Klimaatpleinen en waterlabs tijdens Week van Ons Water!

Op 9 oktober presenteerde het KNMI nieuwe klimaatscenario’s. Daaruit blijkt opnieuw dat de Nederlandse zomers droger zullen worden en de winters natter met een mogelijk fors toenemend neerslagtekort. We zullen in Nederland dus hoe dan ook te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering. Daarom besteden we in de Week van Ons Water extra aandacht aan klimaatpleinen en waterlabs.

Er zijn namelijk allerlei dingen die we samen kunnen doen om de overlast van de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Meer groen in de tuin, op het balkon, op het schoolplein en op straat bijvoorbeeld! Het vergroenen van onze leefomgeving zorgt ervoor dat de overlast door hitte(golven), extreme droogte en wateroverlast door piekbuien wordt beperkt. Daarnaast is meer groen ook nog eens heel goed voor de biodiversiteit en is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat het zorgt voor meer geluk en minder stress.

Beeld: ©Tuincentrum Rebel

Groene Klimaatpleinen

Om meer aandacht te vragen voor klimaatadaptatie en het vergroenen van tuinen hebben Ons Water en Wavemakers United de handen ineengeslagen tijdens de Week van Ons Water. Samen met Hoogheemraadschap Delfland, Wetterskip Fryslân en Wetsus organiseren zij voor de eerste keer educatieve klimaatpleinenacties op twee locaties in Nederland. Een klimaatplein is een fysiek plein in een tuincentrum, bedoeld om bezoekers te informeren en te helpen om hun tuin groener en watervriendelijker te maken.

Op de pleinen van Intratuin Leeuwarden en Groenrijk ’t Haantje in Rijswijk worden scholen eind oktober uitgenodigd voor een mooi educatief programma, bestaande uit een rondleiding (met uitleg en handige tips) over het klimaatplein en een waterlab waar allerlei leerzame proefjes over klimaatverandering en water(overlast) kunnen worden uitgevoerd. Ook krijgen de leerlingen in het kader van de campagne Plant je mee een bloembol mee naar huis. De waterlabs zijn naast de schoolbezoeken in de namiddag en op de woensdagmiddag ook toegankelijk voor andere kinderen. De activiteiten in Leeuwarden vinden plaats op 19 en 20 oktober, die in Rijswijk op 24 en 25 oktober.

Aandacht voor groen

De Week van Ons Water valt samen met de najaarscampagne Plant je mee en de finaleweek van het NK Tegelwippen. Ook met een aantal andere activiteiten blijven we dit jaar in de groene sferen. Zo kan er bij Intratuin Nuenen een informatiemiddag worden bezocht waar deelnemers al hun vragen kunnen stellen over het afkoppelen van regenwater en het aanleggen van groene daken.

Daarnaast kan er in Bergeijk worden ‘gestruikroofd’ om samen met de buurt planten te redden die anders door de sloop de container in gaan. In geselecteerde tuinen binnen deze gemeente kunnen er tijdens deze actie gratis planten voor tuin en balkon worden opgehaald.

mensen bij plantenactie op straat

Watermusea en Waterschappen

Naast de het thema vergroenen is er tijdens deze najaarseditie van de Week van Ons Water nog veel meer te beleven op het gebied van water- en klimaateducatie. Zo is er van alles te doen in de Nederlandse watermusea. In Natuurmuseum Fryslân kunnen kinderen tijdens De Grote ZooiZee met verschillende activiteiten op een leuke manier de oorzaak én het gevolg van zwerfafval onderzoeken. In het Duurzaamheidscentrum in Assen is een tentoonstelling ingericht over klimaatoplossingen. Een aantal oplossingen kan je zelf vinden met het klimaatspel dat de komende weken in het centrum zal staan.

Daarnaast worden er deze herfstvakantie ook verscheidene mooie acties door de waterschappen georganiseerd. Zo biedt waterschap Vallei en Veluwe de komende twee weken voor kinderen een waterexcursie aan, waar zij alles leren over de waarde van water. Ook is er een leerzame waterwandeling langs de Bruinenburgersluis en kun je een bezoek brengen aan de flexibele waterkering in Bunschoten Spakenburg. Bij waterschap Vechtstromen kunnen kinderen genieten van een water-doe-middag of kunnen er allerlei natuurexcursies worden bezocht, bijvoorbeeld door het gebied rond de beek De Doorbraak of het rivierenlandschap van het Vechtpark.

Waterschap Limburg biedt in de week van 23 t/m 27 oktober leerzame gastlessen aan. De ene gastles heeft als thema 'Wild van Bevers', de ander 'Veilige dijk, droge voeten'.

Meer weten?

Wil je weten wat er bij jou in de buurt te doen is of wil je het complete activiteitenoverzicht zien? Neem dan snel een kijkje op onze Week van Ons Water pagina.

kinderen in waterlab