerken om ons land te beschermen tegen hoogwater vanuit de Noordzee. Een groot deel van Nederland ligt immers onder de zeespiegel. Ook vinden veel grote Europese rivieren via ons land hun weg naar zee. Door het vele water en de lage ligging is Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Bescherming tegen hoogwater is daarom van levensbelang voor de veiligheid van miljoenen Nederlanders.

Wereldklasse

De Deltawerken zijn in 2013 uitgeroepen tot het meest prestigieuze waterbouwproject ter wereld, door de Internationale Federatie van Ingenieurs. De jury roemt de innovatieve techniek, degelijkheid en duurzaamheid.