Vervuiling door land- en tuinbouw

Meststoffen (nutriënten) zijn belangrijk voor de groei van planten. Zij zitten in de mest die in de landbouw wordt gebruikt, maar komen ook bij incidentele riooloverstorten in het oppervlaktewater terecht. Bestrijdingsmiddelen worden in de landbouw gebruikt om de gewassen te beschermen tegen plagen van schadelijke planten, beestjes en schimmels. Maar ook deze middelen kunnen het water vervuilen.

Meststoffen

Voorbeelden van meststoffen zijn fosfaat en stikstof. Gelukkig is de hoeveelheid van dit soort meststoffen in het afvalwater de laatste 40 jaar al sterk verminderd. Dat komt doordat bacteriën in de rioolwaterinstallaties deze grotendeels uit het water halen. Deze zuivering wordt nog continu verbeterd een voorbeeld is de Nereda-technologie.

Ook in de landbouw wordt gewerkt aan de vermindering van de uitspoeling van meststoffen naar het water. Zo leren we o.a. hoe de bemesting heel precies kan aansluiten op de voedingswens van gewassen.

Toch valt er nog het nodige werk te doen om de uitstoot uit de landbouw te verkleinen

Bestrijdingsmiddelen

Voorbeelden van bestrijdingsmiddelen zijn Imidacloprid, Carbendazim, Linuron en Glyfosaat. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw kan worden teruggebracht door het in mindere mate preventief toe te passen. Dankzij betere informatievoorziening en moderne apparatuur kunnen bestrijdingsmiddelen bovendien meer gericht worden toegepast. Verschillende overheden en veel grondgebruikers werken samen om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden in het programma Schoon Water.