Verkiezingen 2021: hoe denken partijen over water?

Met de verkiezingen voor de deur bekeek de Unie van Waterschappen de programma’s van 11 partijen en zette de standpunten over water op een rij. Hoe komen verschillende wateronderwerpen aan bod in de verkiezingsprogramma’s van 2021?

Overzicht waterverkiezingen

Klimaatbestendige keuzes

Er lijkt in de partijprogramma’s dit jaar meer aandacht te zijn voor water. In de programma’s worden, anders dan 4 jaar geleden, nu ook onderwerpen als droogte en klimaatadaptatie aangekaart. De droogte van de afgelopen jaren heeft het belang van deze onderwerpen waarschijnlijk vergroot. Bij de vorige verkiezingen ging het vooral nog over waterveiligheid en waterkwaliteit.

Een andere verandering ten opzichte van de vorige verkiezingen is de aandacht voor klimaatbestendige keuzes bij het bouwen van huizen. Het belang van meer groen in steden en woonwijken en het beter opvangen van water wordt in veel programma’s erkend.

Opvallende wateronderwerpen

Andere opvallende punten die genoemd worden zijn het terugdringen van medicijnresten in het oppervlaktewater en het verhogen van het grondwaterpeil in veengebieden.

Ook het hergebruik van grondstoffen uit afvalwater wordt in veel programma’s genoemd. Dit hergebruik is een van de manieren waarop de waterschappen bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame circulaire economie.

Veel partijen willen dat de huidige lineaire economie van grondstoffen winnen, gebruiken en afdanken verandert naar een economie waarin slim en zuinig met grondstoffen wordt omgegaan en grondstoffen maximaal worden hergebruikt.
 

‘Water verbindt’

Het nieuwe kabinet dat na de verkiezingen zal aantreden staat voor grote uitdagingen, onder andere op het gebied van natuur en klimaat.  Op het vlak van water (beschikbaarheid en kwaliteit) is veel werk aan de winkel.

De Unie van Waterschappen en de drinkwaterbedrijven pleiten daarom voor een Nationale Watertransitie: een gezamenlijk toekomstperspectief voor een klimaatrobuust watersysteem. Ze richten zich met deze aanbevelingen op het nieuwe kabinet en hopen dat zij de watertransitie opnemen in het Regeerakkoord.

Je kunt de volledige samenwerkingsagenda van ‘Water verbindt’ lezen op de sites van de Unie van Waterschappen en Vewin.