Hoe kunnen gemeenten wateroverlast tegengaan?

Volgestroomde kelders, ondergelopen stoepen en op sommige plekken zelfs straten vol omhooggekomen rioolwater: de hevige regenbuien van de afgelopen dagen hebben in grote delen van het land veel schade veroorzaakt. Hoe kunnen gemeenten deze wateroverlast tegengaan?

Groenstruik in straat om wateroverlast tegen te gaan
Beeld: Jeroen Liebers - Studio 38c

Voor waterbeheerders zijn dit mooie dagen, zegt onderzoeker Tom Schoenmaker. ‘Die rennen als een soort stormchaser naar buiten om te zien of hun waterafvoersysteem werkt.’ Schoenmaker werkt bij de Hogeschool van Amsterdam en Waternet en adviseert gemeenten over hoe zij hun openbare ruimte klimaatbestendig kunnen inrichten. Veel gemeenten zijn daar nu druk mee bezig, omdat ze zich moeten houden aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Daarin staat dat alle overheden in 2020 met plannen moeten komen waarmee ze over dertig jaar "klimaatbestendig en waterrobuust" kunnen zijn.

Volgens Schoenmaker ligt een groot deel van de oplossing in het koppelen van andere werkzaamheden in de stad aan de klimaatopgave. Als voorbeeld noemt hij de 'waterbergende' rotonde die sinds een paar jaar in Huizen ligt. ‘Daaronder zit een voorziening die een heel zwembad aan water kan opslaan.’

Kratten en stroken
Een waterbergende rotonde is slechts een van de mogelijkheden die gemeenten hebben om de overlast aan te pakken. Vooral manieren waarmee water eerst wordt vastgehouden en pas later wordt afgevoerd zijn in trek, weet Olga Pleumeekers van watermanagementadviesbureau Nelen & Schuurmans.

Ook onderzoeker Lisette Klok, docent Klimaatbestendige Stad aan de Hogeschool van Amsterdam, wijst in de richting van vertraagd afvoeren. 'Het werkt niet om alles meteen naar de riolering te sturen, want die heeft maar een beperkte capaciteit. Voor extreme buien moet je andere oplossingen bedenken'

Lees verder op de website van de NOS? Weten wat je zelf kunt doen op wateroverlast tegen te gaan? Kijk op Droogte en wateroverlast: wat kun je zelf doen? of bekijk de website rainproof.nl.