Er is in Nederland een groot aanbod van natuur- en duurzaamheidseducatie. Dit is grofweg te verdelen in drie vormen: lespakketten, educatieve activiteiten en locaties. Op de webstie Watereducatie.nl vind je meer lesmatriaal ter inspiratie voor waterlessen in de klas.

Voor in de klas