Schoon water projecten

Schoon Water projecten zijn stimuleringsprojecten om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Initiatiefnemers zijn provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en de gebruikers van grond in een bepaald gebied, zoals agrariërs, gemeenten of bedrijven(terreinen).

Het doel van deze projecten is om vervuiling van oppervlaktewater en grondwater, door onkruidbestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen, te verminderen. Grond- en oppervlaktewater zijn bron voor drinkwater in Nederland.

Grondwaterbeschermingsgebieden

De ‘Schoon Water-aanpak’ ontstond in 2001 in kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Brabant en is door de jaren heen over heel Brabant en inmiddels ook Zeeland uitgerold. In Brabant doen in totaal 750 telers en loonwerkers mee. Zij nemen op 40.000 ha (25 procent van het landbouwareaal in de provincie) Schoon Water-maatregelen. In de elf grondwaterbeschermingsgebieden is dat zelfs 85 procent van het landbouwareaal. In de grondwaterbeschermingsgebieden nemen 17 gemeenten, 11 bedrijven en 20.000 bewoners deel. In Zeeland startte het project in 2015. Het aantal agrarische deelnemers blijft stijgen en alle dertien gemeenten in de provincie doen mee. Ook bedrijven en bewoners worden bij de Schoon Water projecten betrokken.