Grondwater: het thema van Wereldwaterdag 2022

Verstopt onder de grond zit een waterbron van onschatbare waarde: grondwater. Grondwater is grotendeels onzichtbaar, maar de impact ervan is eigenlijk juist overal zichtbaar. Bijna al het vloeibare zoetwater ter wereld is grondwater. Naarmate de klimaatverandering erger wordt, zal de hoeveelheid en de kwaliteit van het grondwater steeds meer afnemen. We moeten dus samenwerken om deze kostbare hulpbron duurzaam te beheren.

Wereldwaterdag logo

Om deze reden is grondwater uitgeroepen tot het thema van VN Wereldwaterdag dit jaar. De slogan van deze editie is: “Groundwater – making the invisible visible”.

Wereldwaterdag

22 maart is door de Verenigde Naties uitgeroepen als Wereldwaterdag. De eerste Wereldwaterdag was in 1992. De dag is bedoeld om mensen over de hele wereld meer bewust te maken van water en alle problemen eromheen.

Ieder jaar heeft de dag een ander thema om een ander wereldwijd probleem te belichten. Het thema van Wereldwaterdag 2022, die op dinsdag 22 maart gevierd wordt, is dus grondwater.

Wat is grondwater?

Wereldwaterdag focust deze editie specifiek op grondwater om het belang ervan aan te tonen. Van al het vloeibare zoete water op aarde, dus het deel dat niet zit opgeslagen in ijs, is veruit het grootste deel grondwater. Omdat grondwater niet zichtbaar is denk je er misschien niet vaak over na, maar zonder grondwater zou leven op onze planeet onmogelijk zijn.

Bepaalde droge plaatsen zonder oppervlaktewater, zoals woestijngebieden, zijn zelfs volledig afhankelijk van grondwater. We gebruiken dit grondwater om drinkwater van te maken, om onze handen te wassen, te douchen en de wc mee door te trekken. Maar wist je dat grondwater ook voor de voedselproductie en andere industriële processen onmisbaar is?

Daarnaast is het ook ontzettend belangrijk voor de gezonde werking van ecosystemen in bijvoorbeeld draslanden en rivieren.

Bordje waarop staat Grondwaterbeschermingsgebied

Aandacht voor grondwater

Helaas maken we met z’n allen te veel gebruik van dit kostbare grondwater en daalt het grondwater ook door de verharding van onze leefomgeving. De toename van verhard oppervlak kan namelijk leiden tot een verlaging van de grondwaterstand ten opzichte van het natuurlijk grondwaterniveau. Dat komt omdat het grondwater door deze verharding niet kan worden aangevuld door regenwater dat de grond in sijpelt.

Er wordt nu meer water opgepompt dan de bodem terug kan opnemen door de neerslag die valt. Te veel grondwater oppompen kan leiden tot landinstabiliteit en verzakkingen, en in kustgebieden kan het zeewater de bodem binnendringen.

Ook de vervuiling van grondwater is een groot probleem. Een groot deel van het vervuilde grondwater kan na een dure en tijdrovende zuivering nog wel gewoon gebruikt worden, maar er is ook een deel van het water dan onbruikbaar wordt door vervuiling.

Niet iedereen is zich altijd genoeg bewust van het belang van grondwater. Om die reden wil de VN dit jaar tijdens Wereldwaterdag aandacht vragen voor de schaarste ervan. Het is volgens de VN niet alleen belangrijk om het grondwater te beschermen, maar ook om er duurzamer mee om te gaan.

Meer weten?

Wil je meer weten over grondwater en het beheer ervan? Neem dan eens een kijkje op deze pagina. Je vindt er ook een videoboodschap van Deltacommissaris Peter Glas, die is opgenomen voor Wereldwaterdag 2022.