Vervuiling door industrie

Milieu- en watervervuiling door zware metalen en sterk giftige stoffen uit voornamelijk de industrie zijn de afgelopen decennia sterk afgenomen dankzij succesvol beleid. Toch blijft het nodig hier op te letten, want metalen komen in kleinere hoeveelheden vrij bij huizenbouw, veeteelt en transport.

PAK’s en TBT

Ook chemische stoffen als PAK’s en TBT  zijn een veel kleiner probleem dan voorheen. De meeste vervuiling hierdoor is afkomstig van verkeer, kleding en verfstoffen. Deze komt in het water vanuit de lucht of het riool. Ook microplastics komen op deze manier (en via afval) in het water terecht.

Plastic soep

Plastic soep is de naam van ernstige verontreiniging, veroorzaakt door het plastic afval dat vanaf het land via zee in de Grote of Stille Oceaan terechtkomt en zich daar – onder invloed van zeestromingen - ophoopt. Onder meer schepen, de visserij en de offshore-industrie zijn oorzaak van deze vervuiling. Onder invloed van zout water en ultravioletstraling breekt het plastic af tot microscopisch kleine deeltjes, waarbij ook giftige stoffen vrijkomen.

Dieren die in of van de zeeleven en dierlijk plankton, zien het plastic voor voedsel aan. Het is voor veel dieren dodelijk. Ook dringt het afval onze voedselketen binnen. Bovendien is de oceaan voor meer dan de helft van de wereldbevolking de voornaamste voedselbron.

100 miljoen ton aan afval

Afval dat in zee drijft, wordt door zeestromingen meegevoerd en blijft vaak achter op een plek waar deze stromingen bij elkaar komen. De plastic soep-belt beslaat een groot en relatief stabiel gebied in het noorden van de Grote Oceaan. De ringstroom hier trekt afval aan van zowel de kust van Noord-Amerika als van Japan. De grootte wordt geschat op 700.000 km2 tot meer dan 15 miljoen km2. Het gebied bevat mogelijk meer dan 100 miljoen ton aan afval

Plasticdeeltjes

De plastic soep bevat een van de hoogste concentraties van plasticdeeltjes in water ter wereld. Door de afbraak van het afval is de hoeveelheid plasticdeeltjes in het gebied vaak te klein om te zien.

Onderzocht wordt hoe de plastic soep kan worden opgeruimd, met de kanttekening dat een schoonmaakoperatie slechts het halve werk zou zijn en gepaard zou moeten gaan met ingrijpende maatregelen tegen de plasticvervuiling van het mariene milieu.

Olie op het water

Net als microplastics kan ook olie op het water schade toebrengen aan dieren en planten die in het water leven. Rampen met olietankers op zee leverden in het verleden steeds een zware aanslag op het ecosysteem. Gelukkig komen die niet vaak meer voor. Een dun laagje olie in de sloot of op de rivier is niet zo ernstig, maar zodra de laag al wat dikker wordt, komt de waterbeheerder in actie. Lees meer over hoe je een drijflaag olie op het water herkent en wat je moet doen.