Medicijnen over? Laat het milieu niet in de steek en lever ze in!

Goede en veilige medicijnen zijn van levensbelang. Medicijnen zijn onmisbaar voor miljoenen Nederlanders, maar er is zorg over de resten ervan in het milieu. Dit omdat de medicijnresten na gebruik door de patiënt via het riool in het oppervlaktewater terecht komen. En daarnaast ook omdat mensen medicijnen soms door het toilet en gootsteen spoelen. Medicijnresten kunnen een negatief effect hebben op organismen in water en de bereiding van schoon drinkwater moeilijk maken.

Breng daarom altijd ongebruikte medicijnen terug naar de apotheek of milieustraat. Medicijnresten die ingezameld zijn via de apotheek of milieustraat worden door de afvalverwerker op verantwoorde wijze verwerkt in speciale verbrandingsovens, waarbij reinigingsinstallaties de afvalgassen zuiveren die daarbij vrijkomen.

Hoe lever ik medicijnresten in bij de apotheek?

  • Doosjes: lever alleen de strips in.
  • Flesjes en tubes: verwijder (voor je privacy) het etiket
  • Lege glazen flacons: mogen in de glasbak.
  • Gebruikte naalden: altijd in de naaldencontainer.

Voor meer achtergrondinformatie over medicijnresten en de gezamenlijke ketenaanpak: www.medicijnresten.org

Inzamelactie

Tijdens de Week van Ons Water van 14 t/m 29 oktober vragen we samen met geneesmiddelenbedrijven, apotheken en alle partners in de zorg éxtra aandacht voor het inleveren van medicijnen met een landelijke inzamelweek. We roepen alle Nederlanders op om ongebruikte medicijnen in te leveren bij hun apotheek. Overleg daarnaast met het apotheekteam over je medicijngebruik, zodat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat medicijnen minder vaak overblijven. 

De inzamelweek is een initiatief van: Coalitie Duurzame Farmacie (KNMP, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Neprofarm en Bogin), Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en MediSchoon.

Bij vragen hierover kun je contact opnemen met communicatie@knmp.nl