Waterlessen in de klas

Er is in Nederland een groot aanbod van natuur- en duurzaamheidseducatie. Dit is grofweg te verdelen in drie vormen: lespakketten, educatieve activiteiten en locaties. Op de website Watereducatie.nl vind je meer lesmateriaal ter inspiratie voor waterlessen in de klas.

Nederlands Watermuseum