Miljoenensubsidie voor onderzoek naar hergebruik afvalwater

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het programma AquaConnect. Dit bedrag wordt aangevuld met nog eens 2 miljoen euro van bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het onderzoeksprogramma zet zich in voor het hergebruik van afvalwater en brak grondwater met behulp van nieuwe waterzuiveringstechnologieën.

Waterzuiveringsinstallatie

Zoetwatertekorten voorkomen

We hebben in Nederland steeds vaker te maken met zoetwatertekorten als gevolg van ernstige droogte. Het onderzoeksprogramma AquaConnect stelt daarom oplossingen centraal waarmee Nederland zelfvoorzienend kan worden in de productie van zoetwater. Ook andere deltagebieden kunnen hiervan profiteren. Op deze manier kunnen in de toekomst tekorten worden voorkomen. 

Digitale technologieën

Aan het programma werken onder andere onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven, overheden en andere partijen mee, zoals het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en verschillende waterschappen. De deelnemers aan het samenwerkingsverband zetten niet alleen in op chemische, maar ook op digitale technologieën. De onderzoekers werken aan speciale computermodellen die wateraanbieders en –gebruikers aan elkaar verbinden. 

De leider van het onderzoeksprogramma is professor Huub Rijnaarts, hoofd Milieutechnologie bij Wageningen University & Research. Aan H2O-netwerk legt hij uit: ‘In tijden van droogte is een tekort aan water desastreus. Onze oplossing is dat wij water van een goede kwaliteit en met voldoende beschikbaarheid maken. Om dat te bereiken, hebben we technologieën nodig. Dat zijn filtertechnieken en elektrodialyse. Door die twee te combineren kunnen we het water van goede kwaliteit maken, op maat voor de verschillende gebruikers.’

Uiteindelijk moet het onderzoek in vier regio’s laten zien hoe zelfvoorziening kan worden bereikt. Het gaat om de gebieden Zuid-Holland, regio Groot Amsterdam, Zeeuws-Vlaanderen en de hogere zandgronden. 

Meer weten?

Lees verder op de website van Wageningen University & Research