Grondstoffen uit afvalwater

Afvalwater kan gebruikt worden als bron van duurzame energie en waardevolle grondstoffen. Waterschappen nemen deel aan de Energie- en Grondstoffenfabriek, een netwerkorganisatie waarbinnen gezamenlijke projecten worden geïnitieerd en kennis wordt gedeeld.

Soort grondstoffen

Uit afvalwater kan fosfaat, cellulose, polymeren, alginaatachtige stoffen en CO2 worden gewonnen. Bedrijven kunnen deze grondstoffen opnieuw gebruiken. Er zijn vele mogelijke toepassingen: fosfaat als groene meststof voor de landbouw, cellulose voor asfalt en CO2 voor tuinbouwkassen of de procesindustrie. Waterschappen winnen zonne- en windenergie op eigen terreinen (Bron: Energie- en Grondstoffenfabriek).

Video: Bioplastics uit rioolslib

Plastic dat als afval in ons water terechtkomt, veroorzaakt een groot milieuprobleem, omdat het niet vergaat. Beter is daarom het gebruik van bioplastics. Die maken ze bij waterschap Brabantse Delta uit het slib van afvalwater. 

Als we géén water zouden zuiveren, dan zou onze oppervlaktewater eigenlijk...
...gewoon een open riool zijn.
En als waterschap heb je als een van de belangrijkste taken...
...om het oppervlaktewater zo schoon mogelijk te houden.
Als eerste stap zijn roosters opgesteld die eigenlijk het grove vuil eruit halen.
En de tweede stap is het voorbezinken.
Waarbij het water eigenlijk al voor een gedeelte gezuiverd is.
De volgende stap is het beluchten van het water.
Waarbij de bacteriën de verontreiniging eigenlijk op eten.
Bij dat proces ontstaat ook slip.
Uit dat slib halen we energie.
Daar kunnen we ook nog bioplastic uit halen,  wat een nieuwe ontwikkeling is.
Plastic wordt uit olie gemaakt, dat weten we.
Nu maken wij het plastic uit het vet van de bacteriën.
Dus bacteriën slaan ook vet op.
En dat vet is eigenlijk een soort plastic.
Wel een bijzonder plastic, want het is afbreekbaar in de natuur.
Terwijl gewone plastic dat niet is.
Mijn droom is dat alle verbruiksplastic, wat je moeilijk hoogwaardig kan recyclen...
...vervangen wordt voor bioplastics.
En dat is uiteindelijk waar we natuurlijk naar toe willen.
Zoveel mogelijk waarde creëren uit afvalwater.

Duurzame waterschappen

Het gebruiken van afvalwater als bron voor duurzame energie en waardevolle grondstoffen, is één van de manieren waarop de waterschappen bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame circulaire economie. De ambities van de sector zijn hoog: er wordt gestreefd naar energieneutraliteit in 2025 en circulair werken in 2050. Dit staat in de Investeringsagenda die de Unie van Waterschappen samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg in het voorjaar van 2017 uitbracht. In 2050 moet de circulaire economie in Nederland een feit zijn. De huidige lineaire economie van grondstoffen winnen, gebruiken en afdanken verandert naar een economie waarin slim en zuinig met grondstoffen wordt omgegaan en grondstoffen maximaal worden hergebruikt. De drinkwaterbedrijven leveren ook een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie.