Grondstoffen uit afvalwater

Afvalwater kan gebruikt worden als bron van duurzame energie en waardevolle grondstoffen. Waterschappen nemen deel aan de Energie- en Grondstoffenfabriek, een netwerkorganisatie waarbinnen gezamenlijke projecten worden geïnitieerd en kennis wordt gedeeld.

Soort grondstoffen

Uit afvalwater kan fosfaat, cellulose, polymeren, alginaatachtige stoffen en CO2 worden gewonnen. Bedrijven kunnen deze grondstoffen opnieuw gebruiken. Er zijn vele mogelijke toepassingen: fosfaat als groene meststof voor de landbouw, cellulose voor asfalt en CO2 voor tuinbouwkassen of de procesindustrie. Waterschappen winnen zonne- en windenergie op eigen terreinen (Bron: Energie- en Grondstoffenfabriek).

Duurzame waterschappen

Het gebruiken van afvalwater als bron voor duurzame energie en waardevolle grondstoffen, is één van de manieren waarop de waterschappen bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame circulaire economie. De ambities van de sector zijn hoog: er wordt gestreefd naar energieneutraliteit in 2025 en circulair werken in 2050. Dit staat in de Investeringsagenda die de Unie van Waterschappen samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg in het voorjaar van 2017 uitbracht. In 2050 moet de circulaire economie in Nederland een feit zijn. De huidige lineaire economie van grondstoffen winnen, gebruiken en afdanken verandert naar een economie waarin slim en zuinig met grondstoffen wordt omgegaan en grondstoffen maximaal worden hergebruikt. De drinkwaterbedrijven leveren ook een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie.