Woon ik in een risicogebied?

Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en veel grote rivieren vinden er hun weg naar zee. Meer dan de helft van de Nederlanders woont in een gebied dat kan overstromen. Samen met andere waterbeheerders werkt Rijkswaterstaat dagelijks aan de bescherming van ons land tegen hoogwater.

Check of je in een risicogebied woont

Om het aantal slachtoffers en de schade beperken, is het belangrijk dat bedrijven en inwoners weten wat ze moeten doen. Via overstroomik.nl kun je zelf bekijken of je in een risicogebied woont. De site maakt bezoekers bewust van de kans op een overstroming en geeft tips over wat je dan zou kunnen doen. De site geeft geen informatie tijdens een overstroming. Actuele informatie tijdens een daadwerkelijke overstroming checkt u via nl-alert, crisis.nl en de rampenzenders.

Ga je weg of blijf je?

Bij een dreiging op een overstroming heb je twee mogelijkheden: blijven of weggaan. De natuurlijke reactie is weggaan. Soms is blijven beter. Bij een overstroming zie je niet meer waar je rijdt of loopt. Als je vast komt te zitten op de (snel)weg en het water bereikt je, dan ben je de pineut. Als je op een droge plek blijft, kan het zijn dat je met primitieve omstandigheden te maken krijgt. Wees je hiervan bewust. Bij een dreigende overstroming adviseert de veiligheidsregio je over blijven of weggaan via crisis.nl en de rampenzenders.