Voorbeeldproject HWBP op Schiermonnikoog

Het project Dijk- en duinversterking Schiermonnikoog is een voorbeeldproject. Wetterskip Fryslân heeft voorafgaand aan de Verkenningsfase onderzocht welke raakvlakken er zijn tussen de waterveiligheidsopgave en andere opgaven. Het Wetterskip heeft dit gezamenlijk met andere overheden en stakeholders gedaan, waaronder agrariërs en natuurorganisaties. Op grond van deze ‘integrale scopebepaling waterveiligheid’ is besloten om een langetermijnvisie voor Schiermonnikoog te ontwikkelen. Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en innovatie staan hierbij als uitgangspunt centraal.