Wateroverlast door hevige neerslag

Hoosbuien, zoals vorige week in Limburg vielen, kunnen door het veranderende klimaat steeds vaker voorkomen in ons land. De buien die het KNMI voor 2050 had voorspeld, vallen nu al. Limburg heeft al snel last van wateroverlast bij flinke buien. Dat komt door het heuvelachtige landschap: het water stroomt bij zware regenval vanaf heuvels naar dorpscentra, wat leidt tot waterstromen over de straten. Andere delen van Nederland krijgen echter ook steeds vaker te maken met overlast door water.

Zandzakken tegen wateroverlast van de hoog water in de Rijn

Gevolgen

Als water na een hevige regenbui een paar uur op straat staat en daarna weer weg zakt, levert dit meestal geen grote schade op. Het wordt wel problematisch wanneer het water huizen binnenstroomt en ook kantoren, bedrijfspanden of andere publieke gebouwen doet onderlopen.

Daarbij is het natuurlijk belangrijk dat doorgaande wegen begaanbaar blijven voor verkeer en auto’s niet blijven vastzitten op de overstroomde wegen. Wanneer ook de riolen gaan overstromen na zware regenval kan dat nog extra risico’s met zich meebrengen: het overstromingswater kan dan verontreinigd raken met ziekteverwekkers. Dat kan gevaar opleveren voor de gezondheid van mens en dier. Vooral in stedelijke gebieden kan dit tot problemen leiden.

Ook op het platteland leiden hoosbuien soms tot flinke landbouwschade. Sloten en vaarten die de grote hoeveelheden water niet direct kunnen afvoeren stromen over en akkers komen onder water te staan. Als het water te lang op het land blijft staan, kan dit grote gevolgen hebben voor de gewassen van de boeren.

Hoge grondwaterstand

Een ander gevolg van hevige of langdurige regenval is een hoge grondwaterstand. In steeds meer nieuwbouwwijken wordt regenwater niet meer via het riool opgevangen en afgevoerd, maar in de bodem of in sloten en vijvers. Dit kan voor een hogere grondwaterstand zorgen en wateroverlast in huis opleveren.

Zo kan een hoge grondwaterstand grote problemen onder je huis veroorzaken. De nattigheid, die vaak in kelders of kruipruimtes blijft staan, trekt in beton, cement en baksteen. Dit kan er uiteindelijk voor zorgen dat de binnenmuren van je woning worden aangetast. Er kunnen dan donkere plekken op je muren ontstaan, of er kan schimmel- of zelfs zwammengroei optreden waardoor je een muffe en ongezonde lucht gaat ruiken. Ook kan het stucwerk loslaten en kunnen (houten) vloeren en behang beschadigd raken.

De gemeente beheert het grondwaterpeil in de openbare ruimte. Huiseigenaren zijn daarentegen zelf verantwoordelijk voor de grondwaterstand van hun perceel. Als eigenaar moet je dus zelf de benodigde maatregelen treffen (en betalen) om overlast te voorkomen. Als je veel last hebt van wateroverlast in de kelder of kruipruimte kun je het beste contact opnemen met de gemeente of het waterschap waarin je woont.

Schade beperken

Wateroverlast is natuurlijk erg vervelend, maar in veel gevallen zijn er dingen die je kunt doen om de schade te beperken. Er zijn bijvoorbeeld veel aanpassingen die je zelf in je tuin kunt doen om het regenwater geleidelijker af te voeren. Zo kun je infiltratiekratten plaatsen, dakwater afkoppelen, een regenton plaatsen en zorgen voor veel groen in je tuin in plaats van tegels.

Soms zijn de regenbuien zo hevig dat het water voor een langere periode hoog blijft of er overstromingen ontstaan. Ook in die situatie zijn er bepaalde maatregelen die je kunt nemen om je woning zo goed mogelijk te beschermen. Zo kun je waterkerende schotten plaatsen om ervoor te zorgen dat het water niet je huis inloopt. Deze schotten worden ook wel overstromingsbescherming of floodbarrier genoemd en kunnen geplaatst worden in openingen en doorgangen zoals deuren, ramen en ventilatieroosters.

Als gevolg van zware regenval kan er water tegen de buitenmuur komen staan. Je kunt verschillende dingen doen om de muur waterdicht te maken: je kunt je muren verven met vochtwerende verf; je muren impregneren of injecteren of waterdichte gevelbekleding aanbrengen. Dit kun je bijvoorbeeld met je keldermuren doen om je kelder te beschermen tegen het water. Deze en nog veel meer handige tips vind je in dit boekje met 17 maatregelen om je woning te beschermen tegen wateroverlast van Waterschap Limburg.

Hoogwater Waal kade Nijmegen

Meer weten?

Neem dan eens een kijkje op onze 'Droogte en wateroverlast: wat kun je zelf doen' -pagina. Je vindt er onder andere twee video’s van bewoners die op hun eigen manier aanpassingen hebben gedaan in en rondom hun woning om wateroverlast door neerslag zo veel mogelijk te voorkomen. Wil je weten hoe wateroverlast ontstaat en wat gemeente en waterschappen doen om de schade zo veel mogelijk te beperken? Die informatie vind je hier.